Angående förbeställningar av Heliga ”Vita” Lögner

Till Ni som har gjort en förbeställning av boken Heliga ”Vita” Lögner, översättningen av boken Holy White Lies.

Uppdatering om läget.

Vi har misslyckats att få in tillräckligt med medel för att kunna översätta boken via en översättare. När den andra Kickstarter misslyckades tog vi beslutet att anlita en redaktör för att minska antalet sidor inför en svensk översättning. Arbetet blev färdigt för några dagar sedan och kostade 37.000 SEK. Denna summan har vi tagit från de försålda böcker. Under tiden har vi sökt bidrag och stipendium för att täcka kostnaderna men inget har gett resultat.

Jag har nu tagit beslut att ta ett uppehåll från mina studier vid Lunds universitet, mitt deltagande i sociala medier, artikelskrivande och andra uppdrag för att redigera boken enligt redaktörens instruktioner och efter detta översätta boken till svenska. Under tiden hoppas jag att vi får nya bidragsgivare, finansiärer eller köpare av ett stort antal böcker som kan göra att vi kan anlita utbildade översättare så att boken kommer ut på svenska snabbast möjligt. Under tiden hoppas vi att ni har tålamod med väntan på boken. Om ni vill få tillbaka era pengar då det har dragit ut på tiden, vänligen informera oss via email webshop@egyptson.se.

Mvh

Sameh Egyptson

Författare av Holy White Lies


Ingenting är nytt: Ibn Rusd fortsätter med ”Vita” Lögner

IR:s representanter fortsätter att ignorera bevis, om sina verkliga mål. Senast nu på Expressen-debatt 2019-11-01,[1] i ett halmgubbeinlägg på Magnus Ranstorps och Aje Carlboms kritik 2019-10-28. Man håller också tyst om Sveriges unga muslimer, (en av medlemsorganisationer i IR) som fick slutdomen från Kammarrätten i Stockholm att de ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag. Orsaken är att organisationen har brustit i kravet att respektera demokratins idéer.[2]

Ibn Rushd har heller inte svarat på min artikel i Tidningen Dagen från 2019-09-09,[3] där jag lägger fram dokumentation som binder dem organisatoriskt till terrorstämplade Muslimska Brödraskapet, MB. Här är sanningen. Som IR inte låtsas om:

 • Gundaren för Ibn Rushd är Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS. Enligt konstitutionella mötet för IR, är IFiS:s den som ytterst avgör tvister i studieförbundet.[4]
 • IFiS är både instiftare av och medlemsorganisation i The Federation of Islamic Organisations in Europe, FIOE. Enligt IFiS:s stadga ”Vid eventuell upplösning av förbundet skall tillgångar överlåtas till FIOE”. [5]
 • På Muslimska brödraskapets officiella hemsida, IkhwanWiki, beskrivs FIOE som den europeiska grenen av det internationella Muslimska brödraskapet.
 • FIOE grundade Europa-fatwarådet, där chefsideologen för MB är ledare. (Holy White Lies 2018)
 • Enligt 2013 års resolution för Europa -fatwarådet som hölls i Stockholmsmoskén ska medlemmar jobba för att skapa muslimska ghetton i europeiska städer .Det samtidigt som Rushd skryter om integration. (Holy White Lies 2018)

[1] Expressen 2019-11-01 https://www.expressen.se/debatt/ibn-rushd-tillsammans-bygger-vi-en-hallbar-demokrati/?fbclid=IwAR3JPKXm3YBEE51MtJcZzp4cTJuAuJwIRRg3C34jXg9FSzDNW6sdpWObJrQ

[2]Kammarrätten i Stockholm 2019-11-01 https://www.domstol.se/kammarratten-i-stockholm/nyheter/2019/10/Organisationen-sveriges-unga-muslimer-ska-aterbetala-statsbidrag/?fbclid=IwAR3LqPFzB2Ba-KfZG7a8-OGKFgfLN3y0q4mhsPUUf005ZJxbkOY3j9WAboo

[3] https://www.dagen.se/debatt/sameh-egyptson-finns-otaliga-kallor-ibn-rushd-ar-del-av-muslimska-brodraskapet-1.1581695

[4] Ibn Rushd konstitionella stadga https://drive.google.com/file/d/1BhGUSiZSyOFg15PDhXdlEV3GEakl-zMo/view

[5] Islamiska Förbundets hemsida: Stadga: 2012 https://web.archive.org/web/20130514060024/http://www.islamiskaforbundet.se/sv/pdf/F%C3%B6rbundsstadgar_20120610.pdf


Väntar på svar från Ibn Rushd och Folkbildningsrådet

Tror ni att det finns hopp att jag kan få svar på mina frågor från Ibn Rushd och Folkbildningsrådet från 2016 , (Se bilden)

Folkbildningsrådet skriver igår i Expressen:

”Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag. I de delar av verksamheten som rör statsbidraget gäller offentlighetsprincipen på samma sätt som för myndigheter.”

 


Från: Sara Gunnerud <sara.gunnerud@ibnrushd.se>
Skickat: den 18 oktober 2017 11:06
Till: Sameh Egyptson
Ämne: förfrågan studieförbundet Ibn Rushd

Hej Sameh!

Det du efterfrågar bedömer vi innehåller känsliga personuppgifter, identifierbara på personnivå (paragraf 13 personuppgiftslagen). Kan vi få ta del av etikprövningen av ditt forskningsprojekt?

Vänliga hälsningar,
Sara Gunnerud

Sara Gunnerud

Kommunikationsstrateg

Studieförbundet Ibn Rushd

Sundbybergsvägen 1C

171 73 Solna

Mob: +46 73 519 15 61

E-post: sara.gunnerud@ibnrushd.se

1464865629387_mail

 
Från: Sameh Egyptson <sameh.egyptson@ctr.lu.se>
Skickat: den 6 oktober 2017 11:01
Till: Omar Mustafa
Kopia: magnus.wetterberg@folkbildningsradet.se
Ämne: SV: Information

Hej Omar!
Den andra februari skickade jag nedan email. E-mailet innehöll även brevväxling med Folkbildningsrådet med begäran på information.
Jag  ber dig att skicka information om:
1- Vilka konferenser och aktiviteter Ibn Rushd deltog eller finansierade sedan 2008  och vilka talare deltog i aktiviteter?
2- Vilka personer Ibn Rushd bjöd på besök till Sverige under denna period?
Mvh
Sameh Egyptson
2019-10-30 (1)

Sameh Egyptson: Erdoğan vill skapa ett islamskt kalifat

Publicerad i Tidningen Dagen 2019-10-24

Nyligen spreds en film på sociala nätverk, där Turkiets legosoldater sköt kurdiska krigsfångar och kallade dem för svin, ett skällsord som brukas endast om icke-muslimer. Samtidigt spreds en film där en statlig turkisk imam uppmanar de turkiska soldaterna: ”lämna inte någon sårad kurd vid liv… Ta inga kurdiska fångar, förinta dem, från bergen, städerna och byarna. Ha era vapen skarpladdade, låt ingen av dem komma undan.” Och nyligen hyllade Erdoğan sina soldater i Syrien, på sitt twitterkonto. Han kallar dem för ”den muhammedanska militären”. I samband med invasionen i norra Syrien har president Erdoğan hotat med att översvämma Europa med flyktingar. Detta om han inte får utvidga sitt inflytande i Mellanöstern. Erdoğan hade skärpt ytterligare tonen mot Europa. I ett tal sa han: ”Kampen mellan korset och halvmånen har börjat.”

Turkiets president Erdoğan vill skapa ett neo-osmanska kalifat, istället för det gamla som upplöstes efter första världskriget. I sina senaste uttalande på Twitter kräver Erdoğan en ny världsordning. Han skriver: Världen är större än fem (vetoländerna). Det är dags att förändra våra tankar, institutioner och lagar.” I Erdoğans kalifat kan man se vilka områden han främst ska ha inflytande. Han beskriver dem: ”Vi kan inte vända ryggen till Syrien och inte heller kan vi vända ryggen till Palestina, Libyen, Pakistan, Afghanistan, Arakan (ett gammalt begrepp för ett turkisktalande land), Turkestan och Turkmenistan. Precis som vi inte kan ignorera Irak och Iran, kan vi inte ignorera någon geografisk region i Asien, alltifrån från Azerbajdzjan till Kazakstan, Uzbekistan till Turkmenistan, Kirgizistan och till Krim.”

Erdoğan talar numera inte om nationalstaten Turkiet och medborgarsttatus som grund utan om en ”ummah” (kalifatet), där religiösa tillhörigheter är grunden. Han talar om gradvisa strategier för att förverkliga den framtidsvisionen. Han skriver: ”Vi måste röra oss med ett enat hjärta och med en enad hand i frågor somrör ummahs överlevnad. När vi hanterar frågor som hotar framtiden för den muslimska världen och mänskligheten som helhet, får vi inte tillhandahålla kortvariga fördelar för medel- och långsiktiga gemensamma intressen.”

Erdoğans betraktar moskéerna som den politiska naveln i samhället: ”Att omvandla våra moskéer till endast tillbedjande platser är den värsta möjliga handlingen”. Enligt honom har profeten Muhammed satt reglerna för moskéns roll i samhället, när de var grunden för den islamiska gyllene tiden. Erdoğan uppmuntrar till byggande av moskéer. Han anser att när böneutrop ekar betyder det att det är ett muslimskt land. Hans ord är: ”Oavsett var en kupol och en minaret finns, och oavsett var våra böneupprop ekar på himlen, är denna plats utan tvekan ett islamiskt land.” Erdoğans moskéer finansieras av svenska skattebetalarna. För två år sedan avslöjade att nio församlingar i Sverige som har imamer utsända och betalda av turkiska staten även får även bidrag från den svenska staten. Det avslöjades också att Turkiet kartlägger regimkritiker och att turkiska moskéer i Sverige här är inblandade. Utöver kartläggning avslöjade Sveriges Radio att hatiska budskap predikas i dessa turkiska moskéer. Erdoğans långa armar når långt med svenskans skattemedel.

Kommer demokrater i Europa att göra samma misstag som de en gång gjorde när de litade på Hitler i München 1938? Kommer svenska myndigheter att fortsätta finansiera Erdoğans maktanspråk genom moskéer i Sverige? Politiker måste finna vägar för att skydda demokratin. Om de misslyckas undergrävs förtroendet för dem, politiken och demokratin. Lita inte på Erdoğan och sätt stopp för honom innan det är försent.

Sameh Egyptson, doktorand i interreligiösa relationer vid Lunds universitet

Doktorand i interreligiösa relationer vid Lunds universitet


Sluta göda Erdoğans moskéer med skattemedel

Erdoğans megafoner (moskéer) finansieras av svenska skattebetalarna. De kallar sig religiösa samfund men är inte religiösa i svensk bemärkelse utan är politiska organisationer som verkar i Sverige under religiösa täckmantlar. Idag avslöjar kvällsposten att Malmömoskén har fått statligt och kommunalt bidrag trots att enligt moskéns stadgar ska tillgångarna vid en upplösning gå till en stiftelse som kontrolleras av turkiska staten.

Det godtrogna Sverige låter Erdoğans megafoner spionera med bidrag via statliga myndigheter. Dagens nyheter avslöjade för två år sedan att nio muslimska församlingar i Sverige som har imamer utsända och betalda av turkiska staten får även bidrag av den svenska staten. År 2016 fick de 1,5 miljoner kronor från skattemedel.

Sveriges Radio avslöjade också att Turkiet kartlägger regimkritiker bosatta i Sverige och att det styrande AKP-partiet, ambassaden i Sverige och turkiska moskéer i Sverige alla är inblandade. Utöver kartläggning avslöjade Sveriges Radio att hatiska budskap predikas i dessa turkiska moskéer.

För några dagar sedan spreds film på sociala nätverk, där Turkiets legosoldater sköt kurdiska krigsfångar. Samtidigt spreds en film när en statlig turkisk imam uppmanar de turkiska soldaterna. ”Jag säger till våra turkiska styrkor, lämna inte någon sårad kurd vid liv… Ta inga kurdiska fångar, förinta dem, från bergen, städerna och byarna. Ha era vapen skarpladdade, låt ingen av dem komma undan.”

Erdoğan accepterar inte den sekulära principen att skilja mellan religion och stat. Moskéerna ska var den politiska naveln i samhället. Han skriver på twitter 2019-05-10:

”Att omvandla våra moskéer till endast tillbedjande platser är den värsta möjliga handlingen.

Enligt honom har profeten Muhammed satt reglerna för moskéns roll i samhället som var grunden för den islamiska gyllene tiden. Erdoğan uppmuntrar till byggande av moskéer. Han anser att när böneupprop ekar betyder det att det är ett muslimskt land. Han skriver 2019-05-03:

”Oavsett var en kupol och en minaret finns, och oavsett var våra böneupprop ekar på himlen, är denna plats utan tvekan ett islamiskt land.”

Turkiets president Erdogan skärpte för ett tag sedan den aggressiva i tonen mot Europa och i ett tal sa han: ”Kära bröder, kampen mellan korset och halvmånen har börjat. Det kan inte finnas någon annan förklaring.”

Politiker måste finna vägar för att skydda demokratin. Om de misslyckas undergrävs förtroendet för politik och demokrati. Dags att reagera och agera. Sluta göda Erdoğans moskéer med skattemedel nu.


Erdoğan öppnar för ett tredje världskrig 

President Erdoğan hotar med att översvämma Europa med flyktingar. Det om han inte får utvidga sitt inflytande i Mellanöstern. Nu, när den amerikanske presidenten Trump allvarligt verkar vilja lämna området, skymtar vi det  maktvakuum som Erdoğan länge har väntat på. Kommer Ryssland, Israel, Iran, Saudiarabien och Egypten att gå med på hans vision? Kommer vi åter till världskartan efter den första världskriget? Kommer vi att uppleva en hämnd från det osmanska imperiet på samma sätt som de besegrade makterna i det första världskriget formerade sig? Kommer turkar och araber få se sin egen Hitler hyllad av revanschsugna? Frågor som ska få sitt svar inom kort och som i sin värsta konsekvens  kan betyda ett nytt världskrig.

Tyskar och italienare fick sin läxa i andra världskriget. Men  de islamister som allierade sig med Hitler och Mussolini fick inte uppleva nederlagets konsekvenser. Stormuftin Amin el-Husseini som togs i anspråk inom Waffen SS och hjälpte till att organisera stridande brigader vid östfronten och från Berlin i tyska propagandasändningar spred budskapet om judarnas förintelse,  fick efter världskriget en fristad i Egypten och ställdes aldrig till svars inför segrarmakternas krigsrätt.

Jag blir inte överraskad, när jag läser Erdoğans olika uttalande under senaste tiden. I mitt forskningsmaterial finner jag liknande uttalande långt tillbaka. Redan 1994 beskriver Erdogan sin vision och sin konflikt med väst. Islamiska Förbundet i Sverige- med koppling till islamistiska AKP och Muslimska Brödraskapet –  rapporterade från en konferens i Istanbul i sin arabiska tidskrift Rabita. Det var en konferens, där man firade minnet av Konstantinopels fall 1453.  Erdogan var vid tidpunkten borgmästare i Istanbul och Rabita återger hans tal. Erdogan säger att Väst numera efter murens fall har utpekat muslimerna som den nya fienden. 

Erdoğan och hans parti AKP är arvtagare till, Necmettin Erbakan och hans islamistiska rörelse Millî Görüş. Muslimska Brödraskapet och Millî Görüş delar samma vision som Erdogan ger uttryck för om återkomsten av ett muslimskt kalifat. Hans vision har alltid varit återskapandet av en islamisk nation, ummah, ett islamistiskt begrepp som inte erkänner några nationella gränser. Väst anses här som varande det största hindret för att återskapandet av kalifatet. 

Nyligen hyllade Erdoğan sina soldater i Syrien, på sitt twitterkonto. Han kallar dem ”de muhammedanska militären”. På sociala medier tolkar man det på två olika sätt; den första tolkningen uppfattar ”profetens Muhammeds militär”, syftande på ett uttalande av profeten  om att erövra de två dåvarande världsmakterna; de persiska och de romska imperierna. Muslimska Brödraskapets andlige ledare, al-Qaradawi, tolkar profetens berättelse med att muslimer ska behärska hela världen. Den andra tolkning är att det syftar på den militärstyrka som den osmanska sultanen Mehmet (Mohammed på arabiska), som  en gång erövrade Konstantinoupolis, idag Istanbul. 

Erdoğan kräver i sina uttalande på twitter en ny världsordning, där en ledare ska finnas och bestämma med vetorätt. Nyligen talade Erdoğan inför FN,  24-09-2019:  

”Mänskligheten kan inte lämna sitt öde till ett begränsat antal stater. Vi kan inte vända ryggen på det faktum att om ingen av oss är säker, kommer alla inte heller att vara säkra. 

Världen är större än fem. Det är dags att förändra våra tankar, institutioner och lagar.” 

 

Den islamiska nationen, Ummah

Erdoğan talar inte om Turkiet utan om ”Ummah” (islamisk nation).  Han talar om gradvisa strategier för att nå den framtidsvisionen. 2019-03-22 skriver han på Twitter:

”Vi måste röra oss med ett enat hjärta och med en enad hand i frågor som rör ummahs överlevnad. När vi hanterar frågor som hotar framtiden för den muslimska världen och mänskligheten som helhet, får vi inte tillhandahålla kortvariga fördelar för medel- och långsiktiga gemensamma intressen.” 

Erdoğan uppfattar den historiska religiösa gemenskap i Ummah-nationen som grund för den framtida politiska gemenskapen. Han tillägger:

”Ingen kan smutsa ner våra tusentals år av brödraskap och dela oss in shia och sunni eller svartvitt eller arabiskt, turkiskt, kurdiskt och persiskt. Ingen kan så oenighet mellan hjärtan som går till Kaaba fem gånger om dagen och tror på samma skapare och säger Amen till samma bön.” 

I Erdoğans kalifat kan man se vilka områden han ska sitt inflytande. Han beskriver dem 2019-10-01:

”Vi kan inte vända ryggen till Syrien och inte heller kan vi vända ryggen till Palestina, Libyen, Pakistan, Afghanistan, Arakan (ett gammalt begrepp för ett turkisktalande land), Turkestan och  Turkmenistan. Precis som vi inte kan ignorera Irak och Iran, kan vi inte  ignorera någon geografisk region i Asien, alltfrån från Azerbajdzjan till Kazakstan, Uzbekistan till Turkmenistan , Kirgizistan  och till Krim.” 

Erdoğan undviker medvetet eller omedvetet Balkan som ingick i Osmanska imperiet för att undvika konflikt med Europa. 

Kommer demokraterna i Europa att göra samma misstag som man en gång gjorde med Hitler i München 1938? Om svaret är ja, då måste vi förbereda oss för ett tredje världskrig på allvar.


Ibn Rushd – månggifte och könsstympning

I Tidningen Dagen 2019-09-09  kritiserade jag Erik Amnås rapport ”När tilliten prövas” om studieförbundet Ibn Rushds (IR) verksamhet och presenterade bevis att IR är en del av Muslimska Brödraskapet, MB.

Folkbildningsrådet argumenterar för att fortsatta bevilja offentliga medel till Ibn Rushd med motiveringen ”att Ibn Rushd lyckas nå grupper som står långt från samhället och som andra delar av folkbildningen har svårt att nå, till exempel lågutbildade kvinnor.”
Folkbildningsrådet meddelar dock inte om vilket budskap Ibn Rushd förmedlar till dessa kvinnor.

Här är delsvar:
I min bok Holy White Lies (Fotnot: 305) finner man det här dokumentet.

http://www.islamguiden.com/arkiv/ibn_rushd_hederspris_2009.pdf

IR-islmgiden1

Ibn Rushdhederspriset 2009 till Islamguiden är undertecknad av Othamn Al Tawalbeh, den första chefen för Ibn Rushd och verksam idag i Ibn Rushd Syd. och Temman Asabi är tidigare ordförande för Ibn Rushd och nu är den nuvarande för Islamiska Förbundet i Sverige, Muslimska Brödraskapets gren i Sverige.

Ibn Rushd belönar Islamguiden som:

 • argumenterar för att inte förbjuda kvinnlig könsstympning.
  ”Hursomhelst så finns det en mer autentisk hadith i vilken profeten Muhammed (må Guds frid vare över honom) berättas ha passerat en kvinna som utförde en omskärelse av en flicka. Han instruerade kvinnan med orden:
  ”Skär bara av förhuden (yttre hudvecket över klitoris), men skär inte av djupt (d v s klitoris), för detta är ljusare för [flickans] ansikte och mer gynnsamt för maken.”
  https://www.islamguiden.com/omskarelse.shtml

 

Al-Tawalbeh, en av grundarna och den första chefen för Ibn Rushd skriver till den saudiska professorn, Mazin Motabagani en inbjudan för att besöka Sverige finansierat av Folkbildningsmedel:

Min fria översättning för att göra det tydligt:
”Vi kan använda dialog och religions-civilisationsmöte som täckmantel för att missionera för denna sanna religion [islam], som behöver god presentation och hjälp att välja da’wah-prioriteringarna. Vi erbjuder till exempel islam för att lösa de inre problemen i europeiska samhällen. Till exempel problemen med narkotika, alkohol och uppfostran, vilket orsakats av att kvinnor gick ut i samhället pga själviskhet och utan att ta hänsyn till kompletteringssystemet av rättigheter och skyldigheter mellan man och kvinna. Detta har lett till att familjen och till och med barnen förlorade sin höga och ädla moral och andra aspekter som verkar vara luckor i verkligheten i det europeiska livet.”
(Holy Wite Lies, fotnot: 758, en av 877 fotnoter).
othman-kvinnor

 

Folkbildningsrådet bör omedelbart stoppa möjligheten för Ibn Rushd att nå lågutbildade muslimska kvinnor. Synen på den svenska kvinnan och samhället som levereras av Ibn Rushd är ett hinder för dessa kvinnors integration i Sverige.