Månadsarkiv: oktober 2013

Skandal för Islamiska Förbundet i samband med min artikel på GP.

Stor skandal för Islamiska Förbundet i samband med min artikel på GP. POLTIKEN OCH RELIGIONEN
Låt islamisterna bilda ett eget parti inför valet 2014
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2091741-lat-islamisterna-bilda-ett-eget-parti-infor-valet-2014

En Fd politisk talesman för förbundet avslöjar att förbundet är grenen för Muslimska Brödraskapet i Sverige och att de använder dubbla budskap och lurar alla som vill ha dialog med dem.

Läs brevet från talesmannen längs ner eller från länken här:

http://ligator.wordpress.com/2013/10/07/mahmoud-aldebe-och-antisemitismen-pa-arabnyheter-info-del-2/

> Det svenska Muslimska Brödraskapet i Sverige
> Al Ikhwan al-Muslimun
>
> Jag Mahmoud Aldebe har varit förbundets politiske talsman och bl.a. medlem i dess styrelsen och rådet. jag var en av de som grundade den svenska grenen av muslimska bröderskapet i Sverige och som skrev dess stadgar. Jag har hoppat av alla mina uppdrag inom Islamiska Förbundet i Sverige och det muslimska bröderskapet (Al Ikhwan al-Muslimun) år 2010 efter mer än 25 år som ledande figur för organisationen. Jag säger inte detta för att smutskasta någon, men sanningen borde träda fram.
> Problemet som möter oss är inte själva rörelsen , men de som härskar över den. Jag har ägnat hela mitt vuxen liv för att försvara islamiska förbundet i Sverige, men upptäkte försänt att jag var dess redskap och därför bestämde jag att lämna alla mina förtroende uppdrag i förbundet och det muslimska bröderskapet i Sverige. Det har steget kostade mig mycket , men jag offrade allt för att rädda mig från det mörka tunel. Nu måste sanningen komma fram och jag valde att gå ut och berätta om det sanna bilden om islamiska förbundet i Sverige.
> Muslimska brödraskapet som är etablerat i Sverige under namnet islamiska förbundet i Sverige är i praktiken ett religiöst samfund. Därmed vill de fästa profeten Muhammads ”goda” exempel, sunna, och allt som berör muslimska minoriteten från allmäna islamiska grundprinciper till ekonomi och samhällsliv. Man vill också att hjälpa muslimerna att integreras i det nya landet och att försvara den religiösa identiteten och accepterar att verka under det sekulära samhället. Målet för islamiska förbundet är att aktivt motverka islamofobin och skydda Sveriges muslimer från att ”gå vilse” i det västerländska samhället, som betraktas som både syndigt och ogudaktigt.
> Problemet som möter oss är dubbla budskapet som gör mer skada än nytta. Man driver dialog med kristna och judiska grupper i det offentliga forum, men internt sprider man farhågor om dem. Man talar demokrati, men gör motsatesn. Förbundet lyckades lura alla som vill ha dialog med islam i Sverige.
> Att härska över moskéer
> Islamiska Förbundet i Sverige övertog ägande rätten för Stockholms Moské från lokal församlingen ” Islamiska Förbundet i Stockholm” för att säkra ägande rätten till Stockholms moské på södermalm. Det var samma personer på det lokala och riks nivå som bestämde detta utan att förankra detta mellan moskén besökare.
> För att lyckas ta över ägande rätten, dröjde man att dela ägande rätten till Stockholms moské med bidraggivaren ”Zaid fundation” från Arab Emeraten som skänkte 6 miljoner amarikanska doller för att bygga moskén med villkor att funden skulle äga hälften av stockholms moské. Jag själv skrev under detta avtal som inte blev av.
> Zaid Funden som har sitt säte i Abu Dhabi trottnade på dröjningen och upptäkte att dess samverkande partnar är en del av det muslimska bröderskapsrörelsen och bestämde sig att skänka sin del till Islamiska Förbundet i Sverige. Förbundet ledare jobblade stort att de fick äga hela moskén. Det var en seger som firades i moskén. Jag var mycket kritisk mot detta och vägrade ingå i den nya ordningen. Det är oislamiskt att bete sig på detta sätt.
> Stora moskén på medborgarplatsen i Stockholm ägs och kontrolleras och styrs idag av”Islamiska Förbundet i Sverige” som har faktiskt sina rötter i det muslimska brödraskapet ”Ikhwan al-Muslimun”, vilket är en religiös rörelse men har inom sig en social och politisk inriktning.
> Moder organisationen det Muslimska Brödraskapet grundades 1928 i Egypten av en respekterad lärare vid namn Hassan albana. Organisationen har i dag inflytande i många arabiska och muslimska länder, men rörelsen är delvis eller totalförbjuden att verka i en lång rad arabiska länder, bl.a. i Förenade Arab Emirat och Syrian. Efter politisk förtryck i flera arabiska länder imigrerade 100-tals medlemmar från denna organisation till Europa och USA och lyckades etablera en verksamhet som knyts till Muslimska Bröderskapet i bl.a. i Sverige, Frankrike, England, Tyskland, Norge, Danmark, Belgien, Finland, Italyen, Grekland, Romanien, Polen, Ungen mm
> Marokanen och svensk medborgaren Chakib ben Makhlouf är en av de som grundade islamiska förbundet i Sverige ( den svenska grenen av Muslimska Bröderskapet) är idag ordförande för den europieska Islamiska Uninonen (FIEO) som är i själva verket det muslimska bröderskapsrörelsen i Europa.
> Målgrupper
> I Sverige växer denna rörelse starkt bland unga muslimer och i grunden lägger Islamiska Förbundet i Sverige och den stora moskén på medborgarplatsen som representerar det Muslimska Brödraskapet och dess företrädare anser att islam inte bara är en fråga om religiösa ritualer och en privatsak, den är allt som berör muslimer i vardagslivet. Man vill att Islam skall vara ett socialtnät som styr både individens och familjens handlingar. I denna ordning respekteras interreligiösa dialogen, jämställdheten, yttrandefriheten och framförallt demokratin.
> Det svenska muslimska Bröderskapets propagandan riktas främst till socialt, ekonomiskt och politiskt frustrerade individer och grupper.
> Muslimska Brödraskapet i Sverige håller sakta men säkert på att bli en del av det svenska politiska etablissemanget genom utvalda individer som söker medlemskap i visa politiska partier , bl.a. socialdemokrater, mljöpartiet och nya moderater.
> Förbundet använder idag dess konferenser för att visa svenska politiker att den härskar över islam i Sverige. Förbundet jobbar också för att Sverige accepterar deras ordningen för muslimer . Gränsen är skarp och klar. Islams fiender kan inte tolereras. Förbundets företrädare är aktiva i stora delar av organiserat islam i Sverige. De styr bl.a. Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), Ibn Rushd studieförbundet, Sveriges Unga Muslimer (SUM), Stockholms moské och Göteborg moské. Förbundet via sina medlemsorganisationer härskar över Sveriges Muslimska Råd (SMR).
> Inom förbundets policy och det muslimska reformistiska diskussion möts demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet med stor motvilja. Man talar demokrati för att nå egna syften och att ha makt över islam i Sverige. Tanken att alla moské besökare är lika sägs strida mot förbundtes grundtanke, eftersom det finns skillnader mellan en medelm i muslimska bröderskapet och icke-medlem. Det bara medlemmarna som som får delta i valet av rådets medlemmar (Shura) och rådet väljer ordförande och han i sin tur väljer sin styrelse. För förbundet förblir islam och demokrati helt nere på det definitionsmässiga planet en omöjlighet.
> Alltså demokrati i förbundets ögon, betyder att människor väljer vilka som ska leda dem så accepterar brödraskapet detta, men om det samtidigt betyder att Rabita (islamiska förbundet i sverige) kan härska över beröda organisationerna.
> Alltså personer som betalar medlemsavgift till förbundet via autogiro, beräknas som medlemmar. Förbundet har också 50-tal kvinnliga medlemmar.
> På Förbundets stadgarna finns inflytande för medlemmarna, men eftersom dem villkorslöst ska följa det Muslimska Bröderskapet, så tillåts inget utrymme för ej medlemmar att delta i Islamiska förbundets årsstämma.
> Islamiska Förbundet i Sverige är inte medlem i islamiska samarbetsrådet -IS- som delar statligt bidrag till islamiska församlingar, men deras lokala förbundet (Islamiska Förbundet i Stockholm) är medlem i FIFS och är berättigad till statligtbidrag inom SST.
> Förbundet och muslimska minoriteten i Sverige
> Det finns alltså bara ett enda rätt sätt att göra saker och ting inom Islamiska Förbundet i Sverige ”RABITA”, detta rätta sätt är Ikhwan al-Muslimun väg som är Allahs väg och finns i Allahs vilja, alltså i det här fallet al-Ikhwans väg. Ideologin är klart elitistiskt inriktad.
> De kända företrädare för den Muslimska Bröderskapet i Sverige som styr Stockholms moské är Mostafa Kharraki, Khemais Bassomi , Mohammad Amin Kharraki, Omar Mustafa och Mahmoud Khalfi. Dessa personer har höga grader inom det svenska Muslimska bröderskapet. Var och en av de härskar över en eller flera islamiska organisation i Sverige .
> Mostafa Kharraki är ordförande för förenade islamiska Församlingar i Sverige”FIFS” och Islamic Relief i Sverige samt är den ständiga vice ordförande för Sveriges Muslimska Råd ”SMR”. Khemais Bassomi är rektor för Islamiska skolan i Stockholm och Mahmoud Khalfi är Vd för Stockholms moské och före detta ordförande i Islamiska Förbundet i Sverige. F.d. Islamiska Förbundet i Sverige ordförande Abdelrazak Wabiri som är också rektor för islamiska skolan i Göteborg och är moderat riksdagsman är medlem i det muslimska bröderskapsrörelsen.
> Islamiska Förbundet i Sverige är på väg att kontrollera den organiserat islam i Sverige med sina väl tränade medlemmar. Man vet inte hur många medlemmar Islamiska Förbundet i Sverige har, men det säkra är att man har kring 200 betalande medlemmar. Islamiska Förbundet i Sverige har idag kontroll över Sveriges unga Muslimer-SUM, genom att låta flera av sina ungdomar styra organisationen.
> Om muslimska riks och lokal organisationer inte vaknar , kommer förbundet att ta över deras verksamheter med hjälp av dess tränade medlemmar som ställer upp frivilligt, men i första årsstämma kommer förbundets folk att ta över kontrollen av organisationen. Det är många organisationer som råkad illa för detta.
>
>
> Mahmoud Aldebe
> f.d. politiske talsman för Islamiska förbundet i Sverige
> f.d. ordförande i Sveriges Muslimska Råd


الماده ٤٧ من مشروع تعديل الدستور

الماده ٤٧ من مشروع تعديل الدستور تحتاج الى الكثير من الدراسه من الجمعيه وخروجها على هذا النحو سيؤدى الى نتائج وخيمه على مستقبل البلاد

والتى تنص على ان

حريه الاعتقاد مصونه وتكفل الدوله حريه ممارسه الشعائر الدينيه وتيسير اقامه دور العباده للاديان السماويه وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

وعلى الساده ممثلى الطوائف الميسحيه الارثوذكسيه والكاثولكيه والبروتستانتيه والاحزاب الاسلاميه والازهر الرد على هذه التساؤلات

– ماهو تعريفكم للديانات السماويه ومن هى الجهه التى سينوط بها تعريف هذه الفقره؟-
– هل يعترف ممثلى الكنائس المصريه المشتركه بالجمعيه بان الدين الاسلامى هو ديانه سماويه مرسله من السماء وان محمد ابن عبد الله هو رسول الله؟
– هل تقدم ممثلى الاحزاب الاسلاميه و الازهر باللجنه التاسيسيه باعتراف بسماويه الديانه المسيحيه على المذاهب المصريه الثلاثه الارثوذكسيه والكاثوليكيه والبروتستانتيه والتى تتفق على الايمان بالوهيه المسيح طبقا للكتاب المقدس المعترف به بالنسبه لهذه المذاهب حتى لاتعامل هذه المذاهب كمعامله الاديان الغير السماويه طبقا لهذه الماده؟
– هل من الممكن تفسير الجزء الخاص ”على النحو الذى ينظمه القانون” ان تستمر قضيه بناء الكنائس للمذاهب المسيحيه على نفس المنهج المتبع من النظام السابق؟
– ماهو الموقف من اصحاب الديانات التى تؤمن بسماويه رسالتها وغير معترف بها من الجهه التى سينوط عنها تفسير الماده. هل ستهدم اماكن ممارسه شعائر هذه الاديان لو بنيت؟ هل سيحاكم من اقام هذه الاماكن ومارس هذه الشعائر؟ ماهو نوع العقوبات والمماراسات التى ستنتج ضد هذه الاقليات الدينيه الموجود منها كالبهائيه او الاديان التى قد يرغب بعض المواطنين فى اقتناعها او المقيمين الجدد فى مصر ويحملوها من بلادهم؟
– ماهو موقف ممثلى الكنائس الثلاثه والازهر والاحزاب الاسلاميه المشاركين فى الجمعيه التاسيسيه من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ومادته الثامنه عشر التى اعتمدتها الحكومات المصريه السابقه والى تنص على ان لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة؟

حيث اننى متخصص فى الدراسات الدينيه بجامعه لوند السويديه واكثر دقه فى المناهج الدراسيه لجامعه الازهر وكليه اللاهوت بالكنيسه القبطيه وقمت بعقد مؤتمرات بجامعه الازهر ومعهد الدراسات القبطيه بالاشتراك مع جامعتى السويديه فاننى ارجو من ممثلى الكنائس المصريه ومن ممثلى الاحزاب الاسلاميه والازهر بالرد كتابه على هذه التساؤلات كتوثيقا لهذه الماده.
وانتهز هذه الفرصه ان اعرب عن كامل قلقى من هذه الماده واستشعر منها الكثير من الخوف واعتقد انها ملغومه فى حاله ظهور الفتاوى الموجوده التى تكفر المذاهب المسيحيه التى تؤمن بالوهيه المسيح والاعتداء على دور العباده التابعه لهذه المذاهب ومايتبعه من حظر اقامه الشعائر بها ومن خلال دراساتى استطيع تاكيد ان مثل هذه الفتاوى موجوده بالفعل حتى داخل كليه الدعوه بالازهر ولاتعترف الا بدين اوحد وهو دين الاسلام وان المسيحيه ماهى الا مله مخدوعه من كهنتها. ان مثل هذه الماده الدستوريه ستكون محل سجال وستؤدى الى تدمير المجتمع .

Sameh Egyptson
Lunds University
Sweden


Låt islamisterna bilda ett eget parti inför valet 2014

Publicerad på GP 5 oktober 2013,

https://web.archive.org/web/20170319013251/http://www.gp.se/låt-islamisterna-bilda-ett-eget-parti-inför-valet-2014-1.591662

 

Att islamister eller fanatiska kristna försöker ta vägen in i politiken genom att gömma sig i sekulära partier, är inget man bör uppmuntra. Låt dem i stället bilda sina egna partier, skriver islamolog och religionsforskare Sameh Egyptson.

Debatten om nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (M) är intressant. I ett sekulärt samhälle skall man väl få ha vilken tro som helst. Tron är väl varje människas privatsak? Frågan är då om det betyder att det är likgiltigt för väljarna vilka grundläggande värderingar politiker som ställer upp till val har?

Vi väljare måste få möjlighet att bedöma om våra representanter i politika organ påverkas av deras egen tro när det gäller deras politiska beslut eller om de har förmågan att prioritera partiets värdegrund när den kommer i konflikt med deras egna trosföreställningarna.

De politiska representanterna väljs efter parti-politiska program och man förutsätter att kandidaterna står för partiernas värdgrund. Detta betyder inte att man ska marginalisera dessa grupper utan i stället uppmuntra dem att starta nya partier med egna värdegrunder. Genom att öppet presentera olika värderingar och idéer skapar man politik. Det är den demokratiska vägen att gå.

Bör vi uppmuntra

Historiskt kan man se att pastor Birger Ekstedt och pingstledaren Lewi Petrus resonerade så när de en gång grundade Kristen Demokratisk Samling, det som i dag är regeringspartiet Kristdemokraterna. En sådan utveckling pågår bland islamisterna i Sverige och det bör vi uppmärksamma och uppmuntra. Islamisterna anser att islam är en objektiv sanning med ett lagsystem, Sharia, som de anser är den enda vägen att upprätta samhällsordningen, vilket strider mot ett sekulärt samhällssystem som finns i Sverige.

Medan nomineringar pågår för fullt vad gäller kandidater i kommande val, tycks S-partiledaren ha lagt locket på vad gäller den viktiga debatten om Islams roll inom partiet efter Omar Mustafa-striden. Debatten måste dock tas upp nu när islamister, som till exempel Adrian Kaba från Malmö, nomineras till riksdagsval för Socialdemokraterna. Samtidigt sitter Abdirizak Waberi i riksdagen för Moderaterna, där han är ledamot av försvarsutskottet. Waberi hade tidigare ordförandeposten i Islamiska förbundet, den post som Omar Mustafa har i dag. Det var Waberi som i programmet Uppdrag granskning försvarade varje muslims rätt att ha med fyra fruar, samtidigt som han förnekade muslimska kvinnor motsvarande rätt att ha med flera män.

Många undrar i dag om Waberi, Kaba eller andra islamister kommer att nomineras till nästa val av de sekulära partiernas valberedning under täckmanteln ”en ökad mångfald” och bekämpning av islamofobi?

Fått liv igen

I den allmänna debatten var det helt tyst om detta sedan Omar Mustafa-striden men nu har debatten fått liv igen i och med Svantesson. Även i ”det muslimska civilsamhället”, i föreningar, på bloggar och i arabiska nättidningar, har debatten fotsatt sedan Omar Mostafa-striden. En som gjort inlägg i den diskussionen är Mamoud Aldebe som tidigare också var ordförande för Islamiska förbundet.

I nättidningen Arabnyheter, artikel daterad till 2013-04-16, beskriver Aldebe tidigare okända fakta om den politiska islamismens historia i Sverige. Den socialdemokratiska broderskapsrörelsen Tro och Solidaritet var tidigt ute med att samla muslimska ledare i det politiska livet, berättar han. Under parollen samarbete, samförstånd och ökad mångfald inom politiken skulle man bereda möjligheter för muslimers inträde i politiken och nominera muslimer på vallistor till riksdags- och kommunalval. Muslimska ledare skulle skolas för sina framtida poster.

Överenskommelse med S

Redan 1998 träffades en överenskommelse om hur det här politiska samarbetet skulle gå till, skriver han. På den muslimska sidan skapades samtidigt en frontorganisation som skulle möta förhoppningarna om att ge muslimer en plats i politiken. Vad gäller denna överenskommelse med Socialdemokraterna från 1998 skriver han:

”Till historien måste vi konstatera att vi muslimer inte vann någonting på samarbetet med Socialdemokraterna. Inte heller Tro och Solidaritet infriade sina löften…”

Aldebe menar att den ”muslimska” öppningen mot det svenska politiska livet varit en enda stor besvikelse. De förhoppningar man har haft på att vinna inflytande har inte infriats. Aldebe kandiderade även för Centern vid det senaste valet, men hoppade av sedan partivänner ifrågasatt hans värdegrund. Nu drar han den här slutsatsen i en artikel daterad 2013-05-19:

”De svenska partierna bestämde sig att följa den internationella sionismen för att marginalisera och splittra den muslimska minoritetens intressen … /… Det blev till regel att den muslim som ville delta i det politiska livet måste förneka sina övertygelser: t ill exempel hatet mot sionismen och acceptera homosexualitet. Först då kan man få en belöning med en smula politiskt inflytande enlig de förutsättningar som redan var bestämda … / … Att stödja svenska partier är som att gå in i en bar för att predika för folket att de inte ska dricka alkohol men det slutar med att predikanten kommer ut berusad av hashröken. Det är att delta i brottet för att i gengäld få en del av bytet … / … Att träffa uppgörelser med sekulära politiska partier är inget annat än att legitimera den kommande regeringens förföljelser av muslimer.”

Överenskommelsen måste offentliggöras

Det är självklart svårt för en utomstående att avgöra om Aldebe och hans islamistiska vänner har anledning att kritisera Socialdemoraterna. Det man kan begära är att överenskommelsen från 1998 med de muslimska organisationsföreträdarna nu offentliggörs, så vi kan läsa vad där står. Likaså bör Tro och Solidaritets kontakter med företrädare för Muslimska Brödrarskapet i Egypten och Palestina redovisas. Det är möjligt att Tro och Solidaritet haft goda skäl att hålla dialogkanalen med islamister öppen, men med tanke på hur tydligt Socialdemokraterna tagit avstånd från partigrupperingar med extrema politiska idéer bör det ses som en självklarhet att man också markerar en klar linje gällande islamistisk extremism.

Likaså borde Moderaternas valberedning förklara om det skett någon förändring i partiets värdegrund under den senaste valperioden efter Waberis uttalande och valet av Svantesson. Väljaren bör veta om partiets kandidater till det kommande valet kommer att stå för en sekulär jämlik värdegrund.

Aldebe kritiserar inför det kommande valet sina islamistiska vänner. Han anser ”att byta sitt stöd från Socialdemokrater till Moderaterna och liberalerna, är som att byta den stora ondskan mot orättvisan”. Enligt honom bör de i stället ”skapa ett civilt parti, som företräder våra intressen och försvarar våra rättigheter”. Man kan inte annat än att välkomna detta. Det kallas demokrati.

Att islamister eller fanatiska kristna däremot försöker ta vägen in i politiken genom att gömma sig i sekulära partier, är inget jag anser man bör uppmuntra.

Sameh Egyptson

islamolog och religionsforskare vid Lunds universitet