Månadsarkiv: januari 2015

Natten till det fjärde minnet för den egyptiska revolutionen

Mycket sorglig kväll tillbringar jag bland sociala nätverk och delar elektronisk sorg med mina vänner och deras barn i Kairo. Ikväll lämnade oss en idealist som trodde på bättre framtid för Egypten, shaimaa El Sabaagh. Hon sköts i bröstet och avled några minuter senare när hon deltog i en demonstration i centrala Kairo. Hon lämnar bakom sig ett barn på tre år och många fattiga barn som älskade henne såsom många vänner, kamrater och man som älskade henne.

Imorgon är en allvarlig dag. Egyptiska folket är delad. De flesta är inte nöjda med utvecklingen fyra år efter revolutionen. Många är tveksamma att gå ut på gatorna igen och kräva förändring pga risken att Mursi och Brödraskapet ska återvända till makten.

Oavsätt vad kommer att hända imorgon kommer jag att stödja folket och kämpa emot förtrycket och diktaturen oavsett vilken dräkt de har militära eller religösa.


Svar från polismyndigheten angående anklagelserna gällande moskebränder

Svar från polismyndigheten angående anklagelserna som riktades mot kristna emigranter från Mellanöstern och muslimer från andra inriktningar som ansvariga för tidigare moskeattacker enligt Omar Mustafa, ordförande för Islamiska Förbundet, i nyhetsbyrån Europress Arabia 28-12-2014,Europrss arabia. Samt Mohamed Kharraki, taleperson för Islamiska Förbundet, i Svenska Dagbladet, 18-01-2015, Svenska Dagbladet
Från: Thomas Högberg
Skickat: den 20 januari 2015 15:49
Till: Polismyndigheten registrator Stockholm
Ämne: Begäran/förfrågan om allmän handling (ärende dnr A021.724/2015)

Sameh Egyptson.

Du har den 19 januari 2015 hos registrator via telefon efterfrågat ärenden rörande jihadister som på 1990-talet skulle ha angripit bl.a. moskén på Södermalm och i sådant fall erhålla uppgift om diarienummer och om åtal väcktes. Jag har sökt i diarierna för perioden 1990-1999, men jag kan inte hitta något ärende som överensstämmer med din begäran/förfrågan, dvs. något ärende där det anges att jihadister skulle ha angripit en moské i Stockholm.

Med vänlig hälsning

Thomas Högberg, arkivarie
Polismyndigheten,
rättsavdelningen,
rättsenheten Stockholm,
informationsförvaltning Stockholm,
informationsförvaltning 2 Stockholm
———————————————————————————————————–

Från: Thomas Högberg
Skickat: den 23 januari 2015 15:49
Till: Polismyndigheten registrator Stockholm
Ämne: SV: Begäran/förfrågan om allmän handling (ärende dnr A021.724/2015)

Hej igen Sameh!
Jag har hittat i diariet ärende 0201-K341417-10 rubricerat skadegörelse och misshandel rörande händelsen i Hallunda lördagen den 13 november 2010. Ärende 0201-K341417-10 gick inte vidare till åtal, utan ärendet redovisas den 19 november 2010 med förundersökning nedlägges, spaningsuppslag saknas.

Med vänlig hälsning

Thomas Högberg, arkivarie
Polismyndigheten,
rättsavdelningen,
rättsenheten Stockholm,
informationsförvaltning Stockholm,
informationsförvaltning 2 Stockholm


Ett allvarligt och farligt spel

slutreplik

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-allvarligt-och-farligt-spel_4265889.svd

 

Omar Mustafa väljer att inte själv svara på min vädjan om återhållsamhet. Han låter i stället Mohammed Kharraki, replikera å Islamiska Förbundets vägnar (Brännpunkt 17/1).

Mohammed Kharraki bekräftar nu för första gången att Omar Mustafa intervjuades av Europress arabia och fortsätter att rikta anklagelser, den här gången om vissa specifika attacker mot moskéer av kristna emigranter och muslimer av en annan inriktning. Han hävdar att det skett historiskt och nämner två händelser, en på 90-talet och en annan 2010. I svaret använder Kharraki begreppet historiskt och vill att läsaren ska uppfatta det som historiska fakta när han hänvisar till moskéledningen och dialogprojektet. Han skriver dock inte om dessa händelser lett till åtal eller någon fällande dom eller om detta bara är misstankar från deras sida. Han förnekar heller inte att Mustafa spelat ut judiska synagoger mot moskéer vad gäller statliga pengar för beskydd.

Kharakhi skriver i sin replik att citat: ”Egyptson har i sin tesdrivna text flera svepande anklagelser, lösryckta citat och direkta lögner.” Det som verkligen är moraliskt ifrågasatt är Omar Mustafas beteende gällande den här intervjun. Omar Mustafa varken bekräftar eller dementerar det som han sagt i intervjun.

Först skriver Omar Mustafa på sitt twitterkonto den 3/1, citat ”En FB-sida för kristna araber sprider rykten om att jag beskyller de senaste moskébränderna på kristna araber. Detta är självfallet lögn”. Omar Mustafa skriver ingenting om intervjun med Europress arabia och vad han där sagt, utan dementerar att han skulle ha fört fram anklagelser om de allra senaste attackerna mot moskéer, där polisutredningarna just har påbörjats och där man rimligen inte kan ha någon som helst åsikt om vad som skett.

Det visar sig att de ansvariga för FB-sidan som heter Sweden for Christ, kristna arabisktalande, läste artikeln på Europress arabia och med hårda ordalag krävde bevis från Omar Mustafa för hans anklagelser. Omar Mustafa besvarade inte kraven utan skrev det ovannämda meddelandet på sin FB och Twitter. Reaktionen på Omar Mustafas inlägg var starkt fördömande och flera gav honom råd att anmäla sidan för förtal.

Omar Mustafas vänner på FB skriver på hans FB-sida att de anmälde den utpekade FB-sidan Sweden for Christs för förtal och lyckades få den tillfälligt stängd. När sajten sedan öppnades fanns där en länk där Europress Arabia bekräftar vad som sagts i intervjun. Denna länk finns för övrigt kvar. Jag bad Omar Mustafa på Twitter om en kommentar om Europress Arabias bekräftelse av vad han hade sagt. Omar Mustafa undvek att svara, men fortsatte att twittra i andra ämnen som om inget hänt. Europress Arabia kom med sin slutkommentar i twitterkorrespondensen på arabiska, att Omar Mustafa inte kommer att dementera artikeln. Det handlar alltså nu inte om nån missuppfattning om anklagelserna, utan istället vilka specifika moskéattacker det gäller.

Jag har kontaktat polismyndigheten för upplysning om huruvida det finns fällande domar i de nämnda fallen. En snabb sökning på internet visar att det varken finns åtal eller fällande dom mot kristna emigranter från Mellanöstern i Hallunda-fallet och ingen information överhuvudtaget om angrepp mot moskén på Södermalm under 90-talet. Svaret från polismyndigheten kommer jag att publicera på min blogg.

Jag förstår också att Islamiska Förbundet inte vill ta till orda om Hassan Moussas hårda anklagelser om början på ett folkmord på muslimer, särskilt som han uppenbarligen klättrat högre upp i den religiösa hierarkin. Hassan Moussa är nu inte vem som helst i det så kallade muslimska civilsamhället. I en nyhetsartikel i SvD 14/12 2010 beskrivs han som citat ”en av Sveriges mest inflytelserika imamer, ordförande för Sveriges imamråd, teologiskt råd till Islamiska Förbundet som driver Stockholms moské, vice ordförande i det svenska Fatwarådet och sitter med i det internationella Fatwarådet.” Artikeln publicerades samtidigt som Omar Mustafa var ordförande för Islamiska Förbundet.

Moussa presenterar sig fortfarande i flera tv-satellit-kanaler som vice ordförande i det svenska Fatwarådet och generalsekreterare för Svenska islamiska stiftelsen. Det som intresserar mig mest är hur mycket stöd hans beskrivningar som sprids över globala medier, om ett hotande folkmord mot muslimer samt judiska/sionistiska och kristna konspirationer mot muslimer i Sverige, har i det som kallas det muslimska civilsamhället. Dessa idéer sammanfaller med Omar Mustafas och talesmannen för Islamiska Förbundet, Mohammed Kharrakis, anklagelser. Jag undrar vidare vilken bild de egentligen vill ge till världens muslimer om Sverige och framför allt till muslimska flyktingar, inklusive jihadister från Syrien och Irak.

Att förstärka identiteter genom att spela ut grupper mot varandra är ett allvarligt och farligt spel som alla förlorar på. Bara det faktum att uppgifterna om moskéattackerna i Sverige blivit en världsnyhet utomlands, har skadat Sverige-bilden och kan till och med äventyra möjligheterna för Sverige att få den plats i FN:s säkerhetsråd som man hoppas kunna få, menar förre chefen för Svenska Institutet, Olle Wästberg, i en intervju i TV4 6/1. Att i detta läge spä på detta, med olika budskap till arabiska respektive svenska medier är förkastligt.

Den här typen av svepande anklagelser, oavsett när det ska ha skett, ger islamofober och rasister vatten på sin kvarn och ger samtidigt argument åt militanta kristna, jihadister, högerextremister, med flera att slå till mot till exempel moskéer, kyrkor eller andra svenska mål. Jag hoppas att Omar Mustafa och Islamiska Förbundet förstår hur allvarligt detta är, erkänner och sedan slutar med denna metod med dubbla budskap. Jag hoppas att de inser att religiösa minoriteter har allt att vinna på att gå fram gemensamt för att bevara religionsfriheten.

SAMEH EGYPTSON

islamolog, religionsforskare vid Lunds universitet

 


Islamiska Förbundet svarar på Egyptsons anklagelser

Nu kommer Islamiska Förbundet med svar. Artikeln jag hänvisar till finns kvar på nätet.  Europress Arabia Jag uppmanar alla som kan arabiska att läsa artikeln och deras svar och kommenterar. Utförlig svar kommer från mig när jag får svar Hassan Moussa. Här är deras svar:

Sameh Egyptson har i sin artikel anklagat Islamiska Förbundet och dess ordförande Omar Mustafa för att i arabiska medier ha utryckt sig på ett annat sätt än det man gjort i svenska medier och att Islamiska Förbundet syftar till att trigga igång en ”sekteristisk konflikt”, ”ställa utsatta minoritetsgrupper mot varandra” och ”motivera militanta extremister att begå terrorhandlingar”. Egyptson har i sin tesdrivna text flera svepande anklagelser, lösryckta citat och direkta lögner. Det stämmer att Islamiska Förbundet har uttalat sig i flera internationella medier i samband med attackerna på moskéerna runt årsskiftet. På ”Rör inte min moské”-manifestationen i Stockholm 2/1 blev ordförande Omar Mustafa intervjuad av Aljazeera Arabiska. Där talade Omar varmt om den starka solidaritetsrörelsen som sprids i Sverige till stöd för de attackerade moskéerna. Islamiska Förbundet har också gått ut i andra medier med samma budskap, och alla länkar finns att hitta på Förbundets Facebook-sida. Vi vill också påpeka det självklara att vi inte står för vad andra personer har sagt i andra organisationers namn, därför svarar vi enbart på det som Omar Mustafa anklagats för i Egyptsons artikel. Egyptson hänvisar till en artikel på Europress Arabia som sammanfattar en intervju med Omar Mustafa, utan att ta med några direkta citat.Omar berättar i intervjun om problemen med islamofobins utspridning och de ständiga hatbrotten mot moskéer under år 2014. Omar menar att den växande antimuslimska rörelsen gör att moskéerna är särskilt utsatta nu, men att man inte med säkerhet vet vem som genomfört de senaste attackerna då polisen inte kunnat presentera några misstänkta. Det stämmer att moskéer historiskt har attackerats av andra än högerextrema rasister. Bl.a. blev vår egen moské på Södermalm i Stockholm angripen av extrema jihadister på 90-talet. Även moskén i Hallunda söder om Stockholm vittnar om upprepade trakasserier från ett ungdomsgäng som enligt moskéledningen hade en kristen bakgrund från mellanöstern. År 2010 blev moskén brutalt angripen. Omar har själv engagerat sig i händelsen i Hallunda tillsammans med flera muslimska och ortodoxa företrädare för att få till ett dialogprojekt och minska motsättningarna. Visst finns det motsättningar mellan grupper på sina håll i landet. Detta har Islamiska Förbundet förebyggt och motarbetat i många år och har aldrig haft intresse av att hetsa på motsättningarna vare sig medialt eller på andra sätt. Det är snarare Egyptson själv som nu desperat och amatörmässigt försöker förvränga Islamiska Förbundets budskap och arbete för att bevisa sin tes, en tes som just syftar till ökade motsättningar i en tid då vi alla drabbas av extremisternas framfart.  Mohamed Kharraki, talesperson för Islamiska Förbundet 2015-01-17


”Fel att bidra till mer polarisering”

Publicerad i Sv D, 17 januari 2015
http://web.archive.org/save/https://www.svd.se/fel-att-bidra-till-mer-polarisering

Företrädare för svenska muslimer har i arabiska medier uttryckt sig på ett sätt som de inte gjort här i Sverige. Deras uttalanden riskerar att spä på polariseringen mellan olika religiösa grupper, skriver religionsforskaren Sameh Egyptson.

 

Företrädare för svenska muslimer har i arabiska medier uttryckt sig på ett sätt som de inte gjort här i Sverige. Deras uttalanden riskerar att spä på polariseringen mellan olika religiösa grupper, skriver religionsforskaren Sameh Egyptson.

Attackerna mot svenska moskéer nyligen har fått stor internationell uppmärksamhet. Men tar man del av det som sagts från muslimska organisationsföreträdare i Sverige inför en arabisk publik, så får man en helt annan bild än det som sagts här hemma. Intervjuad av nyhetsbyrån Europress Arabia 28/12 ­säger Omar Mustafa, ordförande i Islamiska Förbundet, att ”några moskéer som sattes i brand tidigare var attacker från kristna emigranter från Mellanöstern, medan några andra moskéer blev ­attackerade av andra muslimer med annan tro eller ideologi”.

http://europressarabia.com/index.php?aa=news&id22=681

Det skulle alltså handla om sekteristiska konflikter som vi känner igen från Mellanöstern och som nu spridit sig till Sverige genom invandringen. Med tanke på det tydliga utpekandet av ”kristna immigranter från Mellanöstern” och ”andra muslimer med annan tro eller ideologi” (läs shia) kan Omar Mustafa, som ledare för det muslimska brödraskapsdominerade Islamiska förbundet trigga attacker mellan emigranternas kyrkor från Mellanöstern och muslimska inriktningars moskéer i en oändlig spiral. Omar Mustafa klagar i samma intervju på att den tidigare svenska regeringen nekat att ge moskéerna skydd, medan den gett judiska synagogor både skydd och nödvändiga penningmedel. Och med detta uttalande om de andra som har lagt beslag på de statliga pengarna tar Omar Mustafa till det gamla vanliga tricket att spela ut och jämföra religiösa grupper med varandra. Det andra fallet skedde under julhelgen i satellitkanalen Al Jazeera, som följs av arabisktalande över hela världen, i samband med nyheten från Sverige om moskébranden i Eskilstuna. Al Jazeera ­intervjuade ett flertal gånger Hassan Moussa, generalsekreterare för Svenska Islamiska Stiftelsen, ordförande i det svenska imam-rådet och verksam vid Södermoskén i Stockholm. I intervjun säger han att det som hänt inte är någonting annat än inledningen och början på ett folkmord på muslimer i Sverige. Hassan Moussa använder uttrycket ”islamocaust”, alltså en remix på uttrycket holocaust, det vill säga förintelsen på judarna under andra världskriget. Den 28 december ger Moussa samma budskap om ett påbörjat svenskt folkmord på muslimer i Sverige på den svenska-arabiska webbsidan arabnyheter.info.

http://arabnyheter.info/ar/archives/61512

I början på det nya året sände Al Jazeera ett längre debattprogram om ”hatet mot Islam i Sverige och i Europa. Vem leder det och vem ligger bakom?”, en debatt som numera finns på Youtube. Här ger Moussa samma budskap igen om ett påbörjat svenskt folkmord på muslimer och skyller islamofobin i Sverige på flera saker. Den första orsaken till hatet är den undervisning som ges i den ­sekulära svenska skolan. Den återspeglar inte den sanna islam och verklighetens muslimer. Utöver det lägger han skulden på medierna i Sverige, som enligt honom skyller alla brott och all terror på islam och muslimer. Den skillnad som han anser sig ha funnit mellan synen på muslimer och synen på andra minoriteter, som till exempel judar, säger han beror på att ”judarna har skaffat sig en arsenal, så att ingen vågar komma i deras närhet. De använder medierna som sina svärd och pengar och ekonomi som sin styrka.” Han binder också attackerna mot moskéerna i Sverige till en dold agenda som enligt honom har med Sveriges erkännande av staten Palestina att göra. Det skulle med andra ord vara fråga om Israel-vänliga kretsar i Sverige som tar hämnd. https://www.youtube.com/watch?v=9ccbyJpUFoA&feature=youtu.be. Tidigare har Moussa i Al Jazeera i en intervju som också finns på Youtube, hävdat att islamofobin i Sverige ingår i ett sionistiskt propagandaupplägg. https://www.youtube.com/watch?v=tmrb789j44g&feature=youtu.be 2013 stödde den svenska regeringen en internationell konferens i Stockholm som Hassan Moussa var ansvarig för. En representant för den svenska regeringen höll ett av huvudtalen. . http://h24-files.s3.amazonaws.com/152310/472262-v75el.pdf Det vore bra om den svenska regeringen, utrikesminister Margot Wallström, partier, politiker och organisationer som har kontakter med (personer som representerar) muslimer i Sverige kunde klargöra hur man ser på budskapet om ett hotande folkmord mot muslimer och judiska/sionistiska och kristna konspirationer mot muslimer som sprids i arabiska medier. Den 2 februari har kulturminister Alice Bah Kuhnke inbjudit till överläggningar om hur man ska lägga upp ett arbete för att komma åt islamo­fobin i samhället. Det har inte sagts vilka som ska representera Sveriges muslimer vid det mötet. De verklighetsbeskrivningar som ledande muslimer i Sverige, bland annat Omar Mustafa och Hassan Moussa uttrycker, ger starka argument åt militanta islamister om att det inte finns något annat sätt att stoppa den skrämmande utvecklingen än att ta till vapen. Om inte svenska muslimska organisationsföreträdare förstår att deras beskrivningar om läget i Sverige i utländska medier är en del i ett farligt ­polariserande spel så finns det skäl för oss som har vuxit upp i Mellanöstern att vänligt men bestämt upplysa dem om detta. SAMEH EGYPTSON islamolog, religionsforskare vid Lunds universitet