Månadsarkiv: mars 2019

Förvaltningsrätten missar samband

Publicerad i tidningen Dagen: 20 februari 2019

https://web.archive.org/web/20190221134028/https://www.dagen.se/debatt/forvaltningsratten-missar-samband-1.1280728

Förvaltningsrätten underkände bevisen för kopplingarna mellan Sveriges unga muslimer (Sum) och Muslimska brödraskapet. Bevisen som användes av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) när de beslutade att avslå Sums ansökan om bidrag ansågs inte tillräckliga.

Men det finns otaliga bevis på kopplingar mellan Sum, Islamiska förbundet (Ifis) och Muslimska brödraskapets internationella organisation samt huvudorganisationen i Egypten i min granskning, skriven på arabiska, som nyligen publicerades på engelska.

Sveriges unga muslimer grundades 1991 av Chakib Benmakhlouf, samma person som grundade Ifis, ett år tidigare. Ifis tillhör, enligt den nuvarande chefen för Stockholmsmoskén och den tidigare ordföranden för Ifis, Mahmoud Khalfi, Muslimska brödraskapet.

Ifis är medlemsorganisation i Federation of islamic organisations in Europe (FIOE), som enligt Muslimska brödraskapets officiella hemsida Ikhwan Wiki, är den europiska armen för Muslimska brödraskapet. Sum är medlem i Femyso, Forum of European muslim youth and student organizations, som skapades av FIOE. Chakib Benmakhlouf har suttit som ordförande i Sum, Ifis och FIOE.

Islamiska förbundet i Sverige har under åren bjudit in de högsta ledarna för Muslimska brödraskapet i världen. Bland dessa finns Kamal Helbawy, grundare av Islamiska förbundet i Storbritannien och talesman för Muslimska brödraskapet i väst, Ali Al-Bayanouni och Issam al-Attar från Syrien, Fayçal Mawlawi från Libanon, Yusuf al-Qaradawi från Qatar, Ahmed Al-Qudah från Jordanien, Abu Jara Al-Sultani från Algeriet, Gamal Badawi från kanada, Rashid Ghannouchi från Tunisien, Muhammad Yatim från Marocko, Jassim Muhalhal från Kuwait, Salman bin Fahad al-Ouda från Saudiarabien, Essam el-Erian från Egypten. Listan kröns av Mahmoud Ezzat, den högst ansvarige för det internationella Muslimska brödraskapet, vice högsta guiden och numera ställföreträdare för den högsta guiden som numera sitter i egyptiskt fängelse.

Till Ifis årliga konferenser har inbjudits västfobiska, homofobiska och antisemitiska predikanter. Sum var med och organiserade många av dessa konferenser. År 2011 bjöds den sudanesiska muslimska brödraskaps-teologen Essam Al-Bashir in. Han ingår i det europeiska fatwarådet som leds av chefsideologen för Muslimska brödraskapet, al-Qaradawi. Europeiska fatwarådet skapades av FIOE.

Al-Bashir uppmärksammades nyligen för sitt deltagande i den senaste årliga konferensen 2018, där han på affischen poserade som talare tillsammans med Rashid Musa, ordförande för Sum. På denna affisch finner vi också den tidigare ordförande för Sum, Mustafa Issa. Rashid Musa talade så sent som i september 2018 på en konferens organiserad av CAIR, (syskonorganisation till Ifis i USA), en organisation som grundades av det terrorstämplade hamas, Muslimska brödraskapet i Gaza.

Sum är en elitistisk förening och bidrag från Ungdomsstyrelsen utgör cirka 98 procent av Sums intäkter, där 70 procent av inkomsterna går till Sums centrala kontor. Av min studie framgår att söner till ledande personer i Ifis sitter på ledande poster i Sum. Till exempel finner man att den tidigare ordförande för Ifis, Chakib Benmakhloufs son, Mohamed Benmakhlouf, också var ordförande för Sum.

Ser Förvaltningsrätten inte skogen för alla träd? Förhoppningen är stor att källorna i min granskning kan ligga till grund för en rättslig prövning i högre instans.

Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer, Lunds universitet, författare till Holy White Lies om bland annat Muslimska brödraskapets teologi, strategi och infiltration i Sverige


Sluta göda politiska extremister

Publicerad i tidningen Kyrkans tidning

https://web.archive.org/web/20190226084330/https://www.kyrkanstidning.se/debatt/sluta-goda-politiska-extremister

 

SLUTREPLIK. Jag ser inte på Svenska kyrkans teologi som frågan om politisk höger eller vänster. Det är irrelevant i sammanhanget. Det relevanta är att kyrkan ska lära sig sluta göda politiska extremister i religionens namn, menar debattör Sameh Egyptson.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

I min artikel kritiserar jag Svenska kyrkans teologer som samarbetar med Islamiska Förbundet, IFiS, som tillhör Muslimska brödraskapet. I artikeln tog jag upp tre konkreta exempel från min studie om Muslimska brödraskapet i Sverige.

Religionsdialog har beklagligtvis fungerat som en språngbräda för att bredda brödraskapets politiska och ekonomiska maktbas i Sverige.

I artikeln ”Religionsdialog innebär risken att bli utnyttjad” talar replikförfattarna om vikten att ha dialog med ”alla muslimer” och beskriver taqiyya med att det ”har inte mycket med verkligheten att göra”.

Artikelförfattarna bekräftar här bristen på kunskap om Muslimska brödraskapets teologi. Al-Qaradawi, chefsideolog för brödraskapet, utfärdade en fatwa, tillåtelse, som heter Vita lögner, al-Kedhb al-Abyad.

Det må finnas politiska och religiösa företrädare som talar med dubbla tungor. Men det som utmärker brödraskapet är att det finns en fatwa som gör det tillåtet att använda lögner. Ändamålet helgar medlen. Det är djupt tragiskt att andra muslimer, rakare i sin hållning, ska behöva förknippas med en sådan politisk islamistisk sekt.

Replikförfattarna säger sig ha svårt att förstå vad som menas med begreppet ”islamister”. Kanske är det just det som gör att man hamnar så snett, när man väljer dialogpartner. Det står naturligtvis Svenska kyrkan fritt att öppna dialoger med vilka man vill.

Men precis som svenska politiska partier väljer att inte ge legitimitet åt krafter som ställer sig utanför demokratiska principer kunde man naturligtvis hoppas på att kyrkan gjorde samma sak.

I sin artikel jämför replikförfattarna islamofobi med antisemitism och hänvisar till filosofen Martha Nussbaums beskrivning om generella fördomar mot muslimer i dag som motsvarar fördomar mot judar i historien.

Man tog upp falsariet Sions vises protokoll som användes av den nazityska propagandan mot judarna. Som jag dokumenterar i min studie har Muslimska brödraskapet, som under andra världskriget allierade sig med Nazityskland, kommit att använda skriften i sin propaganda.

I boklådan på Södermalms islamiska församling har skriften bjudits ut, något som fick den judiska församlingen i Stockholm att protestera. IFiS har dessutom bjudit in predikanter som hänvisat till just denna skrift för stöd för sina antisemitiska predikningar.

Al-Qaradawi, som en av IFiS företrädare jämfört med den kristna påven, har betecknat Förintelsen som Guds rättmätiga straff. Det är fruktansvärt att alla muslimer lider av att förknippas med trosvänner som Al-Qaradawi med motbjudande rasistiska hållningar.

Min förhoppning är att Svenska kyrkans teologer inte ska vara delaktiga i att göda stereotyper genom att framhäva IFiS och ge denna grupp legitimitet att representera muslimer i Sverige.

Man försöker undgå kritik genom att ifrågasätta faktainformationen i artikeln, talar om en källa ”tillhörande yttersta kristna högern”. Källan användes för att bekräfta att den tidigare ordföranden för IFiS deltog i Svenska kyrkans ceremoni i samband med årsdagen för terrorattentatet på Drottninggatan. Informationen fanns tyvärr inte på Svenska kyrkans hemsida. Till faktakällorna hänvisar jag till min studie.

Jag ser inte på Svenska kyrkans teologi som frågan om politisk höger eller vänster. Det är irrelevant i sammanhanget. Det relevanta är att kyrkan ska lära sig sluta göda politiska extremister i religionens namn.

Sameh Egyptson 
forskare i interreligiösa relationer
Lunds universitet


Svenska kyrkan har gått i fällan

Publicerad i Kyrkans tidning 31 januari 2019

https://web.archive.org/web/20190226083956/https://www.kyrkanstidning.se/asikt/svenska-kyrkan-har-gatt-i-fallan-0

 

I religionsdialogens namn har islamiska fundamentalister utnyttjat de svenska teologernas välvilja till dialogsamförstånd för att skapa makt.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Svenska kyrkans teologer har stark anknytning till ekumenik och religionsdialog men erfarenheterna av politisk islam är begränsade. Islamiska termer som taqiyya, tawriya (vita lögner) är främmande för de flesta. I religionsdialogens namn har islamiska fundamentalister utnyttjat de svenska teologernas välvilja till dialogsamförstånd för att skapa en egen politisk och ekonomisk makt i Sverige.

Al-Qaradawi, chefsteologen för Muslimska brödraskapet, skrev strategin för den islamistiska rörelsen och talade då om eskatologisk tamkin. Detta innebär att alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess sharialagar.

Islamisternas seger i Afghanistan beskrevs som guds seger över den lilla satan. Den stora satan, liberalismen i väst, ska bekämpas med infiltration, mission och dialog på grund av maktunderläget. Målet för religionsdialog enligt Al-Qaradawi är att undergräva de sekulära staternas makt och tawtin. Detta innebär att de sekulära västerländska samhällena ska erkänna islam som religion och islamister som representanter. Ett parallellt samhälle ska skapas och trappstegsvisa strategier utarbetas för tamkin.

I väst talades om civilisationernas kamp. Men det fanns också en vision om att muslimska teologer i väst skulle forma en ny tolkning av religiösa texter och granska urkunder med vetenskapliga metoder på samma sätt som skett med bibeltexter.

Fundamentalister tog tillfället i akt och presenterade sig själva som dialogpartners. Haytham Rahmeh har varit en nyckelperson i decennier i den här dialogen. Med hjälp av kristna teologer i den socialdemokratiska broderskapsrörelsen etablerades biståndsorganisationer som Islamic Releif, islamiska skolor och studieförbundet Ibn Rushd.

I religionsdialogens namn har man talat om strävan för integration, jämlikhet och mänskliga rättigheter, men dessa begrepp hade en annan innebörd i den islamiska fundamentalistiska teologin. Vita lögner som metod användes för att förverkliga målen med tawtin och tamkin.

Under den arabiska våren talade man öppet om sina mål. Internationella Muslimska brödraskapets högsta guide beskrev hur muslimerna skulle förverkliga tamkin och bemästra världen. Haytham Rameh lämnade sin ställning som imam vid Stockolmsmoskén, för att bli krigsherre i Syrien.

Efterträdaren till imamposten, Othman Al-Tawalbeh, kallades Svenska kyrkans imam efter det att han blev anställd av Sofia församling i ett dialogprojekt, ”Tillsammans för Sverige”. Han ledde också etableringen av studieförbundet Ibn Rushd. Som fadder stod kristna studieförbundet Sensus. I ett brev till en saudisk professor beskriver han sin verksamhet: ”Vi kan dra upp den västerländska civilisationen när den faller och ersätta den med vår civilisation och läran om vår sanna religion så att vi blir ‘Noahs Ark’.”

Mahmoud Kahlfi, kollega till Otman Al-Tawalbeh, har också missionerat för tamkin i samband med den arabiska våren. I en artikel i Tunisnews läxade han upp tunisiska politiker som försökte stoppa Muslimska brödraskapets frammarsch.

Han beskrev Islamiska Förbundet och Stockholmsmoskén som kända för att tillhöra Muslimska brödraskapet och att de hade stort inflytande i Sverige. Islamister hade penetrerat svenska samhället och snart skulle resten av Europa följa efter. När förre talesmannen för Muslimska brödraskapet i Europa, Kamal Helbawy, hoppade av i protest mot brödraskapets odemokratiska tendenser, blev han avkrävd på en förklaring av just Mahmoud Kahlfi.

Någon diskussion om religiösa urkunder har vi inte sett. Inte heller någon debatt angående sharialagar, hedersförtryck, andra trosföreställningar, livsåskådningar eller om homosexuella. Samarbetsprojekt som stärker islamisternas maktdemonstration finns det dock gott om.

När Svenska kyrkans företrädare i dag behöver en muslim för att fördöma extremistiska dåd finner man ingen annan än Islamiska Förbundet och deras representanter. En sorglig och vansklig representation som förtar mycket av religionsdialogsbudskapet. För att finna vägen till en hållbar och trovärdig religionsdialog måste vi inse att Svenska kyrkan har gått i fundamentalisternas fälla.

Sameh Egyptson
forskare i interreligiösa relationer, Lunds universitet
författare till aktuella boken Holy White Lies om bland annat Muslimska Brödraskapets teologi, strategi och infiltration i Sverige


Sameh Egyptson: Utred bidrag till religiösa samfund

 

Publicerad i tidningen dagen: 11 januari 2019

https://web.archive.org/web/20190202221538/https://www.dagen.se/debatt/sameh-egyptson-utred-bidrag-till-religiosa-samfund-1.1259130

Bidrag måste vara villkorade mot mätbara kriterier, skriver Sameh Egyptson i en replik till SST.

 

Myndigheten för stöd till trossamfund, SST anser inte att Skatteverkets registrering av inbetalda medlemsavgifter för FIFS och SMF med 6 400 medlemmar är relevant då man kan få bidrag för medlemmar som inte betalar medlemsavgift via skatt­sedeln och för tillfälliga besökare rapporterade från samfunden. Jag anser där­emot att det är den enda relevanta siffran. Man kan inte ha system för bidrag som är omöjliga att mäta. Bidrag måste vara villkorade mot mätbara kriterier.

Läs mer | SST: Egyptson blandar ihop sina siffror

 

Ser man närmare på rapporterade siffror finner man särskilt svävande siffror till exempel från Islamiska Förbundet i Stockholm som tar emot största andelen pengar från FIFS. I årsredovisningen från 2011 (innan Skatteverket började samla in medlemsavgifter via skattsedeln 2016) kan man till exempel se att det totala beloppet för medlemsavgifter för Islamiska förbundet i Stockholm anges till 4 450 kronor medan man anger antalet medlemmar till 8 500 som underlag för bidrag från SST. Har medlemmarna endast betalt cirka 0,5 kronor per person i medlemsavgift? Hur går detta ihop?

År 2001 redovisade Islamiska förbundet i Stockholm 21 820 medlemmar medan antalet 2002 var 25 080 medlemmar. 2003 uppgavs 800 medlemmar. Igen, hur går detta ihop? Varför reagerar ingen?

Andra siffror som redovisas bör leda till krav på en oberoende utredning när det gäller bidrag till religiösa samfund, eller ännu bättre, förenkla processen och kräv registrerade, inbetalda medlemsavgifter som bidragsgrund. Fram tills dess hoppas jag att SST:s myndighetsarkiv flyttas över till Riksarkivet så forskare får möjlighet att hitta information professionellt.

Läs mer | Sameh Egyptson: Muslimska organisationer bör betala tillbaka överbidrag

 

I SST:s årsbok 2010 beräknas antalet medlemmar i ”Islamiska församlingar”, som FIFS och SMF ingår i, till 110 000. Man satte siffran i kursiv stil och förklarade att ”en del uppgifter är dock mer osäkra… dessa uppgifter redovisas i kursiv stil”. Och kursiv stil tycks vara genomgående för islamiska församlingar. Dags att reagera!

Alla siffror här är bekräftade med digitala länkar till dokument i SST:s arkiv, se Dagen.se.

Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer, Lunds universitet