Månadsarkiv: april 2017

Fundamentalistisk tolkning hör inte hemma i skolsystemet

Publicerad i Kyrkans tidning 5 april 2017

https://web.archive.org/web/20171008112402/http://www.kyrkanstidning.se/debatt/fundamentalistisk-tolkning-hor-inte-hemma-i-skolsystemet

DEBATT. Många svenska skolelever har inte fått samma demokratiska och allsidiga skolgång som andra svenska elever. Det är ett svek mot alla de som kommit till Sverige för att finna demokrati, jämlikhet och frihet, anser forskaren Sameh Egyptson.

Tv-programmet Kalla fakta som sändes igår, tisdag, visade hur elever vid Al-Azhar-skola i Vällingby delas upp efter kön: flickor i ett rum och pojkar i ett annat. Barnen delas på samma sätt när de åker skolans egen skolbuss. Pojkar sitter fram och flickor bak. Många frågar sig hur detta kan få förekomma i Sverige och andra ställer sig frågan om hur utbrett detta är.

Vissa vill förklara det som en isolerad händelse utan medverkan ifrån skolledningen. Detta är nonsens. Vi är många som inte glömmer flera SVT-program med avslöjanden om att moskéer i Sverige, tillhörande Islamiska Förbundet, har en fundamentalistisk tolkning av islam angående synen på kvinnor och homosexuella. Det är samma förbund som gång på gång bjuder in antisemiter och homofober som talare på konferenser. Islamiska Förbundet beskriver islam som ”ett totalt levnadssätt som behandlar alla livets olika aspekter”. I det här totalitära islamiska systemet har alltid flickor, kvinnor och icke muslimer varit underkastade.

Jag måste bekänna att jag var kritisk mot religiösa skolor under många år. Redan 2002 tog jag som religionsforskare initiativet till en konferens vid svenska institutet i Alexandria i Egypten. Jag ville sprida en saklig bild av hur en bred och allsidigt icke-konfessionell religionsundervisning fungerade i Sverige. Samtidigt ville jag ge ansvariga för svensk religionsundervisning en inblick i hur en konfessionell undervisning i egyptiska skolor fungerade i sekteristiska perspektiv.

Under konferensen gjorde vi ett studiebesök på Al-Azhars högkvarter i Kairo, det främsta muslimska teologiska lärosätet. Till min förvåning tog en av deltagarna från Sverige, Mustafa Kharraki, verksam inom ledningen i Islamiska Förbundet, upp frågan med Den stora imamen vid Al-Azhar huruvida de kunde ge stipendier till lärare på islamiska skolor i Sverige, så att de kunde ta efter de arabiska perspektiven och undervisningsmetoderna.

Jag blev förtvivlad eftersom jag vid min egen skolgång i Egypten hade sett hur muslimska barn fick förvrängda kunskaper om andra trosuppfattningar och blev indoktrinerade i en förnedrande syn på kvinnor och de otrogna.

De här åren i början av 2000-talet var de muslimska friskolorna aktuella i samhällsdebatten. Det talades om en öppning för ”en europeisk Islam” som vågade historiskt omtolka och ifrågasätta texterna. Socialdemokraterna och dess kristna gren, Broderskapsrörelsen, hjälpte de islamiska friskolorna, genom sina kommunala och politiska kontakter. Bidrag från wahabistiska och salafistiska bidragsgivare tillsammans med svenska skattemedel användes för att fylla en vision om en muslimsk identitet i det nya mångkulturella Sverige.

Någon europeisk Islam har vi dock inte sett till. Läromässigt bekänner sig de som driver skolorna till islamiska fundamentalistiska principer och de modiga muslimska lärda i Egypten som försökt sig på omtolkningar och textkritik har på grundval av yttranden från Al-Azhar, den institution som de svenska skolorna knutit lärokontakter med, blivit dömda till långa fängelsestraff för påstådd ”hädelse”.

Sedan 2013 har jag försökt att starta debatten i Sverige om den fundamentalistiska tolkningen för de islamiska urkunderna. Utan framgång. I tidningen Dagen skrev jag senast den 2 september 2016 en artikel och krävde Mahmoud Khalfi, en av de ansvariga för Al-Azhar-skolan i Sverige, om en teologisk förklaring för en artikel som han tillsammans med bland annat ärkebiskopen Antje Jackelen lät publicera på DN Debatt den 8 augusti 2016. Han vägrade svara på frågorna och skrev om mig ”författaren är kopt och hatar islam och muslimer”. Islamiska Förbundets ledning dödar all debatt om sin värdegrund och anklagar kritiker för spridning av islamofobiska föreställningar.

Statsminister Stefan Löfven är nu upprörd och kallar det som visades i Kalla Fakta för ”avskyvärt”.Tro & Solidaritet (dåvarande Broderskapsrörelsen) finns dock representerad i det socialdemokratiska partiets styrelse. Moderaterna kommer inte heller undan med ansvar, då de 2010 lyfte fram en av nyckelpersonerna bakom det islamiska skolsystemet, Abdirizak Waberi, till en riksdagsplats. Också Miljöpartiet, med dess ansvarige skolminister Gustav Fridolin, har förespråkat islamiska skolor. Svenska kyrkan slipper inte heller ansvar för de gemensamma projekt som bidragit till att förstärka Islamiska Förbundets ställning i Sverige.

Många har idag anledning att be många svenska skolelever om ursäkt för att de inte har fått samma demokratiska och allsidiga skolgång som andra svenska elever.  Det är ett svek mot alla de som kommit till Sverige för att finna demokrati, jämlikhet och frihet. Frågan är nu hur hela denna soppa ska lösas. Kanske det först är dags att erkänna att tanken om en europisk islam (som skulle skapas av islamister) var en illusion och att fundamentalistiska tolkningar inte hör hemma i det svenska skolsystemet.

 

Replik på Al-Azhar skolledning.

Al-Azhars skolledning  vill förklara det som skedde med skolbussen som en isolerad händelse utan medverkan ifrån skolledningen. Detta är nonsens. Vi är många som inte glömmer flera SVT-program med avslöjanden om att moskéer i Sverige, tillhörande Islamiska Förbundet, har en fundamentalistisk tolkning av islam angående synen på kvinnor och homosexuella. Det är samma förbund som gång på gång bjuder in antisemiter och homofober som talare på konferenser. Islamiska Förbundet beskriver islam som ”ett totalt levnadssätt som behandlar alla livets olika aspekter”. I det här totalitära islamiska systemet har alltid flickor, kvinnor och icke muslimer varit underkastade.

Sedan 2013 har jag försökt att starta debatten i Sverige om den fundamentalistiska tolkningen för de islamiska urkunderna. Utan framgång. I tidningen Dagen skrev jag senast den 2 september 2016 en artikel och krävde Mahmoud Khalfi, en av de ansvariga för Al-Azhar-skolan i Sverige, om en teologisk förklaring för en artikel som han tillsammans med bland annat ärkebiskopen Antje Jackelen lät publicera på DN Debatt den 8 augusti 2016. Han vägrade svara på frågorna och skrev om mig ”författaren är kopt och hatar islam och muslimer”. Islamiska Förbundets ledning dödar all debatt om sin värdegrund och anklagar kritiker för spridning av islamofobiska föreställningar.

Bidrag från wahabistiska och salafistiska bidragsgivare tillsammans med svenska skattemedel användes på ett märkligt sätt för att fylla en vision om en muslimsk identitet i det nya mångkulturella Sverige.

Igen, frågan är nu hur hela denna soppa ska lösas. Kanske det först är dags att erkänna att tanken om en europisk islam (som skulle skapas av islamister) var en illusion och att fundamentalistiska tolkningar inte hör hemma i det svenska skolsystemet.

 


Jag trodde aldrig att Sverige skulle låta detta ske

 

Expressen: Publicerad 5 apr 2017 kl 16.00

http://web.archive.org/web/20170405185940/https://www.expressen.se/debatt/jag-trodde-aldrig-att-sverige-skulle-lata-detta-ske/

 
Jag vill bekänna att jag har bidragit till förtrycket av barn i muslimska friskolor genom att inte berätta om det som vuxit fram, skriver Sameh Egyptson.

Jag måste bekänna. Jag hade kunskapen. Men jag sa inget. Då. År 2002 tog jag som religionsvetare initiativet till en konferens vid svenska institutet i Alexandria i Egypten. Jag ville sprida en saklig bild av hur en bred och allsidigt icke-konfessionell religionsundervisning fungerade i Sverige. Samtidigt ville jag ge ansvariga för svensk religionsundervisning en inblick i hur en konfessionell undervisning i egyptiska skolor fungerade.

Jag ville också visa för de svenska deltagarna på konferensen hur det går till när elever i arabvärlden skolas in i sekteristiska perspektiv. Under konferensen gjorde vi ett studiebesök på Al-Azhar-universitet i Kairo, det viktigaste muslimska lärosätet. Till min förvåning tog en av deltagarna från Sverige, Mustafa Kharraki, verksam inom Islamiska Förbundet, upp frågan med Stora imamen vid Al-azhar om de kunde ge stipendier till lärare på muslimska skolor i Sverige så att de kunde ta efter de arabiska perspektiven och undervisningsmetoderna.

LÄS MER: Vi kan inte ha ett könsuppdelat Sverige 

Jag blev förtvivlad eftersom jag vid min egen skolgång i Egypten hade sett hur muslimska barn fick förvrängda kunskaper om kristna och andra trosuppfattningar och blev indoktrinerade i en förnedrande syn på kvinnor och otrogna.

Jag trodde att ansvariga för muslimska friskolor i Sverige skulle anpassa sig till svenska demokratiska synsätt. Jag blundade när jag på skolornas hemsidor tog del av dagliga citat från profetens yttrande enligt al-Bukhari som är en inspirationskälla för islamistiska våldbejakade extremister. Jag tänkte att det var ord riktade till elevernas föräldrar, inte att det skulle ses som rättesnören för skolornas interna arbete.

De här åren i början av 2000-talet var de muslimska friskolorna aktuella i samhällsdebatten. Det talades om en öppning för ”en europeisk Islam” som vågade historiskt omtolka och ifrågasätta texterna. Socialdemokraterna och dess kristna gren, Broderskapsrörelsen, nuvarande Tro & Solidaritet, hjälpte de muslimska friskolorna att få gynnsamma växtvillkor, genom sina kommunala och politiska kontakter.

LÄS MER: I förorten växer männens diktatur 

Någon europeisk Islam har vi dock inte sett till. Läromässigt bekänner sig de som driver skolorna till ortodoxa muslimska principer och de modiga muslimska lärda i Egypten som försökt sig på omtolkningar och textkritik har på grundval av yttranden från Al-Azhar – den institution som de svenska skolorna knutit lärokontakter med – blivit dömda till långa fängelsestraff för påstådd ”hädelse”.

Jag vill bekänna att jag har bidragit till förtrycket av svenska barn i muslimska friskolor genom att inte höja min röst och berätta om det som har vuxit fram inom ramen för skolorna. 

Jag erkänner att jag var naiv då. Jag trodde aldrig att Sverige skulle låta detta ske. Men Sverige lät det ske och det är ett svek mot många barn som flytt till Sverige för att finna frihet, demokrati, jämlikhet och rättvisa. Jag har sedan 2013 försökt avslöja Islamiska Förbundets ledning med dubbla budskap, men alltid blivit anklagad för att sprida islamofobiska föreställningar. Islamiska Förbundet lyckas alltid döda all debatt angående sin ideologiska värdegrund.

Statsministern hör till dem som nu har reagerat över apartheidliknande förhållanden vid Al-azharskolan i Vällingby, som skildrats i TV4:s Kalla fakta. Sådana saker ska inte ske i Sverige och i svenska skolor, säger han. Tro & Solidaritet finns representerad i det socialdemokratiska partiets styrelse.

Frågan är nu hur hela denna soppa ska lösas.

Moderaterna kommer heller inte undan ett visst ansvar, då dess Göteborgsavdelning 2010 lyfte fram en av nyckelpersonerna bakom det muslimska skolsystemet, skolrektorn Abdirizak Waberi, till en riksdagsplats.

Också Miljöpartiet, med dess skolminister Gustav Fridolin, har varit ivriga förespråkare för muslimska friskolor.

Det är många som har anledning att i dag be många svenska skolelever i det muslimska skolsystemet om ursäkt för att de inte har fått samma demokratiska och allsidiga skolgång som andra svenska elever.  Frågan är nu hur hela denna soppa ska lösas. Kanske det vore dags att ta hjälp av de som vet vad det handlar om, de som har växt upp i dessa miljöer, och som sökt andra ställen att bo på för att finna trygghet, långt ifrån förtryck som utövas i religionens namn och som lyckas få fotfäste här i Sverige.

Sameh Egyptson

Forskare i interreligiösa relationer vid Lunds Universitet