Månadsarkiv: maj 2018

Boken Heliga vita lögner är ute på arabiska och snart på engelska

kover1

 

Nu kommer den!
Heliga vita lögner
Av Sameh Egyptson

En bok för dig som vill förstå hur Muslimska brödraskapet, det internationella och det i
Sverige lyckats med att få politisk och ekonomisk makt och vilka strategier man har
haft och hur man legitimerat det teologiskt och propadandamässigt.
Med hjälp av arkivmaterial, interna brev och dokument har författaren och lundaforskaren Sameh Egyptson kartlagt rörelsen i Sverige , presenterar huvudpersonerna och deras mål och
strategier alltsedan början av 1990-talet fram till i dag. Det avslöjas också vilka samarbetspartner man har haft. Boken finns tryckt i en arabisk version, ISBN 978-977-02-8715-6, Dar El Maaref, Cairo, Egypt, 2018, och håller på att översättas till engelska. Det skrivs också en mer journalistisk tillrättalagd svensk version, där mer personliga inblickar redovisas och det beskrivs vad som kan inträffa när någon forskningsmässigt närmar sig ett eldfängt ämne av den här typen.

Du kan förhandsbeställa de olika utgåvorna.

Genom en förhandsbetalning får du boken skickad till  din adress. Du kan också välja att få den elektroniskt för en läsning digitalt.

Genom förhandsbetalning hjälper du till att finansiera och påskynda översättningen.

Förhandsbeställ genom att betala till swishnummer: 1233145463

Skriv namn, bokvariant och postnummer

Maila sedan till white.holy.lies@gmail.com:
Ange:
Namn
Adress
Email
Swishnummer betalningen är gjord från
Vilken bokvariant:

Bok och pris 

Bokformat engelsk 290 SEK + porto i Sverige, över 500 gram (72 SEK), utrikes (130 SEK)
Bokformat arabisk 290 SEK + porto i Sverige, över 500 gram (72 SEK), utrikes (130 SEK)
Digital bokformat engelska utan fotnoter 145 SEK

Egyptson MGT följer den nya dataskyddslagen GDPR

Sameh Egyptson

 

 

Annonser