Månadsarkiv: februari 2020

Utdrag ur Heliga ”Vita” Lögner Hemlighetsmakeri

Utdrag ur Del 1 ”Erövring”
86969974_481209445892324_1422562772675198976_n 
Hemlighetsmakeri
Ett av de största hindren för att studera Muslimska brödraskapets organisation i väst i allmänhet och i Sverige i synnerhet, är frågan om öppenhet. Trots att dessa organisationer är beroende av statligt och civilt samhällsstöd som uppgår till hundratals miljoner kronor årligen, lämnar dessa organisationer inte ut information eller ger rapporter till journalister och forskare, som begär att få tillgång till uppgifter om verksamhet, och ibland inte heller till de statliga organisationer som stöder dem. I min forskning stötte jag på detta problem med alla organisationer som bildades av förbundet. Man svarade generellt inte på mina e-postmeddelanden. Vid några tillfällen svarade de att de inte kunde svara på mina önskemål vid den aktuella tidpunkten. I ett Sverige där det möjligt att i arkiv få del av interninformationer från enskilda församlingar ända tillbaka till 1600-talet och där också frikyrkosamfunden visar stor öppenhet gentemot den som vill fördjupa sig i församlingars vardagliga liv framstår den här statsfinansierade islamistiska sfären som helt avvikande vad gäller möjlighet till insyn. Så hittade jag inte generellt rapporter och redovisningar som borde ha skickats till Folkbildningsrådet eller SST som givit stöd till föreläsningar och konferenser.
 Ett exempel, på min begäran om information gällande en lista över prominenta gäster inbjudna av Studieförbundet Ibn Rushd, grundat av Islamiska Förbundet (IFiS), samt en lista över de konferenser som organisationen finansierat. Här svarade Sara Gunnerud, informationsansvarig, att denna information är skyddad från offentlig registrering genom personskyddslagen. Det hör dock till saken att den största delen av förbundets budget finansieras med offentliga medel. De islamiska skolorna, som också finansieras av samhället och betalades över de kommunala budgetarna, svarade överhuvudtaget inte på mina brev.
Det svenska samhället kännetecknas av ett stort förtroende mellan samhället och staten å ena sidan och individen och det civila samhällets institutioner å andra sidan. Enligt världsstatistik ligger Sverige överst på listan i detta avseende medan de arabiska länderna ligger i botten. Om det här döljer sig en främmande   umgängeskultur vad gäller svenska muslimska skolor och det svenska studieförbundet Ibn Rusdh är det i så fall allvarligt. När jag träffade Kamal Helbawy, före detta talesman för Muslimska Brödraskapet i Europa, som besökt Sverige mer än tio gånger som gäst till förbundet, berättade han att han personligen hade rekommenderat förbundet och Mahmoud Khalfi att inte använda sekretessmetoden i förbundets förvaltning, utan att anpassa sig till den öppenhet som kännetecknar det svenska samhället.[1]
Jag har också haft problem med att få information om namn på ansvariga för olika organisationer. Företrädare för de institutioner och föreningar som är anslutna till Islamiska Förbundet skriver sina namn i protokoll från mötena på olika sätt vid olika tidpunkter. Vidare skrivs arabiska vokaler med olika bokstäver på svenska och vissa personer skriver sina smeknamn istället för de officiella namn som finns i myndigheternas register. Abd al Haqq Kielan har använt namnet Mefail Deribas, som är ett turkiskt namn. Människor som konverterar till islam tar nya islamiska namn, till exempel kallade Ann-Sofie Roald sig Asmaa. Adly Abu Hajar använder också ibland namnet Adly Al-Felistiny som betyder ”Adly från Palestina”. Några använder sitt andra förnamn som efternamn, tex Mostafa Kharrakis son, Mohammed (Amin) Kharraki, som ibland använder Amin som efternamn, Mohammed Amin. Detta är en person som officiellt har innehaft poster både som talesman och ordförande i centrala organisationer. Samma gäller Mohammed Ibrahim Benmakhlouf, ordförande för Sveriges Unga Muslimer (SUM) och son till en av grundarna och tidigare ordförande för Islamiska Förbundet IFiS, Chakib Benmakhlouf. Han använder namnet Mohammed Ibrahim när han jobbar som generalsekreterare för Islamic Relief. Enligt årsredovisningen för 2014 och 2015 års protokoll för årsmötet, som skickades från SUM till Ungdomsstyrelsen för att söka bidrag, finnar man tex. Shuaib al Atia,[2] Salahudin Raoof, Mazen Adeeb och Soufian Berrahmoune. De två sistnämnda efternamnen liknar namnen på ledande personer i Islamiska Förbundet, Khaled Adeeb och Zoheir Berrahmoune. Dessa styrelsemedlemmar finns inte registrerad i folkbokföringen.  Vi hittar inte heller Mp-politikern Salahaden Raoof vars namn liknar styrelsemedlemmen nämnd ovan.[3]
Fenomenet verkar vara internationellt. Sabiha Erbakan är ett annat exempel. När hon kom till Sverige på en konferens använde hon sig av namnet Sabrin Erbakan. Eftersom alla dessa namn ursprungligen är skrivna på arabiska finns det ingen absolut stavning när de använder latinska bokstäver och därför hittar vi många olika stavningar, även av dem själva. För människor som lever i väst är troligen detta ett okänt fenomen och gör därför forskningen i ämnet mycket svår.

[1]
Privat intervju med Kamal Helbawy i hans hem i Nasr city, Kairo, 2015-07-14.

Normalisering av slöjan är vansinne

Huma har valt fel symbol för att protestera mot förtryck mot kvinnor i världen. Hijab ingår i ett system som kräver att samhället totalitärt ska underkasta sig denna hållning och det är det som politisk islam står för. Normalisering av hijab är vansinne och Sverige befinner sig nu på ett sluttande plan mot ofrihet, skriver debattören. Bild: Karl af Geijerstam

Debatt publicerad i GP: 13 feb, 2020
Web archive;
HumaZafar hävdar att hon genom att bära hijab kämpar för kvinnors rätt att slippa bli sexualiserade. Men påbudet om slöjan är en patriarkal idé som går ut på att kontrollera kvinnor och det är vansinne att normalisera den, skriver Sameh Egyptson.
Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.
ANNONS

Replik
Slöjan 1/2
Huma Zafar från Ahmadiyya, Muslimska Samfundet, skriver i en debattartikel i GP den 1 februari att det är en rättighet att klä sig i hijab. Hon förklarar samtidigt att hon frivilligt valt att täcka sitt hår. Hon har två argument. Det ena är att hon vill följa Guds påbud och det andra är för att kämpa mot de patriarkala kraven som ställs på tjejer och kvinnor idag. Jag håller med Huma om att hon i demokratiska samhällen bör ha rätten att klä sig hur hon vill enligt lag. Det som Huma inte tar upp är att hennes bröder och systrar som tillhör politisk islam ifrågasätter denna rätt för andra kvinnor.
ANNONS
Det är rätt för Huma att följa ett religiöst påbud men hon bör veta att alla religiösa påbud inte per automatik är rätt i Sverige. Enligt shafi juridiska islamiska skolan är det exempelvis ett påbud med kvinnlig könsstympning. Detta är olagligt i Sverige. Därför bör alla religiösa påbud debatteras när de innehåller förtryck. Jag är inte troende på samma sätt som Huma och anser att om det finns en gud så gav hen oss logiskt tankande för att vi ska kunna fundera över vårt handlande. Om gud ville att kvinnor ska klä sig på ett särskilt sätt borde hen ha skapat dem med dessa kläder. Huma skiljer inte mellan hur en religiös text skapades, hur den tolkades i historisk social kontext och hur texten bör tolkas idag. De religiösa påbud Huma följer är skrivna av män och har tolkats av män i en patriarkalisk kontext. Hon följer helt enkelt ett patriarkalt påbud.
Huma fördömer sexualisering av tjejer i tidig ålder och fixering av kvinnors kroppar. Men det svårt att inte ifrågasätta på vilket sätt hijaben skulle vara en symbol för kvinnlig frihet.
I mitt födelseland Egypten kunde kvinnor klä sig hur de ville och bada på allmänna stränder med baddräkt ända fram till 70-talet. Min syster som bor i Kairo är i dag alltid rädd när hon går på gatan för att hon inte bär hijab. Under de senaste månaderna har filmer på fruktansvärda övergrepp mot kvinnor som trotsat hijabtvånget spridits på sociala medier. En allvarlig konsekvens är att sexuella trakasserier och övergrepp har ökat markant. I rapporten om Norrby ser vi att samma sak händer i Sverige nu.
Huma har valt fel symbol för att protestera mot förtryck mot kvinnor i världen. Hijab ingår i ett system som kräver att samhället totalitärt ska underkasta sig denna hållning och det är det som politisk islam står för. Normalisering av hijab är vansinne och Sverige befinner sig nu på ett sluttande plan mot ofrihet.
Sameh Egyptson, debattör och religionsforskare

Så lyckades islamisterna tysta socialdemokrater i hedersförtrycksfrågan

 

Domstolsprocessen mot Ann-Sofie Hermansson är en del av en långsiktig strategi för politisk islam. Islamiska förbundet och dess dotterorganisationer motarbetar kampen mot hedersförtryck sedan 1990 talet med skattemedel. Detta är ett hån mot det svenska samhället och de principer det vilar på.

Snart publicerar jag boken Erövring ”Muslimska Brödraskapet i Sverige, Infiltration av politiska partier” som är del 1 av ”Holy ”White Lies” på svenska. Den kommer finnas som e-bok med länkar till alla dokument och av olika aktörer borttagna länkar som dokumenterar den historiska processen. Boken kommer att finns på google books inom kort.

Här är en del av dokumenten som bevisar strategin:

1-Normalisering av hedersförtryck

2-Försvara de skyldiga för hedersförtryck

3-Försvara barnäktenskap

4-Uppmaning till kvinnlig underkastelse

5-Uppmuntra till könssegregation

erovring

  • Normalisering av hedersförtryck

1997 skriver Mahmoud Aldebe, grundare och ordförande för Sveriges Muslimska råd tillsammans med Haytham Rahmeh grundare och ordförande för Sveriges Imam Råd och Islamic Relief deras syn på integration i Sverige till utrikesministern:

”Visa politiker säger öppet att ”dom som kommer hit med sin religion skall anpassa sig till vad? Vi vet inte. Men man anser att svenska levnadssättet är bättre, modernare, friare och förnuftigare än det muslimska religiösa levnadssättet”. Man glömmer att demokratin är rätten till olikhet på jämbördig basis. Ingen olikhet får spelas ut mot någon annan. Teoretiskt har vi etniska, språkliga och religiösa möjligheter att bevara och utveckla ett eget kultur och religiöst liv, men i praktiken möter vi många svårigheter och dessutom har vi hamnat i utkanten av den dialog som ni driver intensivt. Vi måste alltid ta avstånd från allt som händer i visa muslimska länder, annars är vi dömda som icke- lojala mot samhället. Det verkar att visa politiker och tjänstemän önskar att Sveriges muslimer ska assimileras och tar seden där de kommer. Religiös islam misstänks vara en källa till kvinnoförtryck och motståndare till jämställdhet och den anklagas att stå i motsats till intellektuell öppenhet, tolerans och respekt for individens rätt. Man vill inte förstå vad religiös islam står för! Man vill skapa sekulariserad islam som passar svensk politik. Om de religiösa andliga ledaren skall ses som ett problem kommer vi inte att nå en rättvis integrationspolitik. ”[sic] Läsa hela  brevet:

haytham-aldebe-ud

  • Försvara de skyldiga för hedersförtryck

När Pela, en irakisk flicka, mördades, 2003 av sina släktingar i Irak för att hon inte uppfyllde familjens önskemål att gifta sig med den man de hade valt för henne skrev vice ordförande för Sveriges Muslimska Råd, Mahmoud Aldebe, i egenskap av talesman för rådet, ett brev den 1 april 2003 till den svenska justitieministern med en kopia till domstolen som övervägde överklagandet av de två bröderna som anklagats för att ha dödat flickan. Aldebe skrev att domen var ett resultat av en polis- och mediakomplott:

 

”Politisk konspiration då högst uppsatta statsråd, politiker, riksdagsledamöter, opinionsbildare, journalister, författare, advokater, feministiska rörelser har engagerat sig på högsta nivå i det uppmärksammade rättegången mot bröderna Atroshi, vilket har svartmålat invandrares värderingar och kulturer och skadat invandrarnas strävan efter en rättvis behandling av svenska medborgare oavsett ursprung.”[SIC]116  

  mordpela

  • Försvara barnäktenskap

Islamiska Förbundet har motarbetet lagförslag mot barnäktenskap, 2003. Artikel från tidningen Arbeten: 19 december, 2003

”Imamen Mahmoud Khalfi på Svenska Muslimers Förbund anser att lagen har tillkommit efter påtryckningar från bland annat iranska och kurdiska kvinnogrupper som ogillar islam av politiska skäl.
– Det är en politisk manöver. Man förstår att den är riktad mot muslimer och kristna från Mellanöstern. Han menar att lagen egentligen syftar till att försöka begränsa muslimer i andra länder eftersom det är ovanligt att muslimer i Sverige gifter sig innan 18 års ålder. Mahmoud Khalfi hävdar att lagen är diskriminerande.

– För svenska 16-åringar finns det inget hinder att ha sex. Men en muslimsk tjej som vill ha sex och samtidigt följa sin religion ska inte få det för att hon inte får gifta sig. Varför ska inte hon få sin lust tillfredsställd?
Mahmoud Khalfi menar också att konsekvenserna av lagförslaget inte har diskuterats tillräckligt.
– En man flyttar tillfälligt från Sverige och gifter sig med en 17-åring. När han sedan vill återvända till Sverige kommer hans fru inte att få uppehållstillstånd eftersom äktenskapet är ogiltigt.”
Läs hela artikeln och intervjun.

barn

  • Uppmaning till kvinnlig underkastelse

SVT Uppdrag granskning den 16 maj 2012. (se filmen i bokens arkiv)

”Uppdrag granskning, [Imamernas råd] visar hur imamer uppmanar muslimska kvinnor att underkasta sig sina män.” Läs hela artikeln om programmet i SVT

imamaråd

  • Uppmuntran för könssegregation

Sveriges Muslimska Råd som grundades och styrs av Islamiska Förbundet förklarar i en intern rapport på arabiska varför muslimska föräldrar väljer islamiska skolor till sina barn så här:

”I dag finner vi ingen svensk flicka som vill förbli jungfru, och det är viktigt i kompisarnas ögon att flickan ska vara sexuellt aktiv! Det noteras att mängden aborter bland flickor i Sverige är mycket hög. Den smittan har infekterat utländska flickor, som har sex i hemlighet och sedan genomgår mödomshinneoperationer med hjälp av svenska läkare och socialarbetare, utan föräldrarnas kunskap, av rädsla för mord om deras föräldrar få veta det. Trots kunskap om dessa fruktansvärda omständigheter som plågar svenska skolor förvånas officiella svenska myndigheter av flykten av muslimer med sina barn från denna ruttna miljö till säkerheten och tryggheten i de islamiska skolornas famn.” سنخمشى


Mina svenska systrar! Gå inte i fällan. Normalisera inte hijab. Ni kommer att få betala dyrt för det

slakt-krist

För några dagar sedan skars en kvinna över halsen för att hon vågade gå utan hijab i Kairo
På Hijabdagen som finansieras med skattebetalare

Är inte det minsta förvånad över att, SUM, Sveriges unga muslimer, ungdomsorganisationen med ideologiska och organisatoriska band till Muslimiska Brödraskapet, leder en demonstration och protesterar mot förbud att bära slöja i daghem och i skolor, senaste nu i skånska Skurup. Är inte heller är förvånad över att shiamoskén i Järfälla, som styrs av mulorna i Iran, anordnar en hijabkonferens. Alliansen mellan Muslimska brödraskapet och mulornas styre i Iran är känd för oss historiker. Ett exempel var när Muslimska Brödraskapets direkt efter den iranska revolutionen skickade en delegation för att träffa Imam Khomeini och för visa sitt stöd i maktkampen mot de demokratiska krafter som deltagit i revolutionen mot Shahen.

Synen på kvinnan i Muslimska Brödraskapet och i de iranska mullornas konservativa religionstolkning stämmer väl. Kvinnor och män har olika roller och juridiskt status i ett könsapartheidsystem. Hijab är symbolen för ett system som kräver att samhället totalitärt ska underkasta sig denna religiösa hållning. När mullorna i Iran lyckades eliminera de demokratiska krafterna införde man hijabtvång trots stora protester. Modiga iranska kvinnor betalar högt pris dagligen för att protestera mot denna ordning. Ordningspatruller utsätter kvinnor för offentligt piskrapp, som inte följer klädregeln.

I mitt födelseland Egypten kunde kvinnor klä sig utifrån egen vilja eller bada på allmänna stränder med baddräkt ända fram till 70-talet . Muslimska Brödraskapet försökte visserligen införa hijabtvång på 50-talet efter militärkuppen mot den egyptiska kungen Farouk. En maktkamp utbröt mellan kuppmakarna och som slutade med nederlag för brödraskapet. Under 70-talet lät dåvarande president Sadat brödraskapets aktivister få utrymme i en kamp mot demokratiska krafter. Vi har vittnesmål från en av de toppledarna för Brödraskapet, Abu Al Fotouh, om hur det gick till med hijabspridningen med hjälp av ”steg för steg-strategi”. Sadat betalade sitt liv som priset för den här alliansen med brödraskapet.

Senaste jag var i Egypten berättade min syster, som bor i Kairo, om den dagliga rädslan som hon känner när hon går på gatorna. Hon riskerar att få syra i ansiktet för att hon går utan hijab. Attacker från motorcyklister mot kvinnor som inte har hijab är numera vanliga. Under de senaste månaderna har sociala media visat fruktansvärda filmer och bilder om övergrepp mot kvinnor som trotsat det fortfarande illegala hijabtvånget. Kvinnor utan hijab får håret klippt på tunnelbanan. Angreppen utförs av kvinnor som klär sig i niqab (helt beslöjade kvinnor). En mobb utsatte två tjejer på nyårsafton i stor staden Mansoura. Mobben fick pågå i två timmar med hundratals manliga firande inblandade. Bara för några dagar sedan knivhöggs en kristen tjej i halsen för att hon vågade gå på gatan i en av Kairos förorter utan hijab.

En allvarlig konsekvens är numera att sexuella trakasserier och övergrepp har ökat markant, samtidigt med den här ökande könsapartheiden. Det trotts att eller därför att nästan alla kvinnor bär hijab idag. Kända religiösa predikanter lägger skulden för sexuella trakasserier på kvinnorna även om de har heltäckande niqab. De säger att kvinnornas färgade strumpor eller färgen på deras väskor kan vara orsaken till att de utsättas för trakasserier.

Det finns säkert naiva svenska kvinnor som ser på hijab som endast ett klädesplagg eller som en religionsfrihetsfråga som principiellt ska stödjas. Men att denna symbol är förknippad med en politisk, gender och religiös norm som kvinnor får betala ett dyrt pris för, måste vi samtidigt ha klart för oss.

Så mina svenska systrar. Gå inte i fällan. Normalisera inte hijab och niqab. Det handlar om ett sluttande plan mot ofrihet. Ni kommer att få betala dyrt för det.