Utdrag ur Heliga ”Vita” Lögner Hemlighetsmakeri

Utdrag ur Del 1 ”Erövring”
86969974_481209445892324_1422562772675198976_n 
Hemlighetsmakeri
Ett av de största hindren för att studera Muslimska brödraskapets organisation i väst i allmänhet och i Sverige i synnerhet, är frågan om öppenhet. Trots att dessa organisationer är beroende av statligt och civilt samhällsstöd som uppgår till hundratals miljoner kronor årligen, lämnar dessa organisationer inte ut information eller ger rapporter till journalister och forskare, som begär att få tillgång till uppgifter om verksamhet, och ibland inte heller till de statliga organisationer som stöder dem. I min forskning stötte jag på detta problem med alla organisationer som bildades av förbundet. Man svarade generellt inte på mina e-postmeddelanden. Vid några tillfällen svarade de att de inte kunde svara på mina önskemål vid den aktuella tidpunkten. I ett Sverige där det möjligt att i arkiv få del av interninformationer från enskilda församlingar ända tillbaka till 1600-talet och där också frikyrkosamfunden visar stor öppenhet gentemot den som vill fördjupa sig i församlingars vardagliga liv framstår den här statsfinansierade islamistiska sfären som helt avvikande vad gäller möjlighet till insyn. Så hittade jag inte generellt rapporter och redovisningar som borde ha skickats till Folkbildningsrådet eller SST som givit stöd till föreläsningar och konferenser.
 Ett exempel, på min begäran om information gällande en lista över prominenta gäster inbjudna av Studieförbundet Ibn Rushd, grundat av Islamiska Förbundet (IFiS), samt en lista över de konferenser som organisationen finansierat. Här svarade Sara Gunnerud, informationsansvarig, att denna information är skyddad från offentlig registrering genom personskyddslagen. Det hör dock till saken att den största delen av förbundets budget finansieras med offentliga medel. De islamiska skolorna, som också finansieras av samhället och betalades över de kommunala budgetarna, svarade överhuvudtaget inte på mina brev.
Det svenska samhället kännetecknas av ett stort förtroende mellan samhället och staten å ena sidan och individen och det civila samhällets institutioner å andra sidan. Enligt världsstatistik ligger Sverige överst på listan i detta avseende medan de arabiska länderna ligger i botten. Om det här döljer sig en främmande   umgängeskultur vad gäller svenska muslimska skolor och det svenska studieförbundet Ibn Rusdh är det i så fall allvarligt. När jag träffade Kamal Helbawy, före detta talesman för Muslimska Brödraskapet i Europa, som besökt Sverige mer än tio gånger som gäst till förbundet, berättade han att han personligen hade rekommenderat förbundet och Mahmoud Khalfi att inte använda sekretessmetoden i förbundets förvaltning, utan att anpassa sig till den öppenhet som kännetecknar det svenska samhället.[1]
Jag har också haft problem med att få information om namn på ansvariga för olika organisationer. Företrädare för de institutioner och föreningar som är anslutna till Islamiska Förbundet skriver sina namn i protokoll från mötena på olika sätt vid olika tidpunkter. Vidare skrivs arabiska vokaler med olika bokstäver på svenska och vissa personer skriver sina smeknamn istället för de officiella namn som finns i myndigheternas register. Abd al Haqq Kielan har använt namnet Mefail Deribas, som är ett turkiskt namn. Människor som konverterar till islam tar nya islamiska namn, till exempel kallade Ann-Sofie Roald sig Asmaa. Adly Abu Hajar använder också ibland namnet Adly Al-Felistiny som betyder ”Adly från Palestina”. Några använder sitt andra förnamn som efternamn, tex Mostafa Kharrakis son, Mohammed (Amin) Kharraki, som ibland använder Amin som efternamn, Mohammed Amin. Detta är en person som officiellt har innehaft poster både som talesman och ordförande i centrala organisationer. Samma gäller Mohammed Ibrahim Benmakhlouf, ordförande för Sveriges Unga Muslimer (SUM) och son till en av grundarna och tidigare ordförande för Islamiska Förbundet IFiS, Chakib Benmakhlouf. Han använder namnet Mohammed Ibrahim när han jobbar som generalsekreterare för Islamic Relief. Enligt årsredovisningen för 2014 och 2015 års protokoll för årsmötet, som skickades från SUM till Ungdomsstyrelsen för att söka bidrag, finnar man tex. Shuaib al Atia,[2] Salahudin Raoof, Mazen Adeeb och Soufian Berrahmoune. De två sistnämnda efternamnen liknar namnen på ledande personer i Islamiska Förbundet, Khaled Adeeb och Zoheir Berrahmoune. Dessa styrelsemedlemmar finns inte registrerad i folkbokföringen.  Vi hittar inte heller Mp-politikern Salahaden Raoof vars namn liknar styrelsemedlemmen nämnd ovan.[3]
Fenomenet verkar vara internationellt. Sabiha Erbakan är ett annat exempel. När hon kom till Sverige på en konferens använde hon sig av namnet Sabrin Erbakan. Eftersom alla dessa namn ursprungligen är skrivna på arabiska finns det ingen absolut stavning när de använder latinska bokstäver och därför hittar vi många olika stavningar, även av dem själva. För människor som lever i väst är troligen detta ett okänt fenomen och gör därför forskningen i ämnet mycket svår.

[1]
Privat intervju med Kamal Helbawy i hans hem i Nasr city, Kairo, 2015-07-14.

Normalisering av slöjan är vansinne

Huma har valt fel symbol för att protestera mot förtryck mot kvinnor i världen. Hijab ingår i ett system som kräver att samhället totalitärt ska underkasta sig denna hållning och det är det som politisk islam står för. Normalisering av hijab är vansinne och Sverige befinner sig nu på ett sluttande plan mot ofrihet, skriver debattören. Bild: Karl af Geijerstam

Debatt publicerad i GP: 13 feb, 2020
Web archive;
HumaZafar hävdar att hon genom att bära hijab kämpar för kvinnors rätt att slippa bli sexualiserade. Men påbudet om slöjan är en patriarkal idé som går ut på att kontrollera kvinnor och det är vansinne att normalisera den, skriver Sameh Egyptson.
Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.
ANNONS

Replik
Slöjan 1/2
Huma Zafar från Ahmadiyya, Muslimska Samfundet, skriver i en debattartikel i GP den 1 februari att det är en rättighet att klä sig i hijab. Hon förklarar samtidigt att hon frivilligt valt att täcka sitt hår. Hon har två argument. Det ena är att hon vill följa Guds påbud och det andra är för att kämpa mot de patriarkala kraven som ställs på tjejer och kvinnor idag. Jag håller med Huma om att hon i demokratiska samhällen bör ha rätten att klä sig hur hon vill enligt lag. Det som Huma inte tar upp är att hennes bröder och systrar som tillhör politisk islam ifrågasätter denna rätt för andra kvinnor.
ANNONS
Det är rätt för Huma att följa ett religiöst påbud men hon bör veta att alla religiösa påbud inte per automatik är rätt i Sverige. Enligt shafi juridiska islamiska skolan är det exempelvis ett påbud med kvinnlig könsstympning. Detta är olagligt i Sverige. Därför bör alla religiösa påbud debatteras när de innehåller förtryck. Jag är inte troende på samma sätt som Huma och anser att om det finns en gud så gav hen oss logiskt tankande för att vi ska kunna fundera över vårt handlande. Om gud ville att kvinnor ska klä sig på ett särskilt sätt borde hen ha skapat dem med dessa kläder. Huma skiljer inte mellan hur en religiös text skapades, hur den tolkades i historisk social kontext och hur texten bör tolkas idag. De religiösa påbud Huma följer är skrivna av män och har tolkats av män i en patriarkalisk kontext. Hon följer helt enkelt ett patriarkalt påbud.
Huma fördömer sexualisering av tjejer i tidig ålder och fixering av kvinnors kroppar. Men det svårt att inte ifrågasätta på vilket sätt hijaben skulle vara en symbol för kvinnlig frihet.
I mitt födelseland Egypten kunde kvinnor klä sig hur de ville och bada på allmänna stränder med baddräkt ända fram till 70-talet. Min syster som bor i Kairo är i dag alltid rädd när hon går på gatan för att hon inte bär hijab. Under de senaste månaderna har filmer på fruktansvärda övergrepp mot kvinnor som trotsat hijabtvånget spridits på sociala medier. En allvarlig konsekvens är att sexuella trakasserier och övergrepp har ökat markant. I rapporten om Norrby ser vi att samma sak händer i Sverige nu.
Huma har valt fel symbol för att protestera mot förtryck mot kvinnor i världen. Hijab ingår i ett system som kräver att samhället totalitärt ska underkasta sig denna hållning och det är det som politisk islam står för. Normalisering av hijab är vansinne och Sverige befinner sig nu på ett sluttande plan mot ofrihet.
Sameh Egyptson, debattör och religionsforskare

Så lyckades islamisterna tysta socialdemokrater i hedersförtrycksfrågan

 

Domstolsprocessen mot Ann-Sofie Hermansson är en del av en långsiktig strategi för politisk islam. Islamiska förbundet och dess dotterorganisationer motarbetar kampen mot hedersförtryck sedan 1990 talet med skattemedel. Detta är ett hån mot det svenska samhället och de principer det vilar på.

Snart publicerar jag boken Erövring ”Muslimska Brödraskapet i Sverige, Infiltration av politiska partier” som är del 1 av ”Holy ”White Lies” på svenska. Den kommer finnas som e-bok med länkar till alla dokument och av olika aktörer borttagna länkar som dokumenterar den historiska processen. Boken kommer att finns på google books inom kort.

Här är en del av dokumenten som bevisar strategin:

1-Normalisering av hedersförtryck

2-Försvara de skyldiga för hedersförtryck

3-Försvara barnäktenskap

4-Uppmaning till kvinnlig underkastelse

5-Uppmuntra till könssegregation

erovring

 • Normalisering av hedersförtryck

1997 skriver Mahmoud Aldebe, grundare och ordförande för Sveriges Muslimska råd tillsammans med Haytham Rahmeh grundare och ordförande för Sveriges Imam Råd och Islamic Relief deras syn på integration i Sverige till utrikesministern:

”Visa politiker säger öppet att ”dom som kommer hit med sin religion skall anpassa sig till vad? Vi vet inte. Men man anser att svenska levnadssättet är bättre, modernare, friare och förnuftigare än det muslimska religiösa levnadssättet”. Man glömmer att demokratin är rätten till olikhet på jämbördig basis. Ingen olikhet får spelas ut mot någon annan. Teoretiskt har vi etniska, språkliga och religiösa möjligheter att bevara och utveckla ett eget kultur och religiöst liv, men i praktiken möter vi många svårigheter och dessutom har vi hamnat i utkanten av den dialog som ni driver intensivt. Vi måste alltid ta avstånd från allt som händer i visa muslimska länder, annars är vi dömda som icke- lojala mot samhället. Det verkar att visa politiker och tjänstemän önskar att Sveriges muslimer ska assimileras och tar seden där de kommer. Religiös islam misstänks vara en källa till kvinnoförtryck och motståndare till jämställdhet och den anklagas att stå i motsats till intellektuell öppenhet, tolerans och respekt for individens rätt. Man vill inte förstå vad religiös islam står för! Man vill skapa sekulariserad islam som passar svensk politik. Om de religiösa andliga ledaren skall ses som ett problem kommer vi inte att nå en rättvis integrationspolitik. ”[sic] Läsa hela  brevet:

haytham-aldebe-ud

 • Försvara de skyldiga för hedersförtryck

När Pela, en irakisk flicka, mördades, 2003 av sina släktingar i Irak för att hon inte uppfyllde familjens önskemål att gifta sig med den man de hade valt för henne skrev vice ordförande för Sveriges Muslimska Råd, Mahmoud Aldebe, i egenskap av talesman för rådet, ett brev den 1 april 2003 till den svenska justitieministern med en kopia till domstolen som övervägde överklagandet av de två bröderna som anklagats för att ha dödat flickan. Aldebe skrev att domen var ett resultat av en polis- och mediakomplott:

 

”Politisk konspiration då högst uppsatta statsråd, politiker, riksdagsledamöter, opinionsbildare, journalister, författare, advokater, feministiska rörelser har engagerat sig på högsta nivå i det uppmärksammade rättegången mot bröderna Atroshi, vilket har svartmålat invandrares värderingar och kulturer och skadat invandrarnas strävan efter en rättvis behandling av svenska medborgare oavsett ursprung.”[SIC]116  

  mordpela

 • Försvara barnäktenskap

Islamiska Förbundet har motarbetet lagförslag mot barnäktenskap, 2003. Artikel från tidningen Arbeten: 19 december, 2003

”Imamen Mahmoud Khalfi på Svenska Muslimers Förbund anser att lagen har tillkommit efter påtryckningar från bland annat iranska och kurdiska kvinnogrupper som ogillar islam av politiska skäl.
– Det är en politisk manöver. Man förstår att den är riktad mot muslimer och kristna från Mellanöstern. Han menar att lagen egentligen syftar till att försöka begränsa muslimer i andra länder eftersom det är ovanligt att muslimer i Sverige gifter sig innan 18 års ålder. Mahmoud Khalfi hävdar att lagen är diskriminerande.

– För svenska 16-åringar finns det inget hinder att ha sex. Men en muslimsk tjej som vill ha sex och samtidigt följa sin religion ska inte få det för att hon inte får gifta sig. Varför ska inte hon få sin lust tillfredsställd?
Mahmoud Khalfi menar också att konsekvenserna av lagförslaget inte har diskuterats tillräckligt.
– En man flyttar tillfälligt från Sverige och gifter sig med en 17-åring. När han sedan vill återvända till Sverige kommer hans fru inte att få uppehållstillstånd eftersom äktenskapet är ogiltigt.”
Läs hela artikeln och intervjun.

barn

 • Uppmaning till kvinnlig underkastelse

SVT Uppdrag granskning den 16 maj 2012. (se filmen i bokens arkiv)

”Uppdrag granskning, [Imamernas råd] visar hur imamer uppmanar muslimska kvinnor att underkasta sig sina män.” Läs hela artikeln om programmet i SVT

imamaråd

 • Uppmuntran för könssegregation

Sveriges Muslimska Råd som grundades och styrs av Islamiska Förbundet förklarar i en intern rapport på arabiska varför muslimska föräldrar väljer islamiska skolor till sina barn så här:

”I dag finner vi ingen svensk flicka som vill förbli jungfru, och det är viktigt i kompisarnas ögon att flickan ska vara sexuellt aktiv! Det noteras att mängden aborter bland flickor i Sverige är mycket hög. Den smittan har infekterat utländska flickor, som har sex i hemlighet och sedan genomgår mödomshinneoperationer med hjälp av svenska läkare och socialarbetare, utan föräldrarnas kunskap, av rädsla för mord om deras föräldrar få veta det. Trots kunskap om dessa fruktansvärda omständigheter som plågar svenska skolor förvånas officiella svenska myndigheter av flykten av muslimer med sina barn från denna ruttna miljö till säkerheten och tryggheten i de islamiska skolornas famn.” سنخمشى


Mina svenska systrar! Gå inte i fällan. Normalisera inte hijab. Ni kommer att få betala dyrt för det

slakt-krist

För några dagar sedan skars en kvinna över halsen för att hon vågade gå utan hijab i Kairo

Artikeln är skriven på Hijabdagen som finansieras med svenska skattebetalare

Är inte det minsta förvånad över att, SUM, Sveriges unga muslimer, ungdomsorganisationen med ideologiska och organisatoriska band till Muslimiska Brödraskapet, leder en demonstration och protesterar mot förbud att bära slöja i daghem och i skolor, senaste nu i skånska Skurup. Är inte heller är förvånad över att shiamoskén i Järfälla, som styrs av mulorna i Iran, anordnar en hijabkonferens. Alliansen mellan Muslimska brödraskapet och mulornas styre i Iran är känd för oss historiker. Ett exempel var när Muslimska Brödraskapets direkt efter den iranska revolutionen skickade en delegation för att träffa Imam Khomeini och för visa sitt stöd i maktkampen mot de demokratiska krafter som deltagit i revolutionen mot Shahen.

Synen på kvinnan i Muslimska Brödraskapet och i de iranska mullornas konservativa religionstolkning stämmer väl. Kvinnor och män har olika roller och juridiskt status i ett könsapartheidsystem. Hijab är symbolen för ett system som kräver att samhället totalitärt ska underkasta sig denna religiösa hållning. När mullorna i Iran lyckades eliminera de demokratiska krafterna införde man hijabtvång trots stora protester. Modiga iranska kvinnor betalar högt pris dagligen för att protestera mot denna ordning. Ordningspatruller utsätter kvinnor för offentligt piskrapp, som inte följer klädregeln.

I mitt födelseland Egypten kunde kvinnor klä sig utifrån egen vilja eller bada på allmänna stränder med baddräkt ända fram till 70-talet . Muslimska Brödraskapet försökte visserligen införa hijabtvång på 50-talet efter militärkuppen mot den egyptiska kungen Farouk. En maktkamp utbröt mellan kuppmakarna och som slutade med nederlag för brödraskapet. Under 70-talet lät dåvarande president Sadat brödraskapets aktivister få utrymme i en kamp mot demokratiska krafter. Vi har vittnesmål från en av de toppledarna för Brödraskapet, Abu Al Fotouh, om hur det gick till med hijabspridningen med hjälp av ”steg för steg-strategi”. Sadat betalade sitt liv som priset för den här alliansen med brödraskapet.

Senaste jag var i Egypten berättade min syster, som bor i Kairo, om den dagliga rädslan som hon känner när hon går på gatorna. Hon riskerar att få syra i ansiktet för att hon går utan hijab. Attacker från motorcyklister mot kvinnor som inte har hijab är numera vanliga. Under de senaste månaderna har sociala media visat fruktansvärda filmer och bilder om övergrepp mot kvinnor som trotsat det fortfarande illegala hijabtvånget. Kvinnor utan hijab får håret klippt på tunnelbanan. Angreppen utförs av kvinnor som klär sig i niqab (helt beslöjade kvinnor). En mobb utsatte två tjejer på nyårsafton i stor staden Mansoura. Mobben fick pågå i två timmar med hundratals manliga firande inblandade. Bara för några dagar sedan knivhöggs en kristen tjej i halsen för att hon vågade gå på gatan i en av Kairos förorter utan hijab.

En allvarlig konsekvens är numera att sexuella trakasserier och övergrepp har ökat markant, samtidigt med den här ökande könsapartheiden. Det trotts att eller därför att nästan alla kvinnor bär hijab idag. Kända religiösa predikanter lägger skulden för sexuella trakasserier på kvinnorna även om de har heltäckande niqab. De säger att kvinnornas färgade strumpor eller färgen på deras väskor kan vara orsaken till att de utsättas för trakasserier.

Det finns säkert naiva svenska kvinnor som ser på hijab som endast ett klädesplagg eller som en religionsfrihetsfråga som principiellt ska stödjas. Men att denna symbol är förknippad med en politisk, gender och religiös norm som kvinnor får betala ett dyrt pris för, måste vi samtidigt ha klart för oss.

Så mina svenska systrar. Gå inte i fällan. Normalisera inte hijab och niqab. Det handlar om ett sluttande plan mot ofrihet. Ni kommer att få betala dyrt för det.


Tre egna hemliga dokument som avslöjar Muslimska Brödraskapets strategier

Konspirationstrategier eller konspirationsteorier?
Hemlig dokumentet som hittades under husransakan hos ledningen i Egypten, Schweiz och USA kan svara på frågan. 

Källor från: Egyptson Sameh, Holy White Lies, Cairo, Dar El Maaref, 2018

– Dokument 1: ”The project” Den Internationella strategin (hittades i Schweiz)
– Dokument 2: Strategin i Nord Amerika (hittades i Virginia)
– Dokument 3: Strategin i Egypten (hittades i Kairo). Endaste har Holy White Lies översatt en stor del av det till engelska.

 

Målet: Tamkeen
För Muslimska Brödraskapet innebär Tamkeen, (Allmakt- eskatologisk totalitärt styre), att  alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess sharialagar.

 

Metoden: Infiltration
Holy White Lies har dokumenterat infiltrationen i Sverige med statliga och officiella dokument.

Strategin: Stegvis-strategi

Taktik (referenser från Al Banna och Al Qaradawi finns i Holy White lies)

 • prioritet och balans
 • Vita lögner, Taqeyya
 • Ändring för religiösa uttalanden efter kontexten
 • Övervägning av ambition mot potential
 • Intressen
 • Förenandet av muslimska organisationer under Brödraskapet ledning
 • Uppskjuten jihad
 • Dialog med politiska och religiösa organ
 • Tawteen, islamiska parallella samhälle
 • Demografisk förändring i väst

     

Example på Strategier 

Dokument 1: ”The project” Den Internationella strategin

Några dagar efter 11 september gjorde FBI en husrannsakan i Schweiz hos Ghaleb Himmat, (Ordförande för Islamiska organisationer i Tyskland) och Youssef Nada (den ansvarige för utrikespolitik för Muslimska Brödraskapet och huvudägare för Taqwa Banken) Ett dokument som heter ”Projektet”  hittades daterat 1 december 1982 och bestod av 14 sidor. dokumentet ingår i utredningen för 11 september. Här kan man läsa hela dokumentet på arabiska och engelska.
http://web.archive.org/web/20150925224537/https://www.investigativeproject.org/documents/687-the-muslim-brotherhood-project.pdf

“(Approaches, Elements, Procedural Prerequisites and Missions) In the name of Allah, the Entirely Merciful, the Especially Merciful. This report represents a comprehensive development of a global strategy for Islamic policy considering national Islamic Policies formulated in different countries and which are consistent with the global strategy. It was taken into consideration to prove the approaches of such a policy, then to mention the most important elements of each entry, some of its procedural prerequisites, then to include some suggested tasks but not be limited to them, Allah is the Arbiter of Success”.

Following, the report mentions 12 approaches considered as the most important ones of this strategy, including:
The First Approach: Study ground knowledge in addition to adoption of a scientific approach in planning and implementation.
The Second Approach: Hard work. The Third Approach: A combination between global commitments and domestic resilience.
The Fourth Approach: A combination between engagement in politics and not being isolated on the one hand and raising up generations and doing institutional work on the other hand.
The Fifth Approach: Striving for establishing the Islamic State and working to gradually take control over domestic power centers.
The Sixth Approach: Working faithfully with Islamic groups and bodies in different areas and agreeing on certain mutual points. To cooperate in what we have agreed upon and excuse each other concerning what we disagree on.
The Seventh Approach: To accept some sort of periodical cooperation among the Islamic movements and other national movements in common issues and non-contentious points such as; fighting colonialism, evangelizing and the Jewish State in a way that is not up to alliances level. However, such cooperation is to be done at the level of some certain elements in leadership or contact. It should be tied to the scope of studying, each case individually and approved by Sharia without being allied to them nor having intimate relations with them.
The Eighth Approach: Mastering tactics that serve the current situation without compromising the basic principles. Knowing for sure that all the provisions of Allah are applicable. Additionally, to call for practicing the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice (immortality) along with expressing opinions supported in data and books, in a way that does not force the Call to get into unequal confrontation with its domestic antagonists and international enemies, that may result in severe blows to the Call and the missionaries.
The Ninth Approach: Continuous establishment of necessary force for the Islamic Call, as well as supporting the Jihadist movements in the Islamic world, as much as possible.
The Tenth Approach: Depending on various monitoring systems in different places to provide information and adopting an aware and effective Media Policy to serve the Global Islamic Policy, as monitoring political decision making and effective media with integrated components concerns structure and performance.
The Eleventh Approach: As for the Global Islamic scale, the Palestinian issue is based on both political and jihadi levels, since it is key for the Islamic World Renaissance once more.
The Twelfth Approach: Self-criticism and an on-going assessment of Global Islamic Policy in light of objectives, substance and measures for development and improvements that are considered an Islamic duty and necessary according to the provisions of the Islamic Sharia.”

För vidare läsning:

 

Klicka för att komma åt 687-the-muslim-brotherhood-project.pdf

 

Dokument 2: Strategin i Nord Amerika

 

I augusti 1991 märkte en polisman i delstaten Maryland en kvinna i en traditionell muslimsk klänning som fotograferade stödstrukturerna i en bro, vilket resulterade trafikenstopp. Chauffören för hennes bil var Ismael Elbarasse som tidigare hade hållits kvar i en polisstation i Chicago angående insamling av medel för Hamas. När FBI: s kontor i Washington gjorde husrannsakan för Elbarasse hem i Virginia, många dokument tillhörde det muslimska brödraskapet i Amerika hittades inklusive följande dokument som publicerades av New York.

“In your hands “an explanatory note” which I tried to write down, so it would not remain locked inside my bosom and mind. Additionally, to share with you a part of the responsibility placed on us concerning the leadership of the group in this country, the United States. Perhaps I was encouraged to present this note at this particular time by a sense of “glimmer of hope” and a brightening promise that we have entered a new phase of Islamic action on this continent. Therefore, I ask my brothers, to read the note and write whatever comments and corrections they want. Kindly note that what is in your hands is not strange or a new offering from a plant with no origin, it is an attempt to interpret and explain some of what was mentioned in the long-term plan that we adopted and approved in our Council and Conference (in 1987).

The process of settlement is a process of civilizational jihad in every sense of the word. The Brotherhood must understand that their work in America is a kind of great jihad in the removal and destruction of the Western civilization, to destroy it from within, and to “vandalize” their houses by their own hands and the hands of the believers so that they will be evacuated, thus the religion of Allah is manifested over all religions.

Such a huge mission as the task of settlement needs great and painstaking efforts. The Muslim Brotherhood, by their human, financial and scientific resources, will not be able to accomplish it on their own or in isolation from

others. Whoever believes this, is wrong. The role of the Brotherhood is to take the initiative, to be the pioneers, to take command, raising the flag and pushing people in this direction. Then they should work to recruit, direct and unite the efforts and strengths of Muslims for this process. Accordingly, to achieve this end, we must deepen the jurisprudence of alliances, the art of assimilation and the civility of cooperation.

The success of the settlement of Islam and its movement in this country is a success of the global Islamic movement and the support for the desired state. Thus, (not) to focus on our whole work in the attempt to settle Islam in this country will lead to our negligence and failure in our role concerning the performance of our duty to the global Islamic movement in support of its project of establishing the global Islamic state for two reasons; The first reason is: The success of the movement to establish a strong and committed Islamic base in America will be the best help and support for the project of the global movement. The second reason is: The global movement has not yet succeeded in the distribution of roles in its branches to determine what is required of them as one of the participants or contributors to the project of the establishment of the Global Islamic State. When this day comes, our sons of the American Brotherhood will have great deeds of which parents will be proud.

Hela dokumentet med översättningen till engelska finns i länken ovan.

 

Dokument 3: Strategin i Muslimska länder

al-Tamkeen-shater

Ett handskrivet dokument, kallad ”Allmakt”, hittades också av den egyptiska polisen när Salsabil-företagets högkvarter ransskades. Företaget ägs av Khairat el-Shater , medlem av Guidance Office (läst relationen mellan honom och Chakib Benmakhlouf). Dokumentet finns bland handlingar i egyptiska domstolen i ärendet nummer 87 1992. En av dokumentens viktigaste punkter var processen att penetrera samhällets institutioner:

“Regarding the spread into active institutions:

-” Traise the ability of individuals to penetrate institutions without loss of identity.
– To raise the ability of individuals to deal with information to cooperate with other forces. It is necessary to raise individuals to establish intellectual and practical bridges as well as the possibility of penetration or coordination.[SL1]

Requiring:
1 – To achieve the mission, the following is required: 1 – To have the ability to deal with other ideas and to comprehend those with wide minds.
2 – To raise the brother to take initiatives, being positive and to present a model of these traits.
3 – The brother and his family should be a role model in adhering to the values of Islam and its laws and to have the ability to influence the society accordingly.
4 – Raising the political, economic and social awareness of the brother. 5 – To broaden the perspective of the brother to comprehend Islam as a cause and as a global movement with knowledge of the Islamic movements in different countries and their roles, as well as the nature of problems in the Islamic countries.
6 – To raise the brother on the ability to earn money and invest it.
7 – To raise the brother to pay attention to his specific specialization.
8 – To raise the brother to pay attention to physical education and public health.

To prepare for future tasks the following is required:

– To take care of a selected group where the ability to manage public institutions is developed.
– The ability to recognize distinguished things in various fields and to benefit from them.”

 

Strategin efter den arabiska våren (http://archive.li/Hrw5D)
I ett officell uttalande som man kan hitta idag på Muslmiska Brödraskapets officella hemsidan skriver Mohammed Badie, den nuvarande högsta guiden för det muslimska brödraskapet (som hålls kvar i ett egyptiskt fängelse), tydligheten i målet och uthålligheten är vägen mot renässans.

Efter att president Mursi kom till makten i Egypten 2012, talar Supreme Guide om samma mål, principer och strategier som al-Banna och al-Qaradawi presenterade. Han skriver:

”Imam al Banna (i meddelandet från sjätte konferensen) identifierade två mål för sin välsignade grupp, Han sa:” Muslimska brödraskapet arbetar för att uppnå två mål: ett mycket nära mål, dess mål och resultat visas direkt från första dagen individen går med i gruppen, börjar med att rensa själen och korrigera beteendet och förbereda ande, själ och kropp för en lång jihad.  Ett långsiktigt mål. I det är det nödvändigt att förvalta omständigheter, vänta på tiden, god förberedelse och tidigare struktur, inklusive en omfattande och fullständig förändring av alla livsaspekter som alla nationernas krafter samarbetar för på ett sätt som underkastar alla befintliga situationer att förändra och återuppliva den muslimska staten och  Koranens sharia.

Imam al-Banna har fastställt, för det stora målet, periodiska mål och detaljerade medel, som börjar med att reformera individen, bygga familjen, etablera samhället, regeringen, sedan det rättfärdiga kalifatet och världens mästerskap; mästerskap i vägledning, rättfärdighet, sanning och rättvisa. ”


استراتيجيات الاخوان المسلمين

هقساشي

وثائق ومقتطفات من كتاب الكذب الأبيض المقدس للباحث سامح ايجبتسون

الاستراتيجية العالمية 

ذكر يوسف القرضاوي في مذكراتة – التي تم سردها سابقا – أن التنظيم العالمي كلفه بوضع خطة للعمل المستقبلي فوضع تصورا لهذه الخطة، في الداخل والخارج: في المجال العلمي، والتربوي، والاجتماعي، والاقتصادي، والمجال السياسي.

بعد أيام من أحداث 11 سبتمبر 2001م، تم تفتيش منزل ”غالب همت” و”يوسف ندا” تم العثور على وثيقة أطلق عليها ”المشروع”[i]، وهي وثيقة مؤرخة بتاريخ 1 ديسمبر 1982م، ومكونة من 14 صفحة وتتكون صفحتها الأولي والثانية من ملخص لاثنى عشر منطلقا للاستراتيجية التي نجدها متطابقة مع كتابات ”البنا” و”القرضاوي” من خلال التدرج، وتوحيد التيارات الإسلامية، والموازنات والأولويات وتغيير الفتوي. هنا يمكن قراءة أجزاء من هذه الوثيقة:

 

”(منطلقات وعناصر ومستلزمات إجرائية ومهمات)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

يقدم هذا التقرير تطوراً شاملاً لاستراتيجية عالمية للسياسة الإسلامية ويتم في ضوئها وينسجم معها رسم السياسات الإسلامية المحلية في الأقطار المختلفة، وقد روعي أن تثبت منطلقات هذه السياسة ثم تذكر أهم عناصر كل منطلق وأهم المستلزمات الإجرائية لكل منطلق وبعض المهمات المقترحة على سبيل المثال وليس الحصر، والله ولى التوفيق». ثم يعدد التقرير 12 منطلقاً يعتبرها أهم منطلقات هذه السياسة، منها على سبيل المثال:

 

المنطلق الأول: معرفة أرض الواقع واعتماد المنهجية العلمية في التخطيط والتنفيذ.

المنطلق الثاني: الجدية في العمل

المنطلق الثالث: الجمع بين الالتزام العالمي والمرونة المحلية.

المنطلق الرابع: الجمع بين الاشتغال بالسياسة وعدم الانعزال من جهة والتربية المستمرة للأجيال والعمل المؤسسي من جهة أخري.

المنطلق الخامس: السعي لإقامة الدولة الإسلامية والعمل المتوازي التدريجي في السيطرة على مراكز القوي المحلية من جهة أخري.

المنطلق السادس: العمل بإخلاص مع الجماعات والهيئات الإسلامية في محاور مختلفة وبالاتفاق علي قدر مشترك من النقاط. ”نتعاون فيما تفقنا علية ويعذر بعضا فيما اختلفنا علية.

المنطلق السابع: قبول نوع من التعاون المرحلي بين الحركات الإسلامية وغيرها من الحركات الوطنية وفى قضايا عامة وفى بعض النقاط غير الخلافية كمحاربة الاستعمار والتبشير والدولة اليهودية بصورة لا ترقى إلى مستوى التحالفات بل تتم على مستويات عناصر محددة في القيادة أو الاتصال ويبقى في نطاق دراسة كل حالة على حدة وإلى المدى الذي يوافق الشرع دون موالاتهم أو الاطمئنان إليهم.

المنطلق الثامن: إتقان فن الممكن من الناحية المرحلية دون التفريط بالمبادئ الأساسية، مع العلم أن أحكام الله جميعاً ممكنة التطبيق، والدعوة إلى ممارسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع إبداء الرأي الموثق بالبيانات والكتب دون اضطرار الدعوة إلى المجابهة غير المتكافئة مع خصومها المحليين أو أعدائها العالميين التي قد تقود إلى ضربات قاصمة للدعوة والدعاة.

المنطلق التاسع: البناء المستمر للقوة اللازمة للدعوة الإسلامية ودعم الحركات الجهادية في العالم الإسلامي بنسب متفاوتة قدر المستطاع.

المنطلق العاشر: الاعتماد على أجهزة رصد متنوعة وفي امكنه مختلفة للتغذية بالمعلومات واعتماد سياسة إعلامية واعية وفعالة لخدمة السياسة الإسلامية العالمية فالرصد وعمل القرارات السياسية والأعلام الفعال متكامل الأجزاء من حيث التكوين والأداء.

المنطلق الحادي عشر: تبني القضية الفلسطينية على المستوى الإسلامي العالمي على الصعيدين السياسي والجهاد لأنها مفتاح نهضة العالم الإسلامي من جديد في العصر الحاضر.

المنطلق الثاني عشر: النقد الذاتي والتقييم المستمر للسياسة الإسلامية العالمية من حيث الأهداف والمضمون والإجراءات بقصد التطوير والتحسين واجب إسلامي وضروري وهذا متوجبة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء”[ii].

https://1drv.ms/b/s!AkPHdUXTdYD900UxZSIGCEGVU82w?e=rM44iM

الاستراتيجية في أمريكا الشمالية

 

 

في أغسطس 2004م، لاحظ ضابط شرطة في هيئة النقل في ولاية ”مريلاند” الأمريكية امرأة ترتدي ملابس إسلامية تقليدية، وتقوم بتصوير هياكل الدعم لكوبري، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وكان سائق العربة لهذه المرأة، ”إسماعيل البراسي” قد احتجز من قبل في مذكرة صدرت في شيكاغو فيما يتعلق بجمع التبرعات لحركة حماس[iii]. وعندما أعد مكتب واشنطن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش في مقر إقامة ”البراسي” في ولاية ”فرجينيا” تم العثور على العديد من الوثائق التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين بأمريكا، منها هذه الوثيقة التالية التي قامت صحيفة «نيويورك تايمز» بنشرها مؤخرا[iv]:

يتقدم كاتب الوثيقة «محمد أكرم» بتاريخ 22/5/ 1991م، إلى المسئول العام، وأعضاء مجلس الشورى، وأمين مجلس الشورى بمذكرة تفسيرية للهدف الاستراتيجي العام للجماعة الوارد في الخطة بعيدة المدي. وفي مقدمتها يقول:

«بين أيديكم «مذكرة تفسيرية» اجتهدت في تدوينها حتى لا تبقى حبيسة الصدر والعقل، ولكي أشارككم جزءاً من المسئولية الملقاة على عواتقنا في قيادة الجماعة في هذه البلاد – الولايات المتحدة – ولعل الذي شجعني على أن أتقدم بالمذكرة في هذا الوقت بالذات إحساسي «ببارقة أمل» وإشراقة خير تبشر أننا بدأنا ندخل مرحلة جديدة من مراحل العمل الإسلامي في هذه القارة. وطلبي من إخواني، أن يقرأوا المذكرة ويكتبوا ما شاءوا من تعليقات وتصويبات، مع العلم أن الذي بين أيديكم ليس غريباً أو طرحاً جديداً منبتّا لا أصل له، وإنما هو محاولة لتفسير وشرح بعض ما جاء فى الخطة بعيدة المدى، التي اعتمدناها وأقررناها في مجلسنا ومؤتمرنا عام (1987)”.

”الهدف الاستراتيجي العام لجماعة الإخوان في أمريكا، والمعتمد من قبل مجلس الشورى والمؤتمر التنظيمي لعام 1987، هو تمكين الإسلام في أمريكا الشمالية، أي إيجاد حركة إسلامية فعالة ومستقرة بقيادة الإخوان المسلمين، تتبنى قضايا المسلمين محلياً وعالمياً ونعمل على توسيع القاعدة الإسلامية الملتزمة وتهدف إلى توحيد وتوجيه جهود المسلمين وتطرح الإسلام كبديل حضاري وتدعم دولة الإسلام أينما كانت».

«عملية التوطين هي» عملية جهاد حضارية «بكل معنى الكلمة. ولابد أن يستوعب الإخوان أن عملهم في أمريكا هو نوع من الجهاد الكبير في إزالة وهدم المدنية أو الحضارة الغربية وتدميرها من داخلها و «تخريب» بيوتها الشقية بيديهم وأيدي المؤمنين لكي يتم جلائهم ويظهر دين الله علي الدين كله”.

«أن مهمة بهذه الجسامة كمهمة التوطين تحتاج إلى جهود عظيمة مضنية ولن يستطيع الإخوان بإمكاناتهم ومواردهم البشرية والمالية والعلمية، أن يفعلوها بمفردهم أو بمعزل عن الناس من يعتقد هذا فهو مخطئ، والله أعلم، أما دور الإخوان فهو المبادرة والريادة والقيادة ورفع الراية ودفع الناس بهذا الاتجاه، ثم يعملون على توظيف وتوجيه وتوحيد جهود وقوى المسلمين لهذه العملية، ومن أجل ذلك لا بد أن يتعمق عندنا فقه التحالفات وفن الاستيعاب وأدب التعاون».

«القناعة بان نجاح توطين الإسلام وحركته في هذه البلاد هو نجاح للحركة الإسلامية العالمية وإسناد حقيقي للدولة المنشودة بأذن الله: أن تركيز عملنا في محاولة توطين الإسلام في هذه البلاد سيؤدي إلى تقصيرنا وأخلالنا بدورنا في أداء واجبنا تجاه الحركة الإسلامية العالمية في دعم مشروعها في قيام الدولة الإسلامية العالمية لسببين؛ الأول: أن نجاح الحركة في أمريكا بإقامة قاعدة إسلامية ملتزمة وقوية سيكون خير عون ودعم لمشروع الحركة العالمية، والثاني: الحركة العالمية لم تنجح بعد في توزيع الأدوار في فروعها فتحدد لهم المطلوب منهم كأحد المشاركين أو المساهمين في مشروع قيام الدولة الإسلامية العالمية، ويوم أن يجرى هذا فسيكون لأبناء فرع الإخوان الأمريكي أيادٍ ومواقف بيضاء يفخر بها الآباء».

«من أجل أن تجرى عملية التوطين، لا بد أن نخطط ونعمل من الأن على تهيئة أنفسنا وإخواننا وأجهزتنا وأقسامنا ولجاننا لكي تتحول إلى مؤسسات شاملة بشكل متدرج ومتوازن ومتواكب مع الحاجة والواقع والذي يشجعنا على ذلك أننا نملك أنوية لكل مؤسسة من المؤسسات التي ننادى بوجودها، وكل الذي نحتاج هو أن نحكم ربطهم ونجمع عناصرهم وتوحيد جهودهم مع غيرهم، ثم نصلهم بالخطة الشاملة التي نسعى لها».

 

الاستراتيجية في البلاد الإسلامية

كما توجد وثيقة أخري أطلق عليها وثيقة «التمكين» عثر عليها من قِبل الشرطة المصرية أيضا بالصدفة عندما تم تفتيش مقرات شركة سلسبيل التي يمتلكها خيرت الشاطر عضو مكتب الإرشاد، ومنزله، وتوجد هذه الوثيقة من ضمن محترزات القضية التي تحمل رقم 87 لسنة 1992م، ويوجد فيها نص للوثيقة، ونفي خيرت الشاطر علاقته بالوثيقة[v]. ولكن ”كمال الهلباوي” المتحدث السابق باسم الإخوان المسلمين في الغرب في مقابلة تليفزيونية لقناة ”الميادين” قال إنه لا يستبعد وجود مثل هذه الوثائق:

«أنا لا استبعد أن تكون هناك مذكرات بهذا الشكل، هذا كان يطرح لمشروعات الإخوان في القيادة»[vi].

ومن أهم النقاط التي تدور حولها الوثيقة كانت عملية اختراق مؤسسات المجتمع هى:

al-Tamkeen-shater

«بالنسبة للانتشار في المؤسسات الفاعلة:

– رفع قدرة الأفراد على اختراق المؤسسات دون فقدان الهوية.

– رفع قدرة الأفراد في التعامل مع المعلومات للتعاون مع القوى الأخرى فلابد من تربية الأفراد على إقامة جسور فكرية أو عملية معها واختراقها أو التنسيق والمطلوب:

– بالنسبة لتحقيق الرسالة يتطلب الآتي:

1 – أن يكون لديه القدرة على تعامل مع الأفكار الأخرى واستيعاب ذوي العقول المتتمة.

2 – أن تربى في الأخ المبادأة والإيجابية وتقديم النموذج لها.

3 – أن يكون الأخ وأسرته نموذجاً يحتذى به في الالتزام بقيم الإسلام وشرائعه وأن يكون لديه القدرة على طبع المجتمع بذلك.

4 – رفع الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدى الأخ.

5 – توسيع أفق الأخ بحيث يستوعب الإسلام كقضية وحركة عالمية مع معرفة الحركات الإسلامية فى الدول المختلفة وأدوارها وطبيعة المشكلات في البلدان الإسلامية.

6 – تربية الأخ على القدرة على اكتساب المال واستثماره.

7 – تربية الأخ على الاهتمام بالتخصص النوعي له.

8 – تربية الأخ على الاهتمام بالتربية البدنية والصحة العامة.

** بالنسبة للاستعداد لمهام المستقبل يتطلب:

– الاهتمام بمجموعة مختارة تنمى فيها القدرة على إدارة المؤسسات العامة.

-القدرة على استيعاب المتميزين فى الساحات المختلفة والاستفادة منهم”[vii].

[i] Nada، Inside the Muslim Brotherhood، s.217

ii] وثيقة المشروع وتم التأكد من الوثيقة من مصادر مختلفة.

Klicka för att komma åt Theproject.pdf

[iii] موقع الواشنطن بوست 25 أغسطس 2004م

http://web.archive.org/web/20170920224936/http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A28476-2004Aug24.html

[iv] جريدة النيويورك تايمز9 فبراير 2017م

وتم توثيق الرابط في أرشيف الإنترنت على الرابط التالي:

http://archive.is/1Qn8M

[v] ويكيبيديا الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر وقضية سلسبيل، تم تسجيلها في أرشيف الإنترنت

http://archive.is/QWX7H

[vi] قناة الميادين، كمال الهلباوي، بتاريخ 22 يونيو 2014م. تم تسجيلها في أرشيف الإنترنت

http://archive.fo/D6bT4

[vii] موقع الحركات الإسلامية

http://web.archive.org/web/20150316082957/http://www.islamist-movements.com/25716


Islamism, nazism och judeutrotelsen stormuftin al-Husseini

 

Hajj-Amin-Al-Husseini-surveying-the-13th-Waffen-Mountain-Division-of-the-SS-Handschar.-Behind-him-on-the-right-is-the-division-commander-SS-Oberführer-Karl-Gustav-Sauberzweig-e1416439650642Stormuftin hälsar den nazistiska muslimska förband

Man har frågat mig för varför jag i ”Holy white lies”, Kairo 2018, inte fördjupar mig i förgrundsgestalter som han. Svaret lyder:  Den faktaspäckade studien var främst en belysning av brödraskapets intåg och intrång i Sverige. En belysning som inte gjorts tidigare. Men eftersom jag fått påstötningar om jag också borde berätta lite om viktiga bröder både internationellt och svenskt har jag lagt ut på min blogg, en liten artikel om denne gestalt som bara kort beskrevs i Holy White Lies sida 33.

Amin al Husseini und Adolf Hitler                           Stormuftin med Hitler

Muftin Haj Amin al-Husseini, eller Grossmuftin (Stormuftin) av Jerusalem som Hitler kallade honom, lät sig engageras för nazisternas sak under världskriget. Man kunde höra honom propagandasändningar från Berlin, som vidaresändes globalt, över stationer som tyskarna satt upp. För berlinarna var hans närvaro i den tyska huvudstaden påtaglig och synlig. 1941, den 6 november, anlände han till Berlin för ett permanent boende där och som skulle vara ända fram till kapitulationen 1945.

Naziregimen gav honom ett lyxigt residens på Klopstock Strasse i stadsdelen Zehlendorf och utrustade honom med en stor uppsättning betjänter, en Mercedes-limousine (med chaufför) och ett generöst månatligt apanage. Därutöver disponerade han fyra andra bostäder och ett par sviter på två av Berlins lyxhotell.

I sina efter kriget utgivna memoarer beskriver muftin bl. a sin egen viktiga roll i upprättande av en SS-division i Jugoslavien med muslimer men ledd av tyskar och kroater. Han tog sig till Sarajevo för att personligen övertyga de lokala bosniska muslimska ledarna att ett deltagande i den bosniska division skulle både bringa ära och glans över anhängare till Islam. Tanken var att Bosnien skulle ingå som en del i det Storkroatien, som Hitler tänkte sig upprätta på Balkan. De muslimska bosniakerna betraktades av de nazistiska rasteoretikerna som rasrena arier men som hade blivit omvända till Islam. Det har gjorts uppskattningar att ända upp till hundratusen muslimer genom al- Husseins värvningsapparat kan ha stridit för nazisterna i olika förband.

Även i Albanien skapades SS-förband med muslimer. Imamer rekryterades för att kunna följa enheterna och utbildades vid en särskild imamskola som Hitler och stormuftin öppnade i den tyska staden Dresden. Al-Hussein försäkrade att banden mellan nazism och Islam var fasta, då de byggde på gemensamma värden. Det förutom att man delade krigsfiende. Han hade själv offentligt slagit fast:

”Juden är Islams fiende. Det var dem som dödade profeten Mohammed. Det är nödvändigt att araberna som helhet och muslimerna i synnerhet driver ut judarna från arabländerna. Det är den bästa lösningen. Det är samma lösning som användes av profeten Mohammed för 1300 år sedan. Versailleavtalet var katastrofalt för Tyskland och araberna. Men Tyskland vet hur man blir av med judarna. Det som förenar oss med tyskarna är att tyskarna aldrig skadat muslimerna, och att de slåss mot vår gemensamma fiende – judarna. Men framför allt, de har äntligen löst judeproblemet för gott. Tiden arbetar mot judarna, även om de allierade hjälper dem.”

Al Husein skriver i självbiografi om ett av sina tidiga möten med Hitler:

”Jag bad Hitler om ett tydligt löfte att tillåta oss att lösa judeproblemet så att det passade våra nationella och rasliga aspirationer och enligt de vetenskapliga metoder som tyskarna hade uppfunnit vad gäller behandlingen av sina judar. Det svar jag fick: Judarna är era.”

Det var i november 28 november 1941 som Hitler skulle ha givit muftin det löftet, några månader före Wannsee-konferensen, då Förintelsen slutgiltigt spikades, och Hitler och den tyska partiledningen uppenbarligen stannade för ett betydligt bredare projekt.

 

Tyskland hade vid den tidpunkten under sin kontroll en stor del av muslimska befolkningen på Balkan. Tidigare, när Werhmacht, som Berlin räknade med, skulle driva ut britterna i Palestina, efter en planerad framgångsrik tysk offensiv i Nordafrika hade muftin blivit lovad ett eget styre där. Alltsedan 21 februari 1941 hade SS en Einsatzgruppe Afrika, en paramilitär styrka under ledning av SS Oberstormbannführer Walter Rauf redo att arbeta bakom linjerna för Rommels afrikakår, och här genomföra den slutliga lösningen av judenärvaron i Nordafrika och Mellersta östern.

 

Alltsedan mitten av 30-talet hade al-Hussein varit på intim fot med Adolf Eichmann. Så fick vi höra Eichmanns närmaste man, Dieter Wisliceny, förklara inför krigsdomstolen 26 juli 1946 ”att när muftin besökte hans /Eichmann/ kontor, i slutet av 1941 och i början av 1942, blev muftin informerad om den slutgiltiga lösningen av judefrågan i Europa.” och tillägger Wisliceny: ”Muftin hade upprepade gånger föreslagit de olika toppledare som han höll kontakt med, framförallt Hitler, Ribbentrop och Himmler, just ett förintande av Europas judar. Han såg det som en enkel lösning av palestinaproblemet.” och ”av de ledande naziledarna var Heinrich Himmler den som al-Husseini samarbetade mest aktivt och längst med.”

 

Enligt den kände nazijägaren Simon Wiesenthal hade al- Hussein också kontakt med andra figurer som var direkt inblandade i slakten på judarna, Han besökte både Auschwitz och Majdanek, var nära bekant med Auschwitz-kommendanten Rudolf Höess och ett flertal andra lägerkommendanter. Men stormuftins främsta insats torde ändå vara den roll han hade genom de propagandasändningar i vilka han predikade om att Nazi-Tysklands kamp också var Islams. Al Husseins radiobudskap löd ”döda judarna varhelst ni finner dem”. Så uttryckte han det i det radiotal som han höll över berlinsändaren den 4 maj 1944 riktat till Handschar, SS:s dödspatruller, ansvariga för mördandet av storparten av Jugoslaviens judar. Som framgångsrik lobbyist motarbetade stormuftin konkreta förslag att judar i Ungern, Bulgarien och Rumänien skulle evakueras till Palestina. Därmed överlämnades uppskattningsvis 400 000 judar till de tyska gaskamrarna.

Nu torde väl ingen kunna hävda att Islam delade nazisternas rasideologi, trots al-Husseins med nazisterna snarlika tirader över propagandasändaren i Berlin. Islam motsätter sig rasism baserad på hudfärg och blod, men predikar en viss segregation baserad på tro. Under Sharia och muslimsk lag är icke-muslimer förvägrade den omtanke som muslimer har, eftersom ”Gud inte älskar icke-troende” (Koranen 3:32). Men i motsats till nazisternas syn som säger att en icke-arier omöjligen kan bli arier predikar Islam att vilken som helst icke-muslim kan bli muslim.

I en antisemitisk förkunnelse, som delades av muftin och brödraskapet, predikades däremot en pervers form av rasism enligt vilken ras och biologi ersätts av en metafysisk kategori. Sayyid Qutb exempelvis, al-Bannas efterträdare som ideolog för brödraskapet, hyste uppfattningen att judar ”av naturen var bestämda att slåss mot Allahs Sanning och sprida korruption och så oreda ” och hävdade att judarnas ”starka böjelse att kontrollera andra var ett styrande element i deras nationalkaraktär.” Lika omöjligt är det för en jude att ändra sin natur som ett lejon att ändra sina ränder. menade Sayyid Qutb.

Efter kriget vägrade britterna att ta hand om al-Husein. Som den krigsförbrytare som han var. Med hans bakgrund i det brittiska protektorat Palestina hade man ett formellt ansvar att ställa honom inför krigsrätt.  I stället tilläts han resa till Egypten, där han togs emot som en hjälte av folk i det Muslimska brödraskapet. Bland dem som välkomnade al-Husseini var Hassan al-Banna, Muslimska Brödraskapets grundare, och Gamal Abdel Nasser, dåvarande medlem i Muslimska Brödraskapet och grundare av för Friofficerarna.

Al-Banna höll ett tal med dem här orden:

“Muftin är lika mycket värd som hela nationen. Muftin är Palestina och Palestina är muftin. O Amin, vilken stor och oböjlig,storartad man är du inte. Hitlers och Mussolinis nederlag har inte skrämt dig. Vilken hjälte, vilken hjälte till man. Vi vill veta vad den arabiska ungdomen, regeringsministrar, rika folk och furstarna i Palestina, Syrien, Irak, Tunisien, Marocko och Tripolis ska göra för att vara värdiga denna hjälte, som med Hitlers hjälp och Tysklands Utmanande av ett imperium och kämpade mot sionismen. Tyskland och Hitler finns inte mer, men Amin el-Husseini ska fortsätta kampen”.

Husayni_meeting_Abdel_NasserOfficeren Abdel Nasser med stormuftin

Hassan al-Banna mördades kort efter sitt tal men judeutrotelsen tog Gamal Abdel Nasser hand om. Idag finns endast fem äldre egyptiska judar kvar i Egypten.


Sameh Egyptson: Sensus, ställ krav på Ibn Rushd!

2020-01-25 (2)

Publicerade i Tidningen Dagen den: 21 november 2019
http://web.archive.org/web/20191121043624/https://www.dagen.se/debatt/sameh-egyptson-sensus-stall-krav-pa-ibn-rushd-1.1621060

Representanter för Ibn Rushd Studieförbund skriver i lokala dagstidningar att kommuner och länsorgan bör ha fortsatt förtroende för förbundet. Detta efter att Folkbildningsrådet beslutat att fortsätta samarbetet och ge dem mångmiljonbidrag till sin verksamhet.

Ibn Rushd hänvisar till en rapport beställd av Folkbildningsrådet efter att de en längre tid har kritiserats för demokratifientlig verksamhet. Rapporten hävdar att Ibn Rushd har idémässiga svagheter med en ideologisk koppling till Muslimska Brödraskapet.

Ibn Rushd hänvisar å sin sida till att rapporten ger dem beröm för att med sin verksamhet nå marginaliserade grupper i samhället. Kontakter som inget annat studieförbund klarar av. Studieförbundet förklarar dock inte vilken nytta det är för samhället att nå de här marginaliserade grupperna. Det finns stark kritik mot att de bidrar till bygget av islamistiska parallella samhällen. Rapporten har fått kritik för att den inte tar upp de ekonomiska anklagelserna och för sin metod, samtidigt som rapportförfattarens oberoende ställning ifrågasätts. Rapporten fördjupar sig inte heller i vad den ideologiska kopplingen till Muslimska Brödraskapet innebär med dess syn på till exempel jämställdhet och homosexualitet. Inte heller vilken roll Koranen och profetens tradition ska ha när det gäller samhällets ordning.

Folkbildningsrådet och de kristna studieförbunden Sensus och Bilda tycks nu fortsätta samarbetet med Ibn Rushd som om inget har hänt. Jag befarar därför att förtroendekrisen nu kommer att flyttas till Folkbildningsrådet och de båda kristna studieförbunden: Sensus och Bilda. Särskilt Sensus får bära ett stort ansvar för denna kris.

År 2008 lämnade de ett intyg, efter att Ibn Rushd varit en del av förbundet i över sex år, om att de uppfyllde kriterierna för Folkbildningsrådets regler. Ett intyg som man måste ifrågasätta med tanke på alla gäster som Ibn Rushd bjudit in under Sensus paraply.

Ett exempel på den form av ideologi som finansierats med folkbildningsmedel via Sensus var hur en gästföreläsare i arabiska medier hyllade Ibn Rushds arbete, i ett Europa i ”moraliskt förfall”. Enligt samma person utbildades muslimska ungdomar för att ”ta över”, när den europeiska civilisationen skulle falla. Svenska kvinnor beskrevs av föreläsaren som ”horor”. Med facit i hand borde Folkbildningsrådet och berörda studieförbund ställa konkreta krav på Ibn Rushd och dess samarbetspartners. Här är mina råd för att lösa förtroendekrisen:

Rapportförfattaren Erik Amnå skriver att inom Ibn Rushd är ”makten över verksamheten i långa stycken fördelade inom ett begränsande, mansdominerat nätverk.” Det är dags nu alltså för detta nätverk att lämna ifrån sig makten och att låta till exempel en homosexuell muslim, en liberal muslim och en ahmadiyya muslim ingå i styrgruppen.

Alla ekonomiska verifikationer för Ibn Rushd bör offentliggöras för att bemöta kritiken om hanteringen av offentliga medel.

Alla föreläsare och konferenser som Ibn Rushd har bjudit in till själv eller tillsammans med Sensus bör offentliggöras för forskning.

Ibn Rushd bör ta tillbaka hederspriset som man år 2009 gav till den fundamentalistiska, homofobiska och kvinnofientliga sajten Islamguiden.se.

Ibn Rushd bör bjuda in liberala muslimer, homosexuella och kvinnliga imamer och låta dem turnera i lokala avdelningar för att stimulera diskussionen om jämställdhet och religion. Jag ser även fram emot att den nya ledningen deltar i olika Prideparader nästa år.

Att studieförbundet startar kurser i Koranen och haditherna utifrån källkritiska metoder. Detta i en god kritisk folkbildningstradition, där alla sanningsanspråk ska kunna granskas och ifrågasättas i en öppen diskussion.

Lämpligen borde Ibn Rushd fråntas sin offentliga finansiering under ett par år. De får då visa att man kan arbeta som en ideell folkrörelse stödd av gräsrötterna och följa riktlinjer som gäller för all skattefinansierad folkbildning. Jag väntar nu på initiativ från Folkbildningsrådet och samarbetspartnerna Sensus och Bilda. Det hjälper inte att skriva artiklar för att få fortsatta bidrag och för att lösa förtroendekrisen. De kristna studieförbunden har här en nyckelroll och bör snarast klargöra vilka konkreta åtgärder Ibn Rushd bör göra för att få del av skattemedel.

Sameh Egyptson, islamolog och forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet


Stockholms Moské bör be mig om ursäkt

Om några dagar fortsätter rättegången mot Ann-Sofie Hermansson, före detta ordförande i Göteborgs kommunstyrelse. Anledningen är att Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi är upprörda över att Hermansson kallade dem ”extrema”. Om Doubakil och Abdullahi vinner kommer domen sannolikt att befästa en totalitär syn på yttrandefrihet.

Den här texten är en varning för många att de kommer smaka på sin egen medicin om den här processen fortsätter.

Jag litar på att svenska rättsväsandet och förhoppningsvis Stockholms Moské tillämpar samma mått när de bedömer uttalanden. Därför anser jag att Stockholms Moské och dess direktör måste be mig om ursäkt för att stoppa den här polariseringen med risk att yttrandefriheten begränsar.

Jag har tre anledningar till min begäran:

1- Som svar på en begäran att kommentera en av mina debattartiklar på Tidningen Dagen beskriver direktören för Stockholms Moskén, Mahmoud Khalfi mig:

كاتب المقال قبطي متعصب يكره الاسلام والمسلمين”
Min översättning: ”Artikelförfattaren är kopt (kristen från Egypten), extremist som hatar islam och muslimer.”

2- I en debattpanel på arabiska bokmässan i Malmö april 2019 talade Moskédirektören Mahmoud Khalif till mig om min bok Holy White Lies:
”Du skrev boken åt Sisi (den egyptiska presidenten)… ”Du fick stöd från Sisi”…
”المعلومات كلها واخدها من مخبرات السيسي ”
Min översättning: ”All information är tagna från Sisis underrättelsetjänst.”
minut 46-47

3- Som svar till Demokrativärnet angående en planerad debattpanel mellan mig och Mahmoud Khalfi i Stockholm skriver moskédirektören:

Från: Mahmoud khalfi <mahmoud.khalfi@stockholmsmoske.se>
Datum: tis 20 aug. 2019 kl. 12:50

Tyvärr Sameh har mycket hat och massor av fördomar mot muslimska organisationer och trots att han sökte fristad i Sverige för att slippa förföljelser från Mubarak regim som har själv säger, reste han tillbaka till en ännu värre diktatur, till Sissi regim som kommer till makten genom militär kupp mot den föst valde presidenten i Egyptens historia och han skrev sin bok hos diktaturen Sissi i hans ”oas av frihet och demokrati”… Sissi som har fängslad tusental människor, dödat hundratal under olika kända massaker, torterat och dödat den italiensk studenten Giulio Regeni osv, men Sameh vågar inte säga ett ord om alla dessa massaker, tortyr och brott mot mänskliga rättigheter i hemlandet. Han skrev om ”islamister”, om muslimska organisationer i Sverige och Europa, om broderskapet osv… allt detta är i linje med Sissi propaganda som vill legitimera hans militär kupp och diktatur och samtidigt diaboliske och svartmåla sina offren

Därför har jag rätt att misstänka att Sameh kampanj mot muslimska organisationer är bara ett beställd arbete som har ingenting att göra med forskning eller den akademisk arbete. Hur ska Jag debattera med någon som inte tro på dialog, inte tro på samexistens inte tro på mångfald, inte tro på mänskliga rättigheter för alla inte tro på demokrati och rättvisan.

Vill du at vi sitter och pratar mer eller vill du ställa frågor är du alltid välkommen.

Med vänliga hälsningar

Mahmoud Khalfi

Direktör & Imam

Mitt svar till Mahmoud Khalfi

Läs min artikel:

http://web.archive.org/web/20170324145111/http://tidningenkulturen.se/index.php/debatt-mainmenu-91/politik-mainmenu-92/16330-maste-egyptierna-vaelja-mellan-pest-och-kolera-


Sameh Egyptson: Finns otaliga källor – Ibn Rushd är del av Muslimska brödraskapet

Azat-Omar-Stockholm2 (2)
Omar Mustafa, rektor på Ibn Rushd studieförbund bjöd Mahmoud Azzat, den ansvarige för det internationella Muslimska Brödraskap till Stockholm 2012, då talade han antisemitiska uttalande.

Studieförbundet Ibn Rushd bör avskiljas helt från inflytande och penningkranarna, skriver Sameh Egyptson.

Professor Erik Amnå riktar i sin rapport, ”När tilliten prövas” hård kritik mot studieförbundet Ibn Rushd. Rapporten är initierad och beställd av Folkbildningsrådet, efter åratal av kritik mot Ibn Rushd från många olika håll. Amnå påpekar att Ibn Rushd har flera utmaningar framför sig för att lösa den pågående förtroendekrisen. En av de viktigaste är att Ibn Rushds politisk-teologiska förankring med ideologisk anknytning till Muslimska Brödraskapet utmanar realismen i den ekumeniska visionen”. Amnå pekar också mot ”idemässiga svagheter och direkta felsteg som är problematiska utifrån folkbildningsanslagets syften och villkor.”

Den stora bristen i rapporten är att den inte klarlägger Ibn Rushds organisatoriska och ideologiska koppling till Muslimska brödraskapet. Jag överraskades av Amnås felaktiga slutsats: Däremot menar vi att kritikerna har fel när de därutöver hävdar att det också skulle finnas en direkt organisatorisk koppling till brödraskapet”.

Under några år har jag samlat primära källor om Muslimska Brödraskapet och dess organisationer i Sverige, däribland Ibn Rushd. Källmaterialet är redovisat i min bok Holy White Lies, en bok som Amnå har fått. I boken redovisar jag svenska, engelska och arabiska källor. I mitt arbete att lägga fram bevis för IFISs koppling till Muslimska Brödraskapet är det en stor fördel att mitt modersmål är arabiska. Det finns otaliga bekräftade källor på mitt påstående.

Jag har bl a källor från det konstitutionella mötet med ledningen för Muslimska Brödraskapet i Sverige, där ledningen närvarade på mötet. I paragraf  2 står:

”Islamiska studieförbundet (Ibn Rushd) är en organisatorisk del av Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS). Islamiska Förbundets rådgivande organ, Shoura rådet, är högsta beslutande organ vid tvister inom studieförbundet.” 

Shoura rådet är alltså högst beslutande organ, och det är samma råd som krävs för att en filial ska få sitt medlemskap godkänt i det Muslimska Brödraskapets internationella organisation. Detta enligt organisationens förordning från år 1994,

Kapitel 5: Villkor för medlemskap i landet i den globala organisationen:
spalt 49:

A-   För att en organisation ska antas som medlem i den internationella organisationen (Muslimska Brödraskapet) krävs att dess förordning är godkänd av Allmänna vägledningskontoret (i Kairo). Förordningen ska omfatta åtminstone ett Shoura-råd, en styrelse och en Generaldirektör.)

B-    Att filialen antar Brödraskapets läroplan”

Shourarådet är en hemlig samanslutning i Sverige och de lämnar inga dokument bakom sig. Bland de tusentals dokument som jag studerat finner jag nästan inget. Mahmoud Aldebe, tidigare medlem i Shoura rådet beskriver det som en odemokratisk byggd:

Det bara medlemmarna som  som får delta i valet av rådets medlemmar (Shura) och rådet väljer ordförande och han i sin tur väljer sin styrelse. För förbundet förblir islam och demokrati helt nere på det definitionsmässiga planet en omöjlighet.

Trots en ändring i studieförbundets stadgar finner man inga förändringar i relationerna till nyckelpersoner i Islamiska Förbundet. Tvärtom har samarbetet med IFiS fördjupats. Det bevisar bland annat samköpet av den gemensamma kursgården Granheden, som Amnå inte ens nämner i sin rapport. Teman Asabi var ordförande samtidigt som han också var ordförande i IFiS. Teman Asabi var också tidigare ordförande för Ibn Rushd. Detta har Amnå bekräftat i sin rapport.

IFiS är både instiftare av och medlemsorganisation i The Federation of Islamic Organisations in Europe, FIOE. På Muslimska Brödraskapets officiella hemsida, IkhwanWiki, beskrivs FIOE som den europeiska grenen av det internationella Muslimska Brödraskapet. Chakib Benmakhlouf, en av grundarna till Ibn Rushd, har varit ordförande för IFiS och FIOE.

Ibn Rushd har inte nöjt sig med att finanserna IFiSs konferenser samt bjuda in antidemokratiska, homofobiska, antisemitiska och kvinnofientliga predikanter. Man har också bjudit in toppolitiker i den internationella organisationen. Bl. a Mahmoud Azzat, den högst ansvarige för det Muslimska Brödraskapets internationella organisation. Det skedde i december 2012 då Omar Mustafa var ordförande för IFiS och rektor i Ibn Rushd.

Göteborgs kommun tog nyligen det framsynta beslutet att inte längre använda Ibn Rushd som remissinstans för insatser mot rasism 2020–2023. Man får lyfta på hatten för Göteborgs politiker som går i bräschen för att sätta stopp för Ibn Rushds inflytande.

Skattemedel ska inte användas för att göda ett konservativt patriarkat, menar Amnås i sin rapport. Han skriver”Ett statligt finansierat studieförbund undviker att hantera värderingsmotsättningar och värdekonflikter som är centrala i en demokratisk samhällsutveckling.” Och där ”makten över verksamheten i långa stycken är fördelad inom ett begränsande, mansdominerat nätverk.”

Andra politiker bör följa kollegorna i Göteborg och avskilja Ibn Rushd från inflytande och penningkranarna.

Sameh Egyptson

Författare och forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet