Boken Holy White Lies الكذب الأبيض المقدس är ute på arabiska och engelska

kover1

 

Nu kommer den!
Heliga vita lögner
Av Sameh Egyptson

En bok för dig som vill förstå hur Muslimska brödraskapet, det internationella och det i Sverige lyckats med att få politisk och ekonomisk makt och vilka strategier man har haft och hur man legitimerat det teologiskt och propaganda-mässigt. Med hjälp av arkivmaterial, interna brev och dokument har författaren och lundaforskaren Sameh Egyptson kartlagt rörelsen i Sverige, presenterar huvudpersonerna och deras mål och strategier alltsedan början av 1990-talet fram till i dag. Det avslöjas också vilka samarbetspartner man har haft.

The White Lies är en översättning för en fatwa på arabiska, Al-Kedhb al-Abyad, utfärdat av teologen Yusuf al-Qaradawi, ordförande för Europeiska rådet för Fatwa och Research (ECFR). Al-Qaradawi och hans följeslagare är en del av en av världens största rörelser, Muslimska Brödraskapet.

 Det Muslimska Brödraskapet är en kontroversiell rörelse som har lyckats gå hela vägen till statliga positioner i många muslimska länder och har officiella och inofficiella relationer med många politiker och religiösa myndigheter över hela världen. Samtidigt utpekas organisationen som ett av de största växthusen för terrororganisationer och terrorister. I Sverige har  Islamiska Förbundet genom sina dotterorganisationer skapat ett nätverk som i media har fått representera muslimer i hela 8 av 10 fall. 2016 lyckades förbundet i Sverige och dess underorganisationer få över 50 miljoner dollar i bidrag av allmänna medel.

The Holy Whites Lies är resultatet många år av omfattande forskning om det Muslimska Brödraskapet. Både internationellt och lokalt i Sverige. Rörelsens ideologi och strategier presenteras utifrån primära källor. Det avslöjas hur ”vita lögner” är en sanktionerad strategi för att nå rörelsens mål. Exempel på hur tillämpningen av denna strategi sker i väst illustreras med dokument också från Sverige.

 Studien har ca. 900 fotnoter till  huvudsakligen primärkällor. I stor utsträckning har material hämtats från offentliga statliga arkiv. Många för rörelsen avslöjande länkar finns inte längre kvar, men författaren har sparat dem i digitala arkiv för framtiden, så att de finns tillgängliga för läsning. Senare ska också en nyskriven studie i samma ämne presenteras av  samma författare på svenska.  Med mängder av nytt svenskt stoff.

Bokens originaltitel är الكذب الأبيض المقدس och är på arabiska. En engelsk översättning är gjord och boken heter Holy White Lies. Båda böckerna hade boksläpp I Kairo, Egypten den 21 oktober 2018 och ett boksläpp i Sverige planeras. Plats och datum kommer att presenteras via författarens blogg och hemsida.

Men  bokfrakten till Sveriges stoppades av den egyptiska säkerhetspolisen. Varför vi  inte vet om böckerna kommer kunna nå Sverige för internationell distribution.  Idag kan man köpa den digitala boken via Google Books. Här finns hundratals länkar varav många av dem inte finns tillgängliga på internet längre. Författaren har under många år sparat dessa länkar på bokens drive och i olika web archives (internet arkiv).

  Författaren
Sameh Egyptson är en svensk författare och forskare med egyptiskt ursprung. Född i Aswan och uppvuxen i Shubra al-Kheima, en arbetarförort till Kairo. Sedan 2013, Läs artikel, har han undersökt Muslimska Brödraskapet och dess kopplingar till Sverige. Han har blivit uppmärksammad av internationella forskningsinstitut för sin kunskap, Läs mer.

Författaren

Sameh Egyptson är en svensk författare och forskare med egyptiskt ursprung. Född i Aswan och uppvuxen i Shubra al-Kheima, en arbetarförort till Kairo.

Sedan 2013 Läs artikel, har han studerat Muslimska Brödraskapet och dess kopplingar till Sverige. Han har blivit uppmärksammad av internationella forskningsinstitut.

Läs mer i författarens blogg: https://samehegyptson.wordpress.com

De tryckta böckerna säljs när de är tillgängliga i Sverige på: http://www.egyptson.se

Egyptson MGT följer den nya dataskyddslagen GDPR

 

 

Annonser

Debatt: Vad vill männen bakom Islamiska skolan?

Borås tidning

Islamiska Römosseskolan har fått rätt att etablera sig även i Borås. Ett beslut som media och debattörer under de senaste dagarna rapporterat om, samt om Abdirizak Waberi, som ligger bakom Römosseskolan, och hans tidigare uttalanden. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) uttalade sig den 27 maj 2017: ”I dag försöker vi kontrollera skolorna, men har väldigt lite kontroll på de huvudmän som vill starta skolor”.

Kanske kan den information som jag samlat under de senaste åren för min bok ”Vita heliga lögner”, om bland annat huvudmannen för islamiska Römosseskolan, hjälpa politiker att ta rätt beslut.

Abdirizak Waberi, huvudmannen bakom skolan, är också tidigare ordförande för Islamiska förbundet, som är medlem i Federationen islamiska organisationer i Europa (FIOE), som är sammankopplad med Muslimska brödraskapet, en organisation som är terrorstämplad i många länder. Abdirizak Waberi var nämligen tidigare vicepresident för FIOE.

Överst i Sverige finns Sveriges muslimska råd (SMR), som styrs av Islamiska förbundet med sina dotterorganisationer och stiftelser. Bland dessa dotterorganisationer/stiftelser har skolstiftelsen Sveriges islamiska skolor funnits, där ingår sex stiftelser/skolor, bland annat Römosseskolan. I styrelsen för Römosseskolan sitter bredvid Abdirizak Waberi den nuvarande ordföranden för Islamiska förbundet i Sverige, Tammam Asbai, och Chakib Benmakhlof, tidigare ordförande för samma förbund och även tidigare ordförande för FIOE. Chakib Benmakhlof sitter i styrelserna i samtliga sex stiftelser/skolor i skolkoncernen Sveriges islamiska skolor.

FIOE har grundat det Europeiska fatwarådet, som är den ideologiska referensen för medlemsorganisationerna. En fatwa är ett religiöst påbud som muslimer i hela Europa kan följa. Chefsideologen för Muslimska brödraskapet, Yusuf al-Qaradawi, sitter även som chef för det Europeiska fatwarådet. Många av teologerna som finns i detta råd har besökt Sverige under olika konferenser som Islamiska förbundet årligen organiserar. Ni kanske kommer ihåg kritiken som konferenserna fick gällande inbjudna talare som varit kända antisemiter och homofober. Konferenserna finansierades bland annat av Sveriges islamiska skolor (där Römosseskolan ingår).

Kanske kan man finna förklaring till de ekonomiska framgångar skolan har haft för att utvidga sin verksamhet i utbildningsstatistiken för 2017, som visar att koncernen har en katastrofalt låg andel lärare med lärarlegitimation i Sverige. Det finns tre Römosseskolor i Göteborg. Lilla Römosseskolan har endast 19 procent lärare med lärarlegitimation och Römosseskolan har 49,2 procent. Riksgenomsnittet i Sverige är 71,4 procent.

Men varför lämnar föräldrar sina barn till sådana skolor? SMR, Sveriges muslimska råd, förklarar det i en intern rapport på arabiska som finns på Islamguidens hemsida. Islamguiden fick årets pris 2009 från Ibn Rushd studieförbund. Priset undertecknades av Tammam Asbai, nuvarande ordförande för Islamiska förbundet.

SMR förklarar i rapporten varför muslimska föräldrar väljer islamiska skolor till sina barn så här, enligt min översättning: ”I dag finner vi ingen svensk flicka som vill förbli jungfru, och det är viktigt i kompisarnas ögon att flickan ska vara sexuellt aktiv! Det noteras att mängden aborter bland flickor i Sverige är mycket hög. Den smittan har infekterat utländska flickor, som har sex i hemlighet och sedan genomgår mödomshinneoperationer med hjälp av svenska läkare och socialarbetare, utan föräldrarnas kunskap, av rädsla för mord om deras föräldrar få veta det. Trots kunskap om dessa fruktansvärda omständigheter som plågar svenska skolor förvånas officiella svenska myndigheter av flykten av muslimer med sina barn från denna ruttna miljö till säkerheten och tryggheten i de islamiska skolornas famn.”

Rapporten från SMR ovan visar en skolplan som strider mot den svenska läroplanen. Den innehåller okunskap, stereotyper, västfobi och hedersförtryck. Följer man predikanter som gästas på Islamiska förbundets konferenser blir man häpen över den vidskepelse och okunskap som sprids med statliga bidrag utan någon rättelse eller protester från förbundets ledare.

Den patriarkala synen på flickor bekräftas också av chefsideologen Yusuf al-Qaradawis uttalande och fatwa. En muslimsk kvinna, till exempel, får nämligen gifta sig endast med en muslimsk man. Om de i hemlighet gifter sig med en icke muslimsk man måste de skiljas åt, enligt en fatwa. Yusuf al-Qaradawi har också utfärdat en fatwa som tillåter hans anhängare att ljuga om det gynnar deras mål. Denna fatwa kallas ”vita lögner”.

Kan dessa uttalanden förklara varför skolan talar till skolinspektion och föräldrar med kluven tunga och att det är dags för våra politiker att rädda våra barn från segregation och hedersförtryck?

Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet, författare till ”Vita heliga lögner”


Muslimska brödraskapet talar med kluven tunga

Tidningen Dagen  15 februari 2018
http://web.archive.org/web/20180306101120/http://www.dagen.se/debatt/sameh-egyptson-muslimska-brodraskapet-talar-med-kluven-tunga-1.1101621

Sameh Egyptson:  De säger en sak till svenska myndigheter och en annan till sina egna. Därför måste Sverige bli bättre på källkritik, skriver Sameh Egyptson

För precis ett år sen publicerade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en studie om Muslimska brödraskapet. Den blev av forskarkåren den kanske mest utskällda rapporten i ämnet. När nu MSB kommer tillbaka med en fördjupning hoppas jag att vi kommer att få en mer konkret och saklig diskussion om politisk islams maktutövning inte minst här i Sverige.

Jag deltog aldrig i MSB-debatten eftersom det handlade om rapportens källor och jag hade fullt upp med att slutföra en studie som jag arbetat med i många år om just Sverige och Muslimska brödraskapet. I dag finns min studie på arabiska på ett arabiskt förlag och håller på att översättas till engelska och svenska med titeln ”Vita heliga lögner”.

Det kan synas djärvt att sätta en sådan rubrik på en studie. Anklagelser om lögner är just vad man förknippar med hård debattpolemik men i det här fallet gäller det en fatwa, religiös tillåtelse, som benämns just ”vita lögner”. Det är rörelsens ledande ideolog al-Qaradawi som med fatwan tillåter sina anhängare att använda lögner för att nå sina mål.

Muslimska brödraskapet är en rörelse som växte fram av Hassan al-Banna med en klar politisk vision med Kalifatet som statssystem, där den religiösa eliten har stort inflytande på hur Sharia ska utövas som lagstiftning. Hans uppfattning om muslimer som tillhör hans modell är ”frälsningsarmén för den omyndiga mänskligheten”. Han berömde också den islamiska kolonin genom historien och uppfattade den som det bästa sättet att styra världen. Den var en antidemokratisk rörelse som hade likheter med det fascistiska systemet under Mussolinis tid. Efter avslöjande om hemligt terrororgan i Egypten förbjöds rörelsen och i dag även i många andra länder.

Al-Qaradawi har utvecklat strategin under åren, framför allt i hans bok ”Awlawiyat al-Haraka al-Islamiya” och boken ”Al-Din wa-al-Siyaasah”. Han talar om olika metoder för att nå den politiska makten bland annat Awlawiyat, prioritering av fiende, och, al-Tadarug, metod när det gäller att nå sina mål och al-muwazanat, balansen av nyttan när man tar politiska beslut.

Man fann också interna dokument som speglar denna strategi när man gjorde razzior mot ledande personer i rörelsen i Schweiz, USA och Egypten.

Dokumenten beskriver hur brödraskapet ska infiltrera politiska och samhälleliga organ. En sådan strategi kan man även finna i Al-Qaradawis europeiska fatwaråd, som ger klara rekommendationer att skapa parallella samhällen för sina medlemsorganisationer i Europa, bland annat de utpekade svenska organisationerna.

Svenska muslimska organisationer inom Muslimska brödraskapets inflytelsesfär poängterar inför svensk offentlighet att man vill vara med och spela en roll när det gäller att integrera nysvenskar och hjälpa till att forma det framtida Sverige i en positiv riktning, men man preciserar inte vad man menar med integration. Studerar man beslut från olika års deklarationer från det europeiska fatwarådet får man bilden att integration är identisk med muslimska brödraskapets vision för islam och muslimer och som förverkligas av utpekade organisationer.

I mina källor på arabiska finner jag också många personliga kontakter mellan ledande personer i den utpekade svenska huvudorganisationen och egyptiska och internationella organisationer. När man granskar olika interna dokument teologiskt, organisatoriskt och historiskt ser man hur det stämmer med hur ledande personer i de utpekade organisationerna har agerat.

Går man djupare in i dokumenten och källorna framträder bilden av dubbla budskap, eller det al-Qaradawi uttrycker som ”vita lögner”, för att skaffa sig en position och makt. Inför egna trosfränder i arabvärlden framställer svenska ledande personer i den utpekade organisationen bilden av Sverige som ett av de värsta exemplen, ett samhälle på fall som ”muslimer” ska rädda och ta över när det är dags. Medan man hos svenska myndigheter och kristna samfund talar om dialog och bekämpning av olika fobier, integration och jämlikhet.

Sverige är ett av de mest statistiskt utvecklade länderna när det gäller tillit mellan människor och samhällets organ samt människor sinsemellan. En utmaning när ett sådant samhälle möter samhällen som färgas av pre-modernitet är användning av källkritik. Det måste vi bli bättre på när en politisk rörelse klär sig i en religiös dräkt med vita lögner som metod.

Sameh Egyptson, forskare och författare till ”Vita heliga lögner”


Replik på Al-Azhars skolledning, Nonsens!

Al-Azhars skolledning  vill förklara det som skedde med skolbussen som en isolerad händelse utan medverkan ifrån skolledningen. Detta är nonsens. Vi är många som inte glömmer flera SVT-program med avslöjanden om att moskéer i Sverige, tillhörande Islamiska Förbundet, har en fundamentalistisk tolkning av islam angående synen på kvinnor och homosexuella. Det är samma förbund som gång på gång bjuder in antisemiter och homofober som talare på konferenser. Islamiska Förbundet beskriver islam som ”ett totalt levnadssätt som behandlar alla livets olika aspekter”. I det här totalitära islamiska systemet har alltid flickor, kvinnor och icke muslimer varit underkastade.

Sedan 2013 har jag försökt att starta debatten i Sverige om den fundamentalistiska tolkningen för de islamiska urkunderna. Utan framgång. I tidningen Dagen skrev jag senast den 2 september 2016 en artikel och krävde Mahmoud Khalfi, en av de ansvariga för Al-Azhar-skolan i Sverige, om en teologisk förklaring för en artikel som han tillsammans med bland annat ärkebiskopen Antje Jackelen lät publicera på DN Debatt den 8 augusti 2016. Han vägrade svara på frågorna och skrev om mig ”författaren är kopt och hatar islam och muslimer”. Islamiska Förbundets ledning dödar all debatt om sin värdegrund och anklagar kritiker för spridning av islamofobiska föreställningar.

Bidrag från wahabistiska och salafistiska bidragsgivare tillsammans med svenska skattemedel användes på ett märkligt sätt för att fylla en vision om en muslimsk identitet i det nya mångkulturella Sverige.

Igen, frågan är nu hur hela denna soppa ska lösas. Kanske det först är dags att erkänna att tanken om en europisk islam (som skulle skapas av islamister) var en illusion och att fundamentalistiska tolkningar inte hör hemma i det svenska skolsystemet.

En längre artikel är skriven till Kyrkans Tidning och finns här:
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/fundamentalistisk-tolkning-hor-inte-hemma-i-skolsystemet


Jag trodde aldrig att Sverige skulle låta detta ske

 

Expressen: Publicerad 5 apr 2017 kl 16.00

http://web.archive.org/web/20170405185940/https://www.expressen.se/debatt/jag-trodde-aldrig-att-sverige-skulle-lata-detta-ske/

 
Jag vill bekänna att jag har bidragit till förtrycket av barn i muslimska friskolor genom att inte berätta om det som vuxit fram, skriver Sameh Egyptson.

Jag måste bekänna. Jag hade kunskapen. Men jag sa inget. Då. År 2002 tog jag som religionsvetare initiativet till en konferens vid svenska institutet i Alexandria i Egypten. Jag ville sprida en saklig bild av hur en bred och allsidigt icke-konfessionell religionsundervisning fungerade i Sverige. Samtidigt ville jag ge ansvariga för svensk religionsundervisning en inblick i hur en konfessionell undervisning i egyptiska skolor fungerade.

Jag ville också visa för de svenska deltagarna på konferensen hur det går till när elever i arabvärlden skolas in i sekteristiska perspektiv. Under konferensen gjorde vi ett studiebesök på Al-Azhar-universitet i Kairo, det viktigaste muslimska lärosätet. Till min förvåning tog en av deltagarna från Sverige, Mustafa Kharraki, verksam inom Islamiska Förbundet, upp frågan med Stora imamen vid Al-azhar om de kunde ge stipendier till lärare på muslimska skolor i Sverige så att de kunde ta efter de arabiska perspektiven och undervisningsmetoderna.

LÄS MER: Vi kan inte ha ett könsuppdelat Sverige 

Jag blev förtvivlad eftersom jag vid min egen skolgång i Egypten hade sett hur muslimska barn fick förvrängda kunskaper om kristna och andra trosuppfattningar och blev indoktrinerade i en förnedrande syn på kvinnor och otrogna.

Jag trodde att ansvariga för muslimska friskolor i Sverige skulle anpassa sig till svenska demokratiska synsätt. Jag blundade när jag på skolornas hemsidor tog del av dagliga citat från profetens yttrande enligt al-Bukhari som är en inspirationskälla för islamistiska våldbejakade extremister. Jag tänkte att det var ord riktade till elevernas föräldrar, inte att det skulle ses som rättesnören för skolornas interna arbete.

De här åren i början av 2000-talet var de muslimska friskolorna aktuella i samhällsdebatten. Det talades om en öppning för ”en europeisk Islam” som vågade historiskt omtolka och ifrågasätta texterna. Socialdemokraterna och dess kristna gren, Broderskapsrörelsen, nuvarande Tro & Solidaritet, hjälpte de muslimska friskolorna att få gynnsamma växtvillkor, genom sina kommunala och politiska kontakter.

LÄS MER: I förorten växer männens diktatur 

Någon europeisk Islam har vi dock inte sett till. Läromässigt bekänner sig de som driver skolorna till ortodoxa muslimska principer och de modiga muslimska lärda i Egypten som försökt sig på omtolkningar och textkritik har på grundval av yttranden från Al-Azhar – den institution som de svenska skolorna knutit lärokontakter med – blivit dömda till långa fängelsestraff för påstådd ”hädelse”.

Jag vill bekänna att jag har bidragit till förtrycket av svenska barn i muslimska friskolor genom att inte höja min röst och berätta om det som har vuxit fram inom ramen för skolorna. 

Jag erkänner att jag var naiv då. Jag trodde aldrig att Sverige skulle låta detta ske. Men Sverige lät det ske och det är ett svek mot många barn som flytt till Sverige för att finna frihet, demokrati, jämlikhet och rättvisa. Jag har sedan 2013 försökt avslöja Islamiska Förbundets ledning med dubbla budskap, men alltid blivit anklagad för att sprida islamofobiska föreställningar. Islamiska Förbundet lyckas alltid döda all debatt angående sin ideologiska värdegrund.

Statsministern hör till dem som nu har reagerat över apartheidliknande förhållanden vid Al-azharskolan i Vällingby, som skildrats i TV4:s Kalla fakta. Sådana saker ska inte ske i Sverige och i svenska skolor, säger han. Tro & Solidaritet finns representerad i det socialdemokratiska partiets styrelse.

Frågan är nu hur hela denna soppa ska lösas.

Moderaterna kommer heller inte undan ett visst ansvar, då dess Göteborgsavdelning 2010 lyfte fram en av nyckelpersonerna bakom det muslimska skolsystemet, skolrektorn Abdirizak Waberi, till en riksdagsplats.

Också Miljöpartiet, med dess skolminister Gustav Fridolin, har varit ivriga förespråkare för muslimska friskolor.

Det är många som har anledning att i dag be många svenska skolelever i det muslimska skolsystemet om ursäkt för att de inte har fått samma demokratiska och allsidiga skolgång som andra svenska elever.  Frågan är nu hur hela denna soppa ska lösas. Kanske det vore dags att ta hjälp av de som vet vad det handlar om, de som har växt upp i dessa miljöer, och som sökt andra ställen att bo på för att finna trygghet, långt ifrån förtryck som utövas i religionens namn och som lyckas få fotfäste här i Sverige.

Sameh Egyptson

Forskare i interreligiösa relationer vid Lunds Universitet


Till @AnnLinde om hennes resa till Saudiarabian

Ann Linde i DN : – ”Det är deras lag, till skillnad mot i Saudiarabien där det inte är lag på att bära slöja. Jag ska åka till Saudiarabien i nästa månad och då kommer jag naturligtvis inte att bära slöja.”

Min kommentar på Twitter:

@AnnLinde

Svar på din artikel i DN. Akta dig när du åker till Saudiarabien nästa månad, läs först regeringens rekommendationer;

”Kvinnor förutsätts klä sig konservativt (långärmade, lössittande plagg som går ner till anklarna/ej byxor). På offentlig plats påbjuds att kvinnor både bär svart fotsid kappa (s.k. abaya) och att håret täcks. Implementeringen av huvuddukskravet är särskilt strikt i konservativa områden av landet, inklusive i vissa delar av Riyadh, medan abaya måste bäras överallt.”

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Riyadh/Reseinformation/Reseinformation-Saudiarabien/


Ett öppet brev till imamrådet

http://web.archive.org/web/20161109004200/http://www.dagen.se/debatt/ett-oppet-brev-till-imamradet-1.773110

Publicerad på tidning Dagen den 02 sep. 2016

مقالتى بجريدة اليوم نشرت بالجريدة الورقية اليوم بتاريخ 02-09-2016

Det gemensamma uppropet, som bland annat ärkebiskop Antje Jackelén och ordföranden för Sveriges imamråd Mahmoud Khalfi lät publicera på DN Debatt 8 augusti med rubriken ”Ödesdigert möta terrorhot med upprop till kulturkamp”, har väckt en livlig debatt.

Bland annat har Göran Salmonsson föreslagit att man borde nöja sig med en etisk diskussion sinsemellan fri från gudar (Dagens Nyheter 9 augusti) och i Göteborgs-Posten 18 augusti refererade lutherforsakaren Tomas Appelqvist till forskningsinsatser som visar på att den Svenska kyrkans nya strategi inte går ihop med Luthers tvåregementslära: Man skiljer inte längre på andligt och världsligt.

Man kunde förvänta sig en motsvarande debatt på den muslimska sidan om politik och religion. Det särskilt som islam och dess tolkningar och praktik flitigt diskuteras på sociala medier och det där ofta refereras till barbariska dåd utförda av jihadister som legitimerar sig utifrån islamiska urkunder, samma urkunder som andra blivit mördade, förföljda eller satta i fängelse för när man ifrågasatt dess historiska sanning.

I Svenska dagbladet den 9 augusti pekade Per Gudmundsson på att den svenska ärkebiskopens medundertecknare Mahmoud Khalfi samtidigt är en av det fundamentalistiska Muslimska brödraskapets företrädare i Sverige. Här är att notera att Muslimska brödraskapets organisation i Tunisien, Al Nahda, nyligen deklarerade att man i fortsättningen enbart kommer att verka som ett politiskt parti och lämna den religiösa missionen.

Kommer systerorganisationen i Sverige, Islamiska förbundet, också förvandla sig till ett politiskt parti? Här bör Mahmoud Khalfi ge oss ett klargörande och förtydliga några ståndpunkter i artikeln och hur dessa ska teologiskt legitimeras.

I debattartikeln i DN heter det: ”Judisk, kristen och muslimsk teologi är medveten om att våra heliga skrifter måste ses i sina historiska sammanhang och tolkas. Tyngden av olika textdelar och vad som anses vara den mest adekvata tolkningen varierar. Det har att göra med den aktuella kontexten och olika tolkningstraditioner.”

Jag undrar hur Khalfi i religiösa och juridiska termer definierar följslagare av dessa andra tolkningstraditioner som strider mot tolkning av ahl al-sunnah wa al-jamaá och om detta även skulle betyda att deras anhängare kan komma till paradiset?

I artikeln står det: ”I alla tre religioner förekommer både ordagrann och symbolisk tolkning samt tolkningar som förespråkar direkt tillämpning på politik och lagstiftning och sådana som förnekar varje relevans för lagstiftningen.”

Jag undrar vilka tolkningar Imamrådet anser vara direkt tillämpliga på politik och lagstiftning i Sverige och vilka som är tillämpliga i ett muslimskt land. Skiljer det sig åt och i så fall varför?

Jag citerar vidare från debattartikeln: ”Religionsmöten och intelligenta samtal om religion behöver vi lika självklart som en utbildning för religiösa ledare som håller hög akademisk och teologisk kvalitet”.

Jag undrar om Imamrådet kallar sina medlemmar att ingå i studier där koranen och hadith, profetens tradition, utsätts för källkritisk granskning med moderna vetenskapliga metoder på samma sätt som sker genom exegetiska studier i Gamla och Nya testamentetet vid våra universitet.

I artikeln skriver även författarna att de tar ”starkt avstånd från allt religiöst motiverat våld”.

Jag undrar om Imamrådet med detta uttalande tar avstånd från allt religiöst våld som profeten Mohamed eller profetens rättfärdiga efterträdare utfört enligt urkunder: Till exempel striden mot den judiska stammen Banu Quriza eller Reddah-kriget mot de muslimska stammarna som vägrade betala skatt, zakah, till den första khalifen Abu Bakr, eller erövringar av andra landområden och folkslag under den andra och tredje khalifen?

Sista citatet ur debattartikeln: ”Därför är det i dessa tider viktigt att påminna sig om att generaliseringar­ och polariseringar är dåliga hjälpredor för att förstå och bekämpa fundamentalism och extremism”. Det här instämmer jag i – helhjärtat.

Jag tar därför tillfället i akt att be imamrådet ta avstånd från de fundamentalistiska teologiska grundstenarna, nämligen:

1. Synen på Koranen som de enda sanna eviga guds ord som innehåller sociala, politiska och juridiska principer som gäller för alla tider.

2. Synen på den islamiska urkunden som bygger på ersättningsteologi, nämligen att senare gudsord ersätter äldre. Det vill säga synen att Koranen ersätter Torah och Bibeln och att de nya koranverserna ersätter de äldre verserna.

3. Synen på profetens tradition, hadithsamlingen av El-Bukhari och Sahih Muslim, som autentiska och sanna. Det är de som jihadister utropar som källor till sina hållningar för exempelvis krigsfångar, slaveri och barnäktenskap.

Med detta öppna brev hoppas jag på en debatt och dialog som berikar muslimska församlingar och som berikar de religionsmöten och intelligenta samtal om religion som vi alla förhoppningsvis önskar i denna tid.

Sameh Egyptson,

forskare i interreligiösa­ relationer vid Lunds universitet