Månadsarkiv: april 2016

Varför har vi inte debatt mellan professorn och imamen?

Både Islamprofessorn, Mohammad Fazlhashemi och Shaykh Salahuddin Barakat anlitas av media och myndigheter för att yttrar sig i islamfrågor. Varför får inte almänheten svar på vem av de som har rätt om handskakning i ”islam”?

En fråga från GP
Det förs ibland fram påståenden om att vissa muslimska män inte skakar hand med kvinnor för att de anses vara ”orena”. Aftonbladets Lena Mellin hävdade det bland annat om Yasri Khan. Stämmer det?

Islamprofessorn, Mohammad Fazlhashemi
– Nej, det stämmer inte. Det där är ett vanligt påhitt som sprids bland folk som är dåligt pålästa. Att vissa muslimer inte skakar hand handlar i grunden om gammal religiös signaletik och gamla patriarkala strukturer. Jag är förvånad över att sådana myter sprids av ledande personer. Det här handlar om patriarkala traditioner, inte om orenhet. Ett annat påstående som också sprids i debatten är att detta handlar om islamister. Det är också fel, för det finns många islamister som faktiskt skakar hand.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/d%C3%A4rf%C3%B6r-skakar-vissa-muslimer-inte-hand-1.197302

Shaykh Salahuddin Barakat, ordförande för Islamakademin och Sema Ekinci, vice ordförande skriver på SVD debattsida att;

”Enligt islam, såsom många muslimer förstår sin religion, går gränsen för kontakten mellan främmande parter av motsatt kön vid fysisk beröring.”

De försvarar Kaplan och Khan här:
http://www.svd.se/forodande-signal-till-unga-troende-muslimer

 


Islam enligt Shaykh Salahuddin Barakat

Shaykh Salahuddin Barakat, ordförande för Islamakademin och Sema Ekinci, vice ordförande skriver på SVD debattsida idag att;

”Enligt islam, såsom många muslimer förstår sin religion, går gränsen för kontakten mellan främmande parter av motsatt kön vid fysisk beröring.”

Vilken islam menar dem? En reaktionär patriarkal och konservativ islam som kommer från 800-talet!

Ordförande för akademi som anlitas med statliga medel för att bekämpa radikalisering!

Dags för en ny utredning om allmänna medel.

De försvarar Kaplan och Khan här: http://www.svd.se/forodande-signal-till-unga-troende-muslimer


Vad händer med islam i Sverige?

https://web.archive.org/web/20171008115748/http://tidningenkulturen.se/index.php/nyheter/inrikes/20911-vad-hander-med-islam-i-sverige

I den här artikeln tar Sameh Egyptson, 
religionsvetare och forskare i interreligiösa relationer, upp viktiga frågor kring islams utövande och källkritik. Han anser att vissa frågeställningar av Koranens skrifter är en förutsättning för integrationen av muslimer i Sverige samt väsentligt för att bekämpa våldsideologier.

 

Fängelsestraff i Egypten

Idag sitter teologen och predikanten Islam Behery i fängelse i Egypten. I somras dömdes han till fem års fängelse i den första av ett fyrtiotal påstådda hädelsemål. En dom som nyligen sänktes till ett år och därefter verkställdes. Han ansågs ha smutskastat islam genom att han, i sina predikningar, pekat på att dagens hat och våld, utövat av IS och andra jihadgrupper, överensstämmer med handlingar vilka anses, enligt religiösa skrifter, ha förekommit under de första muslimska krigen. Dessa leddes av profeten själv mot judiska- och månggudadyrkande stammar och nämns i profetens ”traditioner”, Sahih al Bukhari. Behery påminde om att denna beskrivning även är en del av historiebeskrivningen från islams första era. Under en generation lades då hela Mellanöstern och Nordafrika under muslimskt välde. Historieböckerna är fyllda med beundran över muslimska jihadkrigare vilka hyllas för sitt våld, mod och styrka.

Behery ifrågasatte dock sanningshalten av dessa skrifter. Storimamen vid al-Azhars lärosäte i Kairo fördömde och anmälde då honom till åklagarmyndigheten för hädelse. Chefsteologen för Muslimska Brödraskapet, Yusuf al-Qaradawi, såg Beherys kritik som en komplott mot Islam och fördömde honom också starkt.

Enligt den ortodoxa sunnimuslimska teologin är Koranen likställd med Guds sanna och eviga ord. Det som skrivits ner där gäller i alla tider och profeten Muhammed anses klanderfri. Profeten Mohammeds ”traditioner”, vilka beskriver hans gärningar, kallas Sunnah och är sunnimuslimers förebilder som måste efterföljas. På åttahundratalet, två hundra år efter profetens död, cirkulerade drygt 600 000 ”Sunnahberättelser”. Därför studerade teologen al-Bukhari dem, valde och auktoriserade drygt 7000 av dessa som han ansåg vara de rätta och sanna Sunnah. Sunni-teologin samt Sharia byggs på Sunnah och muslimer som bröt mot denna teologiska konsensus förföljdes.

Men i samband med IS:s våld och barbari i islams namn har muslimska teologer börjat ifrågasätta och debattera källorna kring dessa religiösa urkunder som IS legitimerar sina handlingar med.

Situationen bland imamerna i Sverige

Nyligen lät Ziyad Ayach, styrelseledamot i Sveriges imamråd, publicera en debattartikel i Aftonbladet. Det var en appell riktad till muslimska teologer och hatpredikanter som avslutades med en uppmaning till det sunda förnuftet. Det tog inte många dagar innan Sveriges imamråd, skapat av Islamiska förbundet, tog offentligt avstånd från styrelsemedlemmens debattinlägg.

Detta var inte förvånande med tanke på det Islamiska förbundets koppling till fundamentalisten al-Qaradawi. Ayachs utspel bör uppmärksammas och deltagarna i debatten vid Sveriges imamråd bör förtydliga offentligt deras argument samt ge möjlighet för allmänheten att delta i debatten.

I dagens läge finns det varken inom den muslimska världen eller i Sverige något lärosäte som undervisar källkritik av muslimska texter. En källkritik, så kallad exegetik, av kristna urkunder är en självklar del av undervisningen för religion- och teologistudenter. Historisk-kritisk hållning måste ledsaga varje bibelläsning.

Så när imamen Ayech vädjar till det sunda förnuftet inom religionsbedömningen av Islam, är det ett hoppingivande tecken för att instifta källkritiska studier även för sunniislamiska religiösa texter. Studier som även bör ta till vara på moderna vetenskapliga teorier. Utan varken källkritisk hållning eller någon möjlighet till exegetiska studier av de religiösa urkunderna får hatpredikanter och religiösa våldsideologier övertaget över de moderata muslimerna. Därmed försvåras även muslimernas integration i Sverige.

Sameh Egyptson


Dags nu att avgå Mehmet Kaplan!

Stockholms moskéchef, Mahmoud Khalfi, kallar Mehmat Kaplan för islamist i arabiska media.

Kaplan är känd i den europeiska brödraskaps organisationen, men under namnet Medhat

Varje ministerutnämning borde föregås av en noggrann granskning av vederbörandes cv. Jag är övertygad om att Stefan Löfven aldrig skulle utsett Mehmet till minister, om han hade känt till bostadsministerns bakgrund och ideologiska kopplingar.

Här är några punkter som bör tas i fram i ljuset.

  • I en artikel för den välrenommerade Tunisnews beskriver Imam Mahmoud Khalfi , direktör vid Stockholms moské och nuvarande ordförande för Imamrådet i Sverige, Mehmet Kaplan som islamist. ”Genom Mehmet Kaplans politiska karriär skedde ett genombrott för islamisterna i svensk politik.” I artikeln berömmer Khalfi Sverige och dess styrande som ”har normaliserat relationerna med Islamiska Förbundet som är kända för sin tillhörighet till Muslimska Brödraskapet”. Han nämner också Abdirizak Waberi som en känd brödraskaps medlem som lyckades få en riksdagsplats 2010 för det största allianspartiet. Jag ber regeringskansliet att översätta artikeln. http://tunisnews.net/2013-02-18-08-10-18/

 

  • Kaplan lyckades bland annat med att organisera ett viktigt möte i Sveriges riksdag den 16 april 2008 med det internationella brödraskapets ledande personligheter. Med på mötet fanns också Mahmoud Khalfi själv, vid den tidpunkten ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (IFiS).  http://web.archive.org/web/20080505204948/http://www.islamiskaforbundet.se/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=118.
  • Kaplan är aktiv i Islamiska Förbundet och var ordförande för SUM, Sveriges unga muslimer, en underorganisation för Islamiska Förbundet. I tidningen Rabita, november 1994, står deras nya motto: ”Allah är vårt mål. Profeten är vår ledare. Koranen är vår lag. Det är inte konstigt att det överensstämmer med Muslimska brödraskapets motto som är: ”Allah är vårt mål. Profeten är vår ledare. Koranen är vår lag. Jihad är vår väg. Att dö på Allahs väg är vår högsta förhoppning.”  Hassan al-Banna grundade brödrarskapet med målet att återskapa kalifatet och införa sharia. Hassan al Banna hyllade Moussilini och såg den fascistiska militariseringen av det italienska samhället som en parallell till jihadprincipen i islam. Han var mot flerpartisystemet och stödde den egyptiske kungen Farouk i maktkampen med de demokratiska sekulära partierna. Medan Mousslinis anhängare fick svära trohetsed på den kristna bibeln med en pistol ovanpå, införde Al banna en liknande ceremoni med en pistol lagd på koranen. Han grundade också ett par militära organisationer som brände ner kristna kyrkor och mördade politiska motståndare. När organisationerna upptäcktes förnekade han allt samröre med dem.

 

  • Jag intervjuade nyligen Kamal Helbawy, grundaren till Islamiska Förbundet i Storbritannien. Han är den person som den svenska socialdemokratiska broderskapsrörelsen förhandlade med på brödraskapets Europa-kontor i London . Denne man har nu hoppat av organisationen. Han berättade för mig att att Kaplan är känd i den europeiska brödraskaps organisationen, men under namnet Medhat.

 

Att Mehmet Kaplan nu festat med Turkiska Riksförbundet, vars avgående vice ordförande uttalat sig om kristna armenier och använt uttryck som blod och ras är inte så märkligt med tanken på hans ideologiska bakgrund. Frågan är bara hur länge Kaplans ideologiska bakgrund ska kunna förenas med en svensk ministerpost. I fallet Omar Mustafa satte Stefan Löfven ner foten och fick honom att välja mellan att lämna socialdemokraternas partistyrelse  eller den ledande posten i Islamiska Förbundet. Hur länge ska Mehmet Kaplan fortsätta på sin ministerpost?


Muslimska språkrör exkluderar

Publicerad på tidningen dagen

https://web.archive.org/web/20170502231234/http://www.dagen.se/debatt/muslimska-sprakror-exkluderar-1.358738

Muslimska företrädare som var med på gårdagens seminarium på Sigtunastiftelsen har en ersättningsteologisk hållning. Det skriver Sameh Egyptson, islamolog och religionsforskare vid Lunds universitet.

DebattI Egypten har Islamiska statens (IS) uppdykande lett till en nödvändig religionsdebatt som spritt sig till sociala nätverk världen över. Motsvarande debatt ser vi tyvärr inte bland muslimska företrädare här hemma. Jihadisterna i IS säger sig vilja gå tillbaka till det sanna islam, så som det praktiserades under profetens tradition. De hämtar sina citat från de rättlärdas urval av profeten Muhammeds tradition och som framförallt går att finna i samlingen al Bukhari.

Islamteologen Islam Behery har i det egyptiska tv-programmet ”Ma’a Islam” källkritiskt ifrågasatt profeten Mohameds tradition enligt al Bukhari. Han menar att profeten rimligen inte kan ligga bakom allt det som står i al Bukhari vad gäller våld och folkkonflikter, äktenskap med barn och den grymma behandlingen av krigsfångar. Han ifrågasätter sanningshalten och påminner om att profeten är alla muslimers förebild. Det populära TV-programmet är nu stoppat och Islam Behery står inför rätta där han anklagas av al Azhar, den högsta religiösa institutionen i Egypten, för förakt mot islam.

En av teologiprofessorerna vid al Azhar har dessutom utfärdat en fatwa mot tv-predikanten, vilket betyder att det är fritt fram att mörda honom. Al Qaradawi, muslimska brödraskapets andlige ledare, har kommenterat Beherys källkritiska ifrågasättande av al Bukhari som en komplott mot det allra heligaste i Islam efter Koranen. De svenska sunniledarna har hittills inte kommenterat, trots att de flesta organisationer och församlingar använder och hänvisar till traditionen utifrån al Bukhari dagligen. Vissa av dessa organisationer har dessutom inskrivet i sina stadgar att de ska bevara sunna (ett annat ord för traditionen). De delar som Behery ifrågasatt borde vara ett av de största hindren för en dialog med kristna och judar, mot bakgrund av jihadisternas skrämmande våldsutövning i religionens namn.

Mona Sahlin, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism, har offentligt beklagat att så få muslimska ledare deltar i den offentliga debatten om rekryteringen av jihadistiska terrorister. Jag känner igen bristen på positiv dialog med muslimska företrädare från min egen dialog med företrädare för teologiska institutionen vid al Azhar. Terek Mitri, ansvarig för Världskyrkorådets (WCC) kontakter med al Qaradawi, redovisade en liknande uppfattning då jag och andra teologiforskare gjorde studiebesök hos WCC i Geneve. Det handlar inte om dialog utan mer om en diplomatisk monolog. Terek Mitri menar att al Qaradawi och hans lärjungar vägrar att lämna en fundamentalistisk ersättningsteologisk grundsyn.

Ersättningsteologin har de flesta kristna kyrkor i demokratiska länder lämnat bakom sig. Nyligen, vid de senaste teologidagarna, tog Svenska kyrkan klart avstånd från den. För al Qaradawi och hans lärjungar ersätter islam såväl kristendom som judendom. Islam har ett svar på alla frågor, såväl sociala, politiska, juridiska som ekonomiska, utifrån guds oföränderliga ord i Koranen och profetens liv. Kristna och judar har å andra sidan låtit anpassa sina mänskligt skrivna urkunder, det vill säga Bibeln och Moseböckerna.

Jag menar att ersättningsteologin är farlig, eftersom den är exkluderande och inte tolererar en jämlik religiös pluralism. Den bygger på arrogans och erfarenheterna från denna form av religionstänkande är i en historisk kontext skrämmande. Man får inte glömma att ersättningsteologi låg till grund för den islamiska kolonialistiska erövringen under medeltiden.

I går, måndag, höll Sigtunastiftelsen ett seminarium om det demokratiska samhället i Europa utifrån ”demokrati, frihet och respekt”. Mona Sahlin, företrädare för judiska församlingar, Svenska kyrkan, Sveriges muslimska råd och Islamska förbundet i Sverige (Ifis) liksom Cordiga Foundation – de båda sistnämnda med ideologiska och trosmässiga band till al Qaradawi ­– var samtliga inbjudna.

Omar Mustafa var inbjuden som företrädare för Ifis och studieförbundet Ibn Rushd. I ett program i Sveriges Radio P1 har Mustafa betecknat al Qaradawi som ”påve” för dagens muslimer. I samband med konflikten om Omar Mustafas plats i socialdemokraternas partistyrelse tog IFiS bort alla teologiska och politiska referenser på sin hemsida, bland annat översättningar av Hassan al-Banna, grundaren av brödraskapet. Ibn Rusdh, det studieförbund som Omar Mustafa leder, har bland annat gett sitt hederspris till Islamguiden och till Aso Asinger, ansvarig för flera hemsidor som förfäktar en klar ersättningsteologisk linje.

Kan vi hoppas att Mona Sahlin, som har fått den svåra uppgiften att sätta sig in i en fråga som har teologiska och religionshistoriska sidor, inser att en sund dialog kräver vissa klargöranden från de som deltar i dialogen? Kanske kan Svenska kyrkans teologer förklara att påståenden om att man har svar på alla frågor i samhället inte kan förenas med demokrati, frihet och respekt? En exkluderande ersättningsteologisk hållning kan heller knappast hävdas samtidigt som man kämpar för integration i ett pluralistiskt samhälle.