Författararkiv: Sameh Egyptson

Om Sameh Egyptson

I’m a secular humanist with Egyptian origin. I fled to Sweden because of my political activity in the student movement at Ain Shams University where I participated in an unsuccessful resistance against the Egyptian regime in 1988-1989. I have studied at universities in Egypt, Sweden and Great Britain (Uppsala, Chichester, Lund and Stockholm) and am now a researcher in religious stuides at Lund university. I’m the founder of Egyptson Group AB in Höllviken, Scandinavian Culture Center and Swedish House in Cairo.

Replik på Al-Azhars skolledning, Nonsens!

Al-Azhars skolledning  vill förklara det som skedde med skolbussen som en isolerad händelse utan medverkan ifrån skolledningen. Detta är nonsens. Vi är många som inte glömmer flera SVT-program med avslöjanden om att moskéer i Sverige, tillhörande Islamiska Förbundet, har en fundamentalistisk tolkning av islam angående synen på kvinnor och homosexuella. Det är samma förbund som gång på gång bjuder in antisemiter och homofober som talare på konferenser. Islamiska Förbundet beskriver islam som ”ett totalt levnadssätt som behandlar alla livets olika aspekter”. I det här totalitära islamiska systemet har alltid flickor, kvinnor och icke muslimer varit underkastade.

Sedan 2013 har jag försökt att starta debatten i Sverige om den fundamentalistiska tolkningen för de islamiska urkunderna. Utan framgång. I tidningen Dagen skrev jag senast den 2 september 2016 en artikel och krävde Mahmoud Khalfi, en av de ansvariga för Al-Azhar-skolan i Sverige, om en teologisk förklaring för en artikel som han tillsammans med bland annat ärkebiskopen Antje Jackelen lät publicera på DN Debatt den 8 augusti 2016. Han vägrade svara på frågorna och skrev om mig ”författaren är kopt och hatar islam och muslimer”. Islamiska Förbundets ledning dödar all debatt om sin värdegrund och anklagar kritiker för spridning av islamofobiska föreställningar.

Bidrag från wahabistiska och salafistiska bidragsgivare tillsammans med svenska skattemedel användes på ett märkligt sätt för att fylla en vision om en muslimsk identitet i det nya mångkulturella Sverige.

Igen, frågan är nu hur hela denna soppa ska lösas. Kanske det först är dags att erkänna att tanken om en europisk islam (som skulle skapas av islamister) var en illusion och att fundamentalistiska tolkningar inte hör hemma i det svenska skolsystemet.

En längre artikel är skriven till Kyrkans Tidning och finns här:
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/fundamentalistisk-tolkning-hor-inte-hemma-i-skolsystemet

Annonser

Jag trodde aldrig att Sverige skulle låta detta ske

 

Expressen: Publicerad 5 apr 2017 kl 16.00

http://web.archive.org/web/20170405185940/https://www.expressen.se/debatt/jag-trodde-aldrig-att-sverige-skulle-lata-detta-ske/

 
Jag vill bekänna att jag har bidragit till förtrycket av barn i muslimska friskolor genom att inte berätta om det som vuxit fram, skriver Sameh Egyptson.

Jag måste bekänna. Jag hade kunskapen. Men jag sa inget. Då. År 2002 tog jag som religionsvetare initiativet till en konferens vid svenska institutet i Alexandria i Egypten. Jag ville sprida en saklig bild av hur en bred och allsidigt icke-konfessionell religionsundervisning fungerade i Sverige. Samtidigt ville jag ge ansvariga för svensk religionsundervisning en inblick i hur en konfessionell undervisning i egyptiska skolor fungerade.

Jag ville också visa för de svenska deltagarna på konferensen hur det går till när elever i arabvärlden skolas in i sekteristiska perspektiv. Under konferensen gjorde vi ett studiebesök på Al-Azhar-universitet i Kairo, det viktigaste muslimska lärosätet. Till min förvåning tog en av deltagarna från Sverige, Mustafa Kharraki, verksam inom Islamiska Förbundet, upp frågan med Stora imamen vid Al-azhar om de kunde ge stipendier till lärare på muslimska skolor i Sverige så att de kunde ta efter de arabiska perspektiven och undervisningsmetoderna.

LÄS MER: Vi kan inte ha ett könsuppdelat Sverige 

Jag blev förtvivlad eftersom jag vid min egen skolgång i Egypten hade sett hur muslimska barn fick förvrängda kunskaper om kristna och andra trosuppfattningar och blev indoktrinerade i en förnedrande syn på kvinnor och otrogna.

Jag trodde att ansvariga för muslimska friskolor i Sverige skulle anpassa sig till svenska demokratiska synsätt. Jag blundade när jag på skolornas hemsidor tog del av dagliga citat från profetens yttrande enligt al-Bukhari som är en inspirationskälla för islamistiska våldbejakade extremister. Jag tänkte att det var ord riktade till elevernas föräldrar, inte att det skulle ses som rättesnören för skolornas interna arbete.

De här åren i början av 2000-talet var de muslimska friskolorna aktuella i samhällsdebatten. Det talades om en öppning för ”en europeisk Islam” som vågade historiskt omtolka och ifrågasätta texterna. Socialdemokraterna och dess kristna gren, Broderskapsrörelsen, nuvarande Tro & Solidaritet, hjälpte de muslimska friskolorna att få gynnsamma växtvillkor, genom sina kommunala och politiska kontakter.

LÄS MER: I förorten växer männens diktatur 

Någon europeisk Islam har vi dock inte sett till. Läromässigt bekänner sig de som driver skolorna till ortodoxa muslimska principer och de modiga muslimska lärda i Egypten som försökt sig på omtolkningar och textkritik har på grundval av yttranden från Al-Azhar – den institution som de svenska skolorna knutit lärokontakter med – blivit dömda till långa fängelsestraff för påstådd ”hädelse”.

Jag vill bekänna att jag har bidragit till förtrycket av svenska barn i muslimska friskolor genom att inte höja min röst och berätta om det som har vuxit fram inom ramen för skolorna. 

Jag erkänner att jag var naiv då. Jag trodde aldrig att Sverige skulle låta detta ske. Men Sverige lät det ske och det är ett svek mot många barn som flytt till Sverige för att finna frihet, demokrati, jämlikhet och rättvisa. Jag har sedan 2013 försökt avslöja Islamiska Förbundets ledning med dubbla budskap, men alltid blivit anklagad för att sprida islamofobiska föreställningar. Islamiska Förbundet lyckas alltid döda all debatt angående sin ideologiska värdegrund.

Statsministern hör till dem som nu har reagerat över apartheidliknande förhållanden vid Al-azharskolan i Vällingby, som skildrats i TV4:s Kalla fakta. Sådana saker ska inte ske i Sverige och i svenska skolor, säger han. Tro & Solidaritet finns representerad i det socialdemokratiska partiets styrelse.

Frågan är nu hur hela denna soppa ska lösas.

Moderaterna kommer heller inte undan ett visst ansvar, då dess Göteborgsavdelning 2010 lyfte fram en av nyckelpersonerna bakom det muslimska skolsystemet, skolrektorn Abdirizak Waberi, till en riksdagsplats.

Också Miljöpartiet, med dess skolminister Gustav Fridolin, har varit ivriga förespråkare för muslimska friskolor.

Det är många som har anledning att i dag be många svenska skolelever i det muslimska skolsystemet om ursäkt för att de inte har fått samma demokratiska och allsidiga skolgång som andra svenska elever.  Frågan är nu hur hela denna soppa ska lösas. Kanske det vore dags att ta hjälp av de som vet vad det handlar om, de som har växt upp i dessa miljöer, och som sökt andra ställen att bo på för att finna trygghet, långt ifrån förtryck som utövas i religionens namn och som lyckas få fotfäste här i Sverige.

Sameh Egyptson

Forskare i interreligiösa relationer vid Lunds Universitet


Ann Linde i DN : – ”Det är deras lag, till skillnad mot i Saudiarabien där det inte är lag på att bära slöja. Jag ska åka till Saudiarabien i nästa månad och då kommer jag naturligtvis inte att bära slöja.”

Min kommentar på Twitter:

@AnnLinde 

Svar på din artikel i DN. Akta dig när du åker till Saudiarabien nästa månad, läs först regeringens rekommendationer;

”Kvinnor förutsätts klä sig konservativt (långärmade, lössittande plagg som går ner till anklarna/ej byxor). På offentlig plats påbjuds att kvinnor både bär svart fotsid kappa (s.k. abaya) och att håret täcks. Implementeringen av huvuddukskravet är särskilt strikt i konservativa områden av landet, inklusive i vissa delar av Riyadh, medan abaya måste bäras överallt.”

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Riyadh/Reseinformation/Reseinformation-Saudiarabien/


Ett öppet brev till imamrådet

http://web.archive.org/web/20161109004200/http://www.dagen.se/debatt/ett-oppet-brev-till-imamradet-1.773110

Publicerad på tidning Dagen den 02 sep. 2016

مقالتى بجريدة اليوم نشرت بالجريدة الورقية اليوم بتاريخ 02-09-2016

Det gemensamma uppropet, som bland annat ärkebiskop Antje Jackelén och ordföranden för Sveriges imamråd Mahmoud Khalfi lät publicera på DN Debatt 8 augusti med rubriken ”Ödesdigert möta terrorhot med upprop till kulturkamp”, har väckt en livlig debatt.

Bland annat har Göran Salmonsson föreslagit att man borde nöja sig med en etisk diskussion sinsemellan fri från gudar (Dagens Nyheter 9 augusti) och i Göteborgs-Posten 18 augusti refererade lutherforsakaren Tomas Appelqvist till forskningsinsatser som visar på att den Svenska kyrkans nya strategi inte går ihop med Luthers tvåregementslära: Man skiljer inte längre på andligt och världsligt.

Man kunde förvänta sig en motsvarande debatt på den muslimska sidan om politik och religion. Det särskilt som islam och dess tolkningar och praktik flitigt diskuteras på sociala medier och det där ofta refereras till barbariska dåd utförda av jihadister som legitimerar sig utifrån islamiska urkunder, samma urkunder som andra blivit mördade, förföljda eller satta i fängelse för när man ifrågasatt dess historiska sanning.

I Svenska dagbladet den 9 augusti pekade Per Gudmundsson på att den svenska ärkebiskopens medundertecknare Mahmoud Khalfi samtidigt är en av det fundamentalistiska Muslimska brödraskapets företrädare i Sverige. Här är att notera att Muslimska brödraskapets organisation i Tunisien, Al Nahda, nyligen deklarerade att man i fortsättningen enbart kommer att verka som ett politiskt parti och lämna den religiösa missionen.

Kommer systerorganisationen i Sverige, Islamiska förbundet, också förvandla sig till ett politiskt parti? Här bör Mahmoud Khalfi ge oss ett klargörande och förtydliga några ståndpunkter i artikeln och hur dessa ska teologiskt legitimeras.

I debattartikeln i DN heter det: ”Judisk, kristen och muslimsk teologi är medveten om att våra heliga skrifter måste ses i sina historiska sammanhang och tolkas. Tyngden av olika textdelar och vad som anses vara den mest adekvata tolkningen varierar. Det har att göra med den aktuella kontexten och olika tolkningstraditioner.”

Jag undrar hur Khalfi i religiösa och juridiska termer definierar följslagare av dessa andra tolkningstraditioner som strider mot tolkning av ahl al-sunnah wa al-jamaá och om detta även skulle betyda att deras anhängare kan komma till paradiset?

I artikeln står det: ”I alla tre religioner förekommer både ordagrann och symbolisk tolkning samt tolkningar som förespråkar direkt tillämpning på politik och lagstiftning och sådana som förnekar varje relevans för lagstiftningen.”

Jag undrar vilka tolkningar Imamrådet anser vara direkt tillämpliga på politik och lagstiftning i Sverige och vilka som är tillämpliga i ett muslimskt land. Skiljer det sig åt och i så fall varför?

Jag citerar vidare från debattartikeln: ”Religionsmöten och intelligenta samtal om religion behöver vi lika självklart som en utbildning för religiösa ledare som håller hög akademisk och teologisk kvalitet”.

Jag undrar om Imamrådet kallar sina medlemmar att ingå i studier där koranen och hadith, profetens tradition, utsätts för källkritisk granskning med moderna vetenskapliga metoder på samma sätt som sker genom exegetiska studier i Gamla och Nya testamentetet vid våra universitet.

I artikeln skriver även författarna att de tar ”starkt avstånd från allt religiöst motiverat våld”.

Jag undrar om Imamrådet med detta uttalande tar avstånd från allt religiöst våld som profeten Mohamed eller profetens rättfärdiga efterträdare utfört enligt urkunder: Till exempel striden mot den judiska stammen Banu Quriza eller Reddah-kriget mot de muslimska stammarna som vägrade betala skatt, zakah, till den första khalifen Abu Bakr, eller erövringar av andra landområden och folkslag under den andra och tredje khalifen?

Sista citatet ur debattartikeln: ”Därför är det i dessa tider viktigt att påminna sig om att generaliseringar­ och polariseringar är dåliga hjälpredor för att förstå och bekämpa fundamentalism och extremism”. Det här instämmer jag i – helhjärtat.

Jag tar därför tillfället i akt att be imamrådet ta avstånd från de fundamentalistiska teologiska grundstenarna, nämligen:

1. Synen på Koranen som de enda sanna eviga guds ord som innehåller sociala, politiska och juridiska principer som gäller för alla tider.

2. Synen på den islamiska urkunden som bygger på ersättningsteologi, nämligen att senare gudsord ersätter äldre. Det vill säga synen att Koranen ersätter Torah och Bibeln och att de nya koranverserna ersätter de äldre verserna.

3. Synen på profetens tradition, hadithsamlingen av El-Bukhari och Sahih Muslim, som autentiska och sanna. Det är de som jihadister utropar som källor till sina hållningar för exempelvis krigsfångar, slaveri och barnäktenskap.

Med detta öppna brev hoppas jag på en debatt och dialog som berikar muslimska församlingar och som berikar de religionsmöten och intelligenta samtal om religion som vi alla förhoppningsvis önskar i denna tid.

Sameh Egyptson,

forskare i interreligiösa­ relationer vid Lunds universitet


Politikernas besök till vissa moskéer misstolkas

Sameh Egyptson , islamolog Lunds universitet

Religion. Jonas Sjöstedt (V) bör tydligt ta avstånd från all typ av politisk islam, på samma sätt som han och partiet har tagit avstånd från all typ av rasism i samband med debatten om Amineh Kakabaveh, skriver islamologen Sameh Egyptson apropå vänsterledarens besök i Stockholms moské i februari.

 

Svenska politiker borde vara medvetna om att deras besök i vissa moskéer ofta misstolkas och orsakar förvirring bland muslimer i Sverige och i muslimska länder. I Sverige skiljer vi på religion och stat, men enligt politisk islam är det samma sak.

Ett exempel är Jonas Sjöstedts besök i Stockholms moské. Det skedde den 10 februari men uppmärksammas fortfarande som en stor nyhet på moskéns hemsida. Där står det att: ”Vänsterpartiet visade ett stort intresse och ville inleda fördjupande samtal med den muslimska gruppen”.

Vi får också veta att Sjöstedt togs emot och välkomnades av Islamiska förbundsordföranden Temmam Asbai, imam och moskédirektör Mahmoud Khalfi, moskéns vice ordförande och Förenade islamiska föreningar i Sverige (FiFS) ordförande Mohamed Temsamani.

Den sistnämnde är också miljöpartist från Solna. Han var häromåret praktikant hos Muslimska Brödraskapets partihögkvarter (Frihets- och rättvisepartiet) i Kairo. Hans främsta uppgift var att följa vad som skrevs om partiet i olika tankesmedjor och i västerländsk media. Temsamani hörde till dem som i SVT försvarade Mehmet Kaplan och beskrev mediebevakningen av honom som islamofobisk.

Läser man en artikel i den välrenommerade TunisNews skriven av moskédirektör Khalfi får man en annan uppfattning än den som Temsamani presenterade för svensk media.

I artikeln beskriver moskédirektören Mehmet Kaplans karriär i svensk politik: ”Ett viktigt genombrott i frågan om hanteringen av politisk islam var när Mehmet Kaplan valdes till den svenska riksdagen 2006, omvaldes 2010, och blev gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen”.

Moskédirektören berömmer samtidigt svenska politiker och tycker att ”Sverige har varit ett föregångsland i en normalisering av förbindelserna med islamisterna, både på gräsrotsnivå genom officiella kontakter med det civila samhällets organisationer och islamiska institutioner som är kända för att tillhöra det Muslimska brödraskapets ideologiska skola”.

Khalfi tillägger ”Islamiska förbundet i Sverige, som viktigast av dessa institutioner, äger Islamic Centre och Stora moskén i Stockholm”.

Stockholms moské beskriver han ”som ett vallfärdsmål för politiker och tjänstemän, bland annat av kungaparet, två regeringschefer och flera ministrar och dussintals parlamentariker”.

Hassan al-Banna grundade Muslimska brödraskapet 1928 med målet att återskapa kalifatet och införa sharia. Han hyllade Moussilini och såg den fascistiska militariseringen av det italienska samhället som en parallell till jihadprincipen i islam. Han var emot flerpartisystemet och stödde den egyptiske kungen Farouk i maktkampen med de demokratiska sekulära partierna.

Han grundade också militära organisationer som brände ner kristna kyrkor och mördade domare och politiska motståndare. När organisationen upptäcktes förnekade han allt samröre med dem. En händelse som kan användas som ett tydligt exempel på det kluvna språk och de dubbla budskap som Muslimska brödraskapet använder.

Det är nu viktigt att Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet tydligt förklarar att besöket i moskén inte var ett politiskt ställningstagande utan ett besök i en religiös församling.

Visiten får inte utnyttjas av en politisk, icke sekulariserad rörelse, oförenlig med Vänsterpartiets hållning. Politiska samtal med ”den muslimska gruppen” som Islamiska Förbundet vill presentera är inte aktuell. Sjöstedt bör tydligt ta avstånd från all typ av politisk islam och framför allt Muslimska brödraskapet, på samma sätt som han och partiet har tagit avstånd från all typ av rasism i samband med debatten om Amineh Kakabaveh.

Vänsterpartiet bör inte uppfattas som ett nytt tillhåll för flyende islamister efter Miljöpartiets ställningstagande i fråga om islamism. Partiets sekulära värdegrund bör framhävas.

För att undvika misstolkning bör Stockholms moské översätta Khalfis artikel i TunisNews och lägga den på moskéns hemsida. Svenska partier, kungahuset, regeringskansliet och politiker bör översätta artikeln. De bör förtydliga för alla moskéledningar i Sverige att besöken i moskéer inte bör ses som en normalisering av islamism i Sverige.

De bör tydligt slå fast att vi fortfarande har en politisk norm i Sverige som skiljer mellan partipolitiska och religiösa institutioner.

  • Sameh Egyptson, islamolog Lunds universitet och grundare av Swedish Culture Center i Kairo

Varför har vi inte debatt mellan professorn och imamen?

Både Islamprofessorn, Mohammad Fazlhashemi och Shaykh Salahuddin Barakat anlitas av media och myndigheter för att yttrar sig i islamfrågor. Varför får inte almänheten svar på vem av de som har rätt om handskakning i ”islam”?

En fråga från GP
Det förs ibland fram påståenden om att vissa muslimska män inte skakar hand med kvinnor för att de anses vara ”orena”. Aftonbladets Lena Mellin hävdade det bland annat om Yasri Khan. Stämmer det?

Islamprofessorn, Mohammad Fazlhashemi
– Nej, det stämmer inte. Det där är ett vanligt påhitt som sprids bland folk som är dåligt pålästa. Att vissa muslimer inte skakar hand handlar i grunden om gammal religiös signaletik och gamla patriarkala strukturer. Jag är förvånad över att sådana myter sprids av ledande personer. Det här handlar om patriarkala traditioner, inte om orenhet. Ett annat påstående som också sprids i debatten är att detta handlar om islamister. Det är också fel, för det finns många islamister som faktiskt skakar hand.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/d%C3%A4rf%C3%B6r-skakar-vissa-muslimer-inte-hand-1.197302

Shaykh Salahuddin Barakat, ordförande för Islamakademin och Sema Ekinci, vice ordförande skriver på SVD debattsida att;

”Enligt islam, såsom många muslimer förstår sin religion, går gränsen för kontakten mellan främmande parter av motsatt kön vid fysisk beröring.”

De försvarar Kaplan och Khan här:
http://www.svd.se/forodande-signal-till-unga-troende-muslimer

 


Islam enligt Shaykh Salahuddin Barakat

Shaykh Salahuddin Barakat, ordförande för Islamakademin och Sema Ekinci, vice ordförande skriver på SVD debattsida idag att;

”Enligt islam, såsom många muslimer förstår sin religion, går gränsen för kontakten mellan främmande parter av motsatt kön vid fysisk beröring.”

Vilken islam menar dem? En reaktionär patriarkal och konservativ islam som kommer från 800-talet!

Ordförande för akademi som anlitas med statliga medel för att bekämpa radikalisering!

Dags för en ny utredning om allmänna medel.

De försvarar Kaplan och Khan här: http://www.svd.se/forodande-signal-till-unga-troende-muslimer