Författararkiv: Sameh Egyptson

Om Sameh Egyptson

I’m a secular humanist with Egyptian origin. I fled to Sweden because of my political activity in the student movement at Ain Shams University where I was aktiv in oppositionen against the Egyptian regime in 1988-1989. I have studied at universities in Egypt, Sweden and Great Britain (Uppsala, Chichester, Lund and Stockholm) and am now a researcher in religious stuides at Lund university. I’m the founder of Egyptson Group AB in Höllviken, Scandinavian Culture Center and Swedish House in Cairo.

Jag har flyttat min blogg till:

http://wordpress.egyptson.se/


Egypten griper Muslimska Brödraskapets internationella ledare Mahmoud Azzat

Efter 7 år på flykt i Egypten, efter den hemska massakern i Egypten 2013, grep idag den egyptiska polisen ställföreträdare för Muslimska Brödraskapet Mahmoud Ezzat. I min nya utgivna bok Erövringen citerar jag hans antisemitiska uttalande när han var bjuden i Stockholms moské på Islamiska förbundets årlig konferens december 2012. Konferensen finansierad av svenska skattebetalare genom Islamiska Förbundet i Stockholm, studieförbundet Ibn Rushd, Islamiska skolor och det SIDA-stödda biståndsorganet Islamic Relief.

För att läsa vad han hävdade under konferensen vänligen följ min nya blogg:
https://wordpress.egyptson.se/2020/08/28/egypten-griper-muslimiska-brodraskapets-ledar-mahmoud-azzat/


Religionsdialog som täckmantel

Det finns ingen dialog med islamister. Det handlar om lurendrejeri.
Citat från boken Erövringen

Othman Al-Tawalbeh
F.d. rektor för Ibn Rushd, Nuvarande projektledare och
imam vid Islamiska förbundet och anställd av Svenska Kyrkan

”Vi kan använda dialog och religions- och civilisationsmöten som täckmantel för att missionera för denna sanna religion [Islam],
som behöver god presentation och hjälp att välja da’wah-prioriteringarna…“

För att läsa den arabiska texten med länk till källan vänligen följ min nya blogg:
https://wordpress.egyptson.se/2020/08/27/religionsdialog-som-tackmantel/


Hur många bröder finns på S vallistor Omar Mustafa?

Avslöjande nr 1 från boken
Erövringen – Muslimska Brödraskapets infiltration av Sverige

Omar Mustafa
F.d. medlem i partistyrelsen i Socialdemokraterna
Familjedagarna april 2014

“Jag vet faktiskt bröder som har satts inför ett sådant ultimatum, när de
tvingats gå ut och säga att jag önskar att islam ändras eller reformeras eller nåt liknande, socialdemokratiska personer, jag behöver inte nämna namn men de har sagt sådana saker för att bli lovad en plats på listan.”

Se och hör citatet gå till min nya blogg:
https://wordpress.egyptson.se/2020/08/26/hur-manga-broder-finns-i-s-vallistor-omar-mustaf/

Köp boken:

ERÖVRINGEN – Muslimska Brödraskapets infiltration av Sverige
250,00 kr
https://egyptson.se/shop

Och – E-boken Erövringen med klickbara unika länkar på Google books:
En kampanj pris för 100 kr.
https://books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html?id=E2b2DwAAQBAJ&redir_esc=y&fbclid=IwAR30bzyGezjxMo1e3DhAckFAxXgPfpZ55ct6qal52NI5hSDYbVRmuZaQ0Hg


Repliken på Isalmic Relief som Kyrkans tidning avfärdade

Under de senaste dagarna skrivs det i etablerad media om Islamic Relief, antisemitism och olämpligheten i samarbete med svenska institutioner. Jag startade kampen redan 2013 som debattör genom att avslöja samarbetet mellan Islamiska Förbundet och dess organisationer med svenska partier. När jag gav ut min bok Holy White Lies skrev jag en artikel i Kyrkans tidning och kritiserade Svenska kyrkan för detta samarbete. https://www.kyrkanstidning.se/asikt/svenska-kyrkan-har-gatt-i-fallan-0 och replik:
https://www.kyrkanstidning.se/debatt/sluta-goda-politiska-extremister
Islamic Relief gjorde en replik som endast publicerades på tidningens websida. https://www.kyrkanstidning.se/debatt/islamic-relief-vi-valkomnar-saklig-granskning
Jag fick också slutreplik publicerad på websidan. Kyrkans tidnings ansvarige utgivare avfärdade min replik. Nu publicerar jag den här i min blogg med en uppmaning till Svenska institutioner:

Sluta göda politiska extremister nu. Ni kan försena processen och orsaka stora skador men ni kan inte stoppa den!

” För att läsa Slutrepliken vänligen läs min nya blogg och följ den:
https://wordpress.egyptson.se/2020/08/25/repliken-pa-islmic-relief-som-kyrkanstidning-avfardade/


Lite självkritik, noggrannhet och mer källhänvisningar skadar inte Westerholm!

Johan Westerholm och jag står på samma sida sedan länge mot de odemokratiska islamistiska krafterna i Sverige. Vi har dock olika utgångspunkt i vår kamp. Jag har undvikit att kommentera hans artiklar eller hans bok för att vi har lite olika läsekretsar. Därför hade jag gärna sluppit skriva den här artikeln. Det känns trist men nödvändigt, eftersom han använder mig som källa i sin bok och tog upp mig som forskare vid sitt boksläpp ”Islamism i Sverige-Muslimska Brödraskapet”. Westerholm säger i sin boklansering, efter 34 min: 

”Sameh Egyptson som är forskare nere vid Lunds universitet har tagit fram en siffra på 300 miljoner.”  
 
Westerholm bör förklara varifrån han fick den siffran. Min artikel ”Minst 437 miljoner SEK av allmänna medel har gått till tre organisationer tillhörande sekten Ikhwan (Bröderna) år 2016” publicerades den 16 januari 2020 på min blogg (innan hans bok gavs ut). 
https://samehegyptson.wordpress.com/2020/01/16/minst-437-miljoner-sek-av-allmanna-medel-har-gatt-till-tre-organisationer-tillhorande-sekten-ikhwan-broderna-ar-2016/ 

I artikeln står det inget om 300 miljoner, utan tydligt 437 miljoner med källor beskrivna i detalj.  I artikeln och i min bok Holy White Lies står det: 

1- Ibn Rushd Studieförbund: 35 miljoner (Folkbildningsrådet) 
2- Sveriges Islamiska Skolor: SIS (kommuner) 
Römosseskolan i Göteborg: 50 miljoner 
Al Azharskolan i Örebro: 26 miljoner 
Islamiska skolan i Stockholm: 33 miljoner 
Al Azharskolan i Stockholm: 153 miljoner 
Växjö Islamiska skola: 42 miljoner 
Imanskolan i Uppsala: 12 miljoner 
3- Islamic Relief: 86 miljoner (SIDA) 

Artikeln har fått över 6000 delningar på FB under sitt första dygn på Facebook och nu är den uppe i över 16.000 delningar. Enligt WordPress har den fått över 24.000 visningar. I artikeln skriver jag:  

”Jag finner inget som tyder på att summan har minskat åren efteråt. Tittar man noggrant på namnlistor nedan finner man att ledningen för IFiS härskar över organisationerna.” 

Allt som är skrivet i artikeln bygger på officiella källor, angivna i min bok Holy White Lies (2018). Det tog mig åratal att samla detta unika material.  

På Facebook 11 augusti skriver nu Westerholm: 
 
”Svenska skattebetalare tycker det är en god idé att bara i statsbidrag (regionala och kommunala medel oräknade) betala ut närmare en kvarts miljard kronor per år till tre uttalat islamistiska organisationer som vilar på en fascistisk tolkning av en religiös urkund. Koranen.” 
 
Jag har gått igenom Westerholms bok och hittade inga källor som stödjer hans påstående, något som däremot jag väl har beskrivit i detalj i (Holy White Lies 83-137).  

För några dagar sedan började Göteborgsposten, Expressen och Westerholm tävla om “ett avslöjande” som till största delen redan finns i Holy White Lies. Westerholm känner sig ”bitter och rätt förolämpad “(Facebook 14 augusti) för att Expressen har skrivit om Waberis parti utan att hänvisa till hans bok, som innehåller motsvarande information. http://archive.vn/2Bthe

Westerholm vill få monopol på information om Waberis karriär trots att informationen finns på partiets Facebooksida sedan december 2016: http://archive.vn/Pe7sB 
Information om relationen till Milli Görüs är också känd sedan februari, 2018: 
https://twitter.com/SaadetEnglish/status/959477094546800642.
Westerholm nämnde dock informationen utan källhänvisning. 

Westerholm skriver vidare: 

”Det som skiljer min bok från deras rapporter är att de har sammanställt sina slutsatser efter observationer och intervjuer. Jag har tagit avstamp i Brödraskapets egna dokument, urkunder och egen dokumentation.” 

Westerholm följer inte sin egen princip i den egna boken. Inte en enda gång har han hänvisat till information tagna från min bok eller Mona Lagerströms bok “Muslimska Brödraskapets förtrupp i Sverige”, som gavs ut över ett år innan hans bok kom. För att kunna skriva våra böcker hade vi grävt fram ”Brödraskapets egna dokument, urkunder och egen dokumentation.”  

 Det tog  åratal av arbete att  samla detta unika material. 

Westerholm har inte heller angett källor till avgörande avslöjanden i ämnet. Låt mig beskriva två tillfällen som berör mig:  
 
– Den 5 okt. 2013 skrev jag en artikel i  Göteborgsposten: ”Låt islamisterna bilda ett eget parti inför valet 2014”:https://www.gp.se/debatt/l%C3%A5t-islamisterna-bilda-ett-eget-parti-inf%C3%B6r-valet-2014-1.591662. I artikeln avslöjade jag för första gången att det fanns en överenskommelse mellan Broderskapsrörelsen och Sveriges Muslimska råd. Så här står det i artikeln:  
 
Redan 1998 träffades en överenskommelse om hur det här politiska samarbetet skulle gå till, skriver han. På den muslimska sidan skapades samtidigt en frontorganisation som skulle möta förhoppningarna om att ge muslimer en plats i politiken. 

Tre månader senare skrev jag artikeln: Tro och solidaritet måste lägga alla kort på bordetI Artikeln lyckades jag få en kopia av överenskommelsen. Jag skrev:  

Broderskapsrörelsen och SMR hade överenskommelser enligt rapport 4/99 från en gemensam projektgrupp som förbundskongressen gav förtroende till enligt förslag från förbundsstyrelsen. Enligt rapporten hade Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen och SMR ett gemensamt mål att under kommande mandatperiod öka muslimers delaktighet i socialdemokratin så att: 

”2002 skulle bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst 5 län”. https://www.gp.se/cmlink/tro-och-solidaritet-m%C3%A5ste-l%C3%A4gga-alla-kort-p%C3%A5-bordet-1.435289?ajax=true&site=2.189&page=2.200 

Westerholm skryter på sitt boksläpp om att kopia av överenskommelsen finns som bilaga i hans bok.  

Det andra fallet rör när jag avslöjade Mahmoud Khalifis artikel i Tunis News i min blogg mitt i  Kaplankrisen den 15 april 2016. 

”I en artikel för den välrenommerade Tunis news beskriver Imam Mahmoud Khalfi, direktör vid Stockholms moské och nuvarande ordförande för Imamrådet i Sverige, Mehmet Kaplan som islamist. ”Genom Mehmet Kaplans politiska karriär skedde ett genombrott för islamisterna i svensk politik.” I artikeln berömmer Khalfi Sverige och dess styrande som ”har normaliserat relationerna med Islamiska Förbundet som är kända för sin tillhörighet till Muslimska Brödraskapet”. Han nämner också Abdirizak Waberi som en känd brödraskaps medlem som lyckades få en riksdagsplats 2010 för det största allianspartiet. 
https://samehegyptson.wordpress.com/2016/04/15/dags-nu-att-avga-mehmet-kaplan/ 

Westerholm tar upp båda fallen utan att ange mina artiklar eller min bok som källa. Följer då Westerholm själv principen om att ange källor i sin information?  Svaret är nej.  

Det är nu dags för en smula självkritik, noggrannhet och mycket mer källhänvisningar från Westerholms sida.  

En debatt med Johan Westerholm i Annika Brauns Facebooksida:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157440006972918&id=619982917

Först vill jag visa min uppskattning för Johans Westerholms förmåga att skriva på ett sätt som passar en stor läsekrets som många skribenter inte kan nå. Jag uppfattar min kritik som en konstruktiv kritik med mål att förbättra kvalitet av information som ges till alla läsare i ämnet. (en kopia ska finnas i min blogg)
Här är mitt svar:

Johan: Jag har pratat med Sameh Och jag ger honom rätt i sin kritik mot mig på två punkter, slarv av mig att vid releasen inte ha hans exakta siffra i huvudet samt att jag inte angett exakt hänvisning i en fotnit.


Sameh: Det stämmer att Jag och Johan har pratat angående min uppmaning för självkritik, noggrannhet och källhänvisningar. Jag beundrar hans ödmjukhet att ta emot kritik. Det tillhör god forskningstradition att lära sig från andra kritiker. Det stämmer inte däremot att vi kom överens när det gäller två punkter utan Johan gav mig rätt i 2,5 av de 3 exemplen jag tog upp i min kritik och han lovade att utreda den tredje punkten. Jag väntar på hans utredning. Tack Johan!


Johan: Däremot är hans bok angiven som en av huvudkällorna i litteraturförteckningen.

Sameh: Det är allvarligt att Johan skriver nu att han använder min bok som en av huvudkällorna utan att nämna den som referenser i sin text en enda gång i fotnoter. Jag ser fram emot att Johan ska rätta till informationen i sina fotnoter i e- boken och i de nya upplagorna. Rättelserna ska spegla värdet ”huvudkällor”.

Johan: Jag har även givit honom feedback på hans bok. Men den stannar oss emellan.

Sameh: Det hade varit nyttigare för allmänheten om Johan hade recenserat min och Monas böcker eftersom de handlar om samma ämne och är huvudkällor till hans bok. Min bok är inte koranen och jag uppskattar all kritik.

Johan: Huruvida han vill göra något med den är upp till honom och ingenting jag tar offentligt.Våra böcker är helt olika. Sameh Egyptson adresserar en redan kunnig krets då den är tekniskt komplicerad. Min har som ambition att upplysa en och annan journalist.

Sameh: Jag håller med Johan om att våra böcker är olika i sin karaktär och adresseras till olika kretsar. Johans skriftstil är en tillgång till ämnet och jag uppskattar hans förmåga att skriva till sin läsarskrets. Däremot gäller reglar om upphovsrätt alla. Journalister har troligen högre krav på källhänvisning. Att Johans bok har 233 fotnoter utan en enda fotnothänvisning till två av huvudkällorna till boken säger en hel del.

Johan: Sedan är mitt perspektiv rätt mycket inifrån Socialdemokraterna och UD samt att ingen tidigare presenterat Akram-memot som ligger till grund för hur sedan de olika aktörerna agerar. Det släpptes först 2017 och vad jag vet har bara Lorenzo Vidino börjat titta på det.

Sameh: Akrams-memot är känd sedan länge och ingår i US-statliga utredning (Agent Lara Burn’s testimony) sedan 1991, vilket man kan läsa om på nätet sedan 2007 i ”CAIR Identified by the FBI as part of the Muslim Brotherhood’s Palestine Committee by IPTCounterterrorism Blog August 8, 2007”: https://www.investigativeproject.org/361/cair-identified-by-the-fbi-as-part-of-the-muslim Man kan läsa om den också i detaljer i min bok Holy White Lies (HWL s. 252) med källan från Washington post. (678) Washington Post 2004-08-25: http://web.archive.org/web/20170920224936/http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A28476-2004Aug24.html Ikhwan wiki (Muslimska Brödraskapets hemsida) har översatt och publicerat information om detta på arabiska. Jag arkiverade den på webarkiv och finns i min arabiska bok (s. 209). http://archive.is/PRrNS The New York Times har publicerat dokumentet och jag citerade en stor del av det i (HWL s.253). Fotnot (679) The New York Times 2017-02-09: https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/09/world/middleeast/document-elbarasse-search-3.html Och min arkivering i Web archive: http://archive.is/1Qn8M Akram-memot skiljer inte sig särskilt mycket från den internationella strategin som man hittade under husrannsakan mot ägaren för Al-Taqwa Bank, Yousef Nada 2001 (HWL s. 250) eller strategin som hittades hos den egyptiska ledaren Khairat el-Shater 1992. (HWL s. 254) Läser man al-Qaradawi, Al-Dīn wa-al-Siyāsah : taʾṣīl wa-Radd Shubuhāt, (الدين والسياسة: تاصيل ورد شبهات) hittar man inga stora skillnader mellan strategin i al-Qaradawis bok och de här strategierna. vilket jag har beskrivit i detalj i min bok Holy White Lies. (HWL 231-286)


Johan:Det som dock är riktigt spännande är att den franska senaten den sjunde juli presenterade sin rapport som ger exakt den beskrivning som blir resultatet om min och Sameh Egyptsons bok läggs ihop. Men med franska identiteter.Kommer återkomma till den rapporten och hur det ser ut i Frankrike men det står, anser jag, höjt bortom allt tvivel nu att Akram-memot har tillämpats i Frankrike, Storbritannien, Tyskland i viss mån, Norge och Sverige.Strukturerna i form av stadgar, ekonomiska avtal, flöden och samband och personunioner är ”copy and paste” när jag nu är klar med mina andra översättningar och i kontakt med lokal expertis som Elham Manea

Sameh: Mitt råd till Johan och Elham är att vara noggranna när man skriver ”den franska staten” i det här sammanhanget. Det här handlar inte om den franska staten utan en kommission i det franska parlamentet.
Med de här orden avslutar jag min konstruktiva kritik mot Johan Westerholm och hoppas på att vi vinner en större tillgång för vår kamp mot de odemokratiska krafterna i samhället.


Pressmeddelande-Bokrelease Erövringen – Muslimska Brödraskapets infiltration av Sverige

Pressrelease om min nya bok Erövringen finns i min nya blogg. https://wordpress.egyptson.se/

Vänligen följ min nya blogg.


Sluträkning och förord – Erövringen


Sluträkningen
Till mina läsare!

Efter utgivningen av ”Holy White lies” ansåg jag att projektet med översättningen till svenska inte var realistisk jämfört med översättningen till engelska. Kostnaden för översättningen från arabiska till engelska i Egypten var inte i närheten till översättning till svenska. När vi kontaktade en specialiserad översättningsfirma i Sverige begärde de ett pris på 3 kronor per ord, vilket skulle innebära kostnader över 400 000 kronor exklusive tryckkostnader ca 80 000 kronor. Mitt reseföretag har haft svårigheter med den politiska utvecklingen i Egypten. Företaget finansierade min forskning och intresse (obs. jag har inte sökt doktorandtjänst eller forskningsprojekt för att känna mig fri i min forskning). Jag hade hoppats att någon myndighet, fond eller institution ville bidra ekonomiskt till en översättning till svenska. Tyvärr fick vi endast ett erbjudande från ett svenskt parti som krävde att vi placerade deras logo på boken. Vi tackade nej för vi ville inte att vår bok skulle utnyttjas partipolitiskt.

För ca ett år sedan ställde Demokrativärnet upp för att starta ett översättningsprojekt till del 1 av boken. Vi bedrev en finansieringskampanj via Kickstarter för att sälja boken (Heliga Vita lögner del 1, idag Erövringen). Vi lyckades sälja ca 300 exemplar. Vi anlitade en redigerare för att minska antalet ord för översättningen. Redigeringsarbetet kostade 35 000 kronor. En andra finansieringskampanj via Kickstarter lyckades inte och vi var tvungna att själva ta på oss ansvaret för projektet eller att lägga ner projektet. Det var omöjligt för mig att själv översätta boken och samtidigt skriva min avhandling och delta i debatten. Här kom min fru Pia Egyptson som behärskar engelska flytande att ta ett stort ansvar för svensk översättning, korrekturläsning efter min översättning av arabiska texter och uppdatering av texten. Dessutom är hon marknadsföringsexpert och skapade layout, bildbehandling och omslag ….. Utan hennes bidrag och briljanta lösningar av många problem hade Erövringen inte varit möjlig. Jag vill även särskilt tacka Demokrativärnet som ställde upp med tid, korrekturläsning, bokpresentation och marknadsföring. Med detta hoppas jag att en institution erbjuder ekonomiskt stöd till en översättning till svenska av del 2 av boken.

——————-

. …………………

Förord
Det här är första delen av två av den svenska versionen av den
arabiska och engelska boken Holy White Lies. Texten är uppdaterad
med nytt material, framförallt kapitlet om Centerpartiet. Materialet är hämtat från det källmaterial som jag samlat på mig inför mitt avhandlingsarbete i interreligiösa relationer vid Lunds universitet.

I april 2013 fick ordföranden för den mest inflytelserika islamiska
organisationen i Sverige plats i styrelsen i det största partiet i Sverige, Socialdemokraterna. Den debatt som då blossade upp visade brist på kunskap om Muslimska Brödraskapet (MB). Detta var startskottet för mig att samla material för att avhjälpa kunskapsbristen i ämnet och resultatet blev en unik samling artiklar och dokument. Eftersom jag satt på ett rikligt material som många inte hade tillgång till och inte heller hade kunskap att presentera kände jag en personlig skyldighet att gå in i den offentliga debatten. Jag tyckte också att det var viktigt att källmaterialet skulle översättas till engelska och svenska för att underlätta ett överbryggande av polarisering i samhället. Enligt mig beror detta på brist på information.

Nu har jag själv arbetat med att översätta boken till svenska
för allmänheten eftersom inget oberoende organ vill ta på sig uppdraget. Översättningsprocessen är komplicerad. Huvudkritiken mot den engelska översättningen av boken var att det användes ordval i översättningen som missgynnar Muslimska Brödraskapet i Sverige. Den engelska översättningen har skett på vår egen bekostnad. Vi anlitade professionella översättare specialiserade på teologiska texter på arabiska under min ledning. En process som tog lång tid och som ledde till att boken med översättningen kom ut minst ett år senare än planerat. Under korrekturarbetet hade vi en lång diskussion angående ordval. Ett av de orden var ikhtiraq. Mahmoud Khalfi, huvudperson i Islamiska Förbundet (IFiS), kritiserade i en debattpanel på Arabiska Bokmässan i Malmö 2019
översättningen av ordet ikhtiraq som han använde i Tunis News för att beskriva Muslimska Brödraskapets entrism i svensk politik. Ordet översatte jag i min blogg 15 april 2016 till ”genomslag”, när jag avslöjade Khalfis artikel i Tunis News. Khalfi beskrev dåvarande bostadsministern Mehmet Kaplans politiska karriär som ikhtiraq. När boken skulle översättas till engelska sökte jag ett passande ord på engelska. Efter jämförelse mellan olika lexikon och utifrån den kunskap om de strategier som Muslimska Brödraskapet har när de arbetar i väst, något som jag inte var fullt medveten om 2016, tog jag beslut med översättningsledaren att använda det engelska ordet ”infiltration” enligt det engelsk-arabiska lexikonet Britannica Dictionary. På engelska beskriver Cambridge Dictionary ordet infiltration som: ”secretly become part of a group in order to get information or to influence the way that group thinks or behaves”, vilket stämmer med den process som beskrivs i boken och att islamister presenterar sig som muslimer rätt och slätt när de deltar i politik i Sverige. När jag presenterade min engelska bok blev således den svenska rubriken på min artikel i Expressen 2018-11-25 ”Så infiltrerar islamister de svenska partierna”. ”Stora engelsk- svenska ordboken” översätter nämligen det engelska ordet ”infiltration” till det svenska ordet ”infiltration”.

Den svenska boken är en fri översättning från den engelska boken då en översättning direkt från arabiska till svenska är en omöjlighet rent finansiellt. Alla citat på arabiska är dock översatta direkt från arabiska till svenska och tolkat så nära sitt ursprung som möjligt, vilket ibland leder till meningsbyggnader man normalt inte ser på svenska. Svenska citat från muslimska organisationers webbsidor, författares artiklar, etc. är återgivna exakt, även om de innehåller grammatiska fel. Vi har satt [sic] i slutet av citaten för att markera det. För att ha kunnat gräva ner mig i detta omfattande projekt och samla allt material tackar jag min familj, speciellt min fru Pia Egyptson, som har hjälpt mig med svensk kontext, översättning, korrekturläsning, layout, tid och stöd. Jag tackar mina kollegor på Lunds universitet samt grävande journalister som har bistått med goda råd och tillgång till material. Tack till professor Jonas Otterbeck som gav mig tillgång till sin samling av tidningarna Salaam och Rabita. Tack till Lucy Komisar i New York som gav mig tillgång till sitt material om Muslimska Brödraskapets internationella bank, Al Taqwa Bank. Tack till alla som jag har intervjuat. Dessa intervjuer har hjälpt mig förstå de historiska och ideologiska sambanden. Slutligen, tack till alla er som stöttat med förköp av boken, som hjälpt till med korrekturläsning samt andra bidragsgivare. Tack
också till Demokrativärnet som drivit kampanjer för översättningen.

Sameh Egyptson
Höllviken 2020

För att läsa mina nya blogg vänligen följ mig i. https://wordpress.egyptson.se/


Nostalgi för den europeiska kolonialismen efter den arabiska våren

Var det förtidigt att lämna MENA?

BBC uppmärksammar idag att över 37 tusen libaneser kräver den franska presidenten som besöker Beirut att det franska mandatet ska återvända till Libanon.

Motsvarande tankar läste jag om skrivna av egyptiska demokratiaktivister under den senaste tiden.

Korruption och inaktivitet drar samhällen i MENA till en katastrof efter den andra, stagnation och kollaps.

Den unga generationen har förlorat hoppet att förändra. Det verkar att förbannelse över den politiska har nått taket. Längtan efter lag och ordning är stor.

Dags för Europa att finna nya banor innan flytingvågor blir dagliga vågor.

http://www.bbc.com/arabic/live/53677071


Erövringen

Muslimska Brödraskapets
Infiltration av Sverige

Omslag: Pia Egyptson efter en ide av Sameh Egyptson

SAMEH EGYPTSON
Islamolog och doktorand i interreligiösa relationer vid Lunds universitet
gav 2018 ut en internationellt uppmärksammad studie Holy White Lies
om Muslimska Brödraskapet i Europa och i Sverige. Nu presenterar
han en uppdaterad och redigerad svensk version av del 1 av utgåvan.

Aron Lamm – Epoch Times
”Sameh Egyptsons bok ”Holy White Lies” fyller ett väldigt viktigt hål
i svensk offentlighet: Den beskriver vad det fundamentalistiska och
islamistiska Muslimska brödraskapet faktiskt är, och hur de och
deras allierade lyckats göra sig till ”representanter” för alla svenska
muslimer. Sameh Egyptson är en svensk religionsforskare med egyptiskt
ursprung, som tack vare att han har arabiska som modersmål kunnat
forska i källor som de flesta svenskar aldrig kommer åt. Hans bok är
bitvis ganska ruggig läsning för den som har det minsta oro för en krypande
”islamisering” av Sverige.”

Mats Skogkär – Sydsvenska Dagbladet
”Egyptson har dammsugit bland annat Arbetarrörelsens arkiv och de
olika regeringsdepartementen på offentliga handlingar med kopplingar
till organisationer som Islamiska förbundet i Sverige och Sveriges
muslimska råd, SMR.”

Mohamed Salmawy – al-Ahram
”Sameh Egyptson har enorm fördel av att vara förtrogen med Sverige
och dess institutioner, och samtidigt ha erfarenhet av Muslimska
Brödraskapets idéer och arbetssätt i sitt hemland, Egypten, som han
emigrerade från till Sverige som en ung man.”

Per Gahrton – Aftonbladet
”Fördelen med Egyptsons arbete är att det inte drar några växlar på
andelen muslimer i befolkningen utan koncentrerar sig på
organisationer och personer som enligt program och uttalanden
inte bara är religiöst muslimska, utan förespråkar politiskt inflytande
för islamisk lag eller tradition i svenskt samhällsliv.”


Per Gudmundson – Svenska Dagbladet
“Till boken finns en omfattande dokumentation på internet, med
primärkällor avfotograferade och arkiverade. Varje partiombudsman
borde ha ett exemplar.”